Gorm Frimannslund går av som konsernsjef i Bane Nor

Frimannslund går av som sjef etter det som beskrives som en «krevende periode for norsk jernbane».

Gorm Frimannslund har vært konsernsjef for Bane Nor siden 2016.
Publisert:

Styret i Bane Nor har sammen med Frimannslund besluttet at han går av som konsernsjef.

Det skriver Bane Nor i en pressemelding.

Det statseide selskapet utdyper at de er blitt enige om at det er riktig for Frimannslund å fratre rollen som sjef etter en «krevende periode for den norske jernbanen».

– Gorm Frimannslund er en flott person som jeg har satt stor pris på å samarbeide med, sier Cato Hellesjø, styreleder i Bane Nor.

Lønn til og med januar

Frimannslund skal stå til disposisjon for selskapet frem til januar neste år.

Hvis sjefen selv tar initiativ til å slutte, har han ikke rett på sluttvederlag, ifølge årsrapporten til Bane Nor.

Til E24 opplyser kommunikasjonsrådgiver i Bane Nor, Hilde Marie Braaten, at Frimannslund får nåværende lønn til og med januar 2024.

– I forbindelse med at han fratrer som konsernsjef får han nåværende lønn til og med januar 2024. I perioden ut januar neste år så er han disponibel for styreleder. Hans sluttavtale trer ikke i kraft i det hele tatt.

Det vil si at Frimannslund mottar lønn i ti måneder til, noe som tilsvarer omtrent 2,5 millioner kroner ut ifra lønnsnivået i 2021.

Ifølge Bane Nors årsrapport for 2021 har Gorm Frimannslund rett til et sluttvederlag på 12 måneders grunnlønn hvis han får pålegg fra styret om å slutte, inkludert lønn i oppsigelsestiden (som er tre måneder). Frimannslund hadde en grunnlønn på 3,04 millioner kroner i 2021.

– For mitt vedkommende har jeg en rolle ut januar 2024 som rådgiver for styreleder. Utover det skal det bli greit å bruke litt tid til å reflektere over hva som kan være et riktig neste steg for meg, sier Frimannslund i pressemeldingen.

Samferdselsministeren: – Må tas grep

Jon-Ivar Nygård sier til E24 at han deler styrets oppfatning av at det er mange saker som peker i retning av at det nå må tas grep i Bane Nor.

– Både når det gjelder bedre styring av de store utbyggingsprosjektene og styrking av sikkerhetskulturen i foretaket, sier han.

Videre sier statsråden at han har drøftet årsakene til utfordringene i Bane Nor med styret ved gjentatte anledninger.

– Jeg har i dialogen med styret uttrykt en klar forventning om at styret bør vurdere behovet for tilpasninger eller endringer i foretaket, dersom styret opplever at det ikke gjennomføres tilstrekkelige forbedringer, fortsetter han.

– Med utgangspunkt i at vurderingen av foretakets ledelse er en av styrets aller viktigste oppgaver, har jeg forståelse for styrets beslutning, sier han om avgangen til Frimannslund.

Follobanen-trøbbel

Det har stormet rundt Bane Nor den siste tiden. Problemene knyttet til Follobanen har høstet kritikk.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) omtalte i februar situasjonen som «veldig uheldig».

Milliardprosjektet Follobanen åpnet i midten av desember, men ble stengt bare noen dager etter, da det oppsto varmgang og røykutvikling i et teknisk anlegg på Ski.

5. mars åpnet omsider Follobanen, etter en rekke problemer som oppsto i både desember og januar.

– Etter en krevende periode på jernbanen er det naturlig at eier vurderer toppleder. Etter seks år som konsernsjef er det heller ikke unaturlig med et skifte. Gitt den situasjonen som Bane NOR er i så er dette en løsning som er til det beste for foretaket. Det er viktig at en konsernsjef har god støtte fra eier, sier Gorm Frimmanslund, konsernsjef i Bane Nor og legger til:

– Follobanen ble nok det utslagsgivende, men det har vært flere saker over tid som har vært en belastning for vår eier. Driftsstabilitet er et av flere andre tema. Bane Nor har et viktig samfunnsoppdrag som en ny konsernsjef nå tar videre. Jernbanen er viktig i det grønne skiftet som er i gang, sier Frimannslund i pressemeldingen.

Les også

Problembarnet Follobanen åpnet på nytt: – Vi får håpe det holder nå!

Jakter ny konsernsjef

Styret starter umiddelbart arbeidet med å finne ny konsernsjef. Henning Bråtebæk konstitueres som ny konsernsjef fra og med i dag, ifølge Bane NOR.

Bråtebæk kommer fra jobben som administrerende direktør i drifts- og vedlikeholdsselskapet Spordrift, som i går formelt ble overdratt til Bane NOR, ifølge pressemeldingen.

– Jeg er trygg på at Henning Bråtebæk vil lede Bane Nor på en utmerket måte fremover. Styret ser frem til å samarbeide med ham, sier Hellesjø.

Sjef i Bane Nor siden 2016

Frimannslund var mange år i Widerøe og SAS-systemet, før han i 2014 kom til Jernbaneverket. Høsten 2016 ble Frimannslund utnevnt som konsernsjef for Bane Nor.

Frimannslund har ledet Bane Nor gjennom krevende endringsprosesser basert på Jernbanereformen som ble vedtatt i 2015, og lagt grunnlaget for moderniseringen av jernbanen og utvikling på knutepunktene, skriver Bane Nor.

Publisert:

Her kan du lese mer om