Scandic anker parkeringsdom til Høyesterett

Hotellkjeden Scandic anker dom som sikrer fri parkering ved Nordkapp og utmark i Norge.

PARKERING I HØYESTERETT: Scandic anker dom om innkreving av parkeringsavgift ved Nordkapp til Høyesterett.
Publisert: Publisert:

Hotellkjeden Scandic og milliardær-familien Rivelsrud anker en viktig prinsipiell dom i lagmannsretten, der de tapte retten til å kreve inn parkeringsavgift ved Nordkapp.

De mener dommen etablerer en ny rettspraksis i Norge, der folk flest får rett til gratis parkering når de skal besøke turistattraksjoner i utmark.

– Scandic har besluttet å anke deler av dommen fra Hålogaland lagmannsrett til Høyesterett, og ønsker med det å få vurdert adgangen til å ta betalt for parkering på Nordkapp, sier Snorre Moe, styreleder i Scandic Norge.

Med 300.000 årlig besøkende på Nordkapp er parkeringsavgiften verdt opp mot 50 millioner kroner i året.

Nordkapp kommune nekter hotellkjeden Scandic løyve til å ta betalt for parkering nær Nordkapp. Scandic saksøkte kommunen, tapte rettssaken i tingretten og lagmannsretten, og har nå anket til Høyesterett.

GLOBUS: Globusen på Nordkapp er det mest kjente landemerke på Nordkapp-platået, besøkt av 300.000 turister hvert år.

– Vi ønsker å få vurdert adgangen til å ta betalt for parkering på Nordkapp, sier Moe.

Milliardærer mot kommunen

Rica Eiendom leier ut Nordkapphallen til Scandic, og har gått inn i ankesaken som partshjelp for Scandic.

Styreleder i Rica Eiendom er milliardæren Jan Erik Rivelsrud. Han og søsteren Kristin Rivelsrud Møller eier hver sin tredel av selskapet. De har begge en formue på 1,15 milliarder kroner, ifølge bladet Kapitals oversikt over Norges 400 rikeste.

Rivelsruds advokat Sam Harris har ikke svart på iTromsøs henvendelser.

Staten ved Klima- og miljødepartementet er partshjelp for Nordkapp kommune. Årsaken er dette er den første rettssaken der Friluftslovens regler om betaling for tilgang til friluftsområder prøves for lagmannsretten.

MILLIONER: Hotellkjeden har i mange år krevd inn millionbeløp i parkeringsavgift på Nordkapp-platået.

Scandic mener at om dommen fra lagmannsretten blir stående, blir det etablert en ny rettighet i friluftsloven, retten til parkering på parkeringsplasser tilknyttet utmark.

«Private grunneiere kan pålegges å tilby gratis parkering på parkeringsplasser i tilknytning til utmark», skriver Scandics advokat Ole Christian Borge om hvorfor de anker lagmannsretten til Høyesterett.

Borge vil ikke kommentere saken, og viser til Moe.

– Parkeringsområdet er en sentral del av turistanlegget på Nordkapp, og for å kunne utvikle destinasjonen videre, er det viktig for oss å få avklart de juridiske rammevilkårene, sier Moe.

Langvarig strid

Scandic krevde 200 kroner i parkering for privatbiler og 300 for bobiler som parkerte ved Nordkapp, inntil Nordkapp kommune bestemte at avgiften var ulovlig og i strid med Friluftsloven.

Scandic og Rica har i flere tiår tjent penger på å kreve inn avgifter for å besøke Nordkapp. Avgiften har vært svært omstridt, og i 2019 slo Fylkesmannen i Troms fast at avgiften var ulovlig og i strid med Friluftsloven.

Saken ble en het potet i kommunevalget i 2019. Arbeiderpartiet tapte valget og ordførerkjedet, etter å styrt Nordkapp i 70 år og tillatt Scandic å ta avgifter.

Inn kom SVs ordfører Jan Olsen, som varslet Scandic at selskapet ville få døgnmulkt om de fortsatte å kreve parkeringsavgift uten løyve.

TURISTER: Hver dag legger Hurtigruten til kai i Honningsvåg, og skysser turister med buss til Nordkapp-platået.

Scandic vil ikke svare på spørsmål fra iTromsø om hvor mye penger selskapet har tjent på avgifter ved Nordkapp.

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, sier Moe.

Innmark eller utmark?

Scandic leier Nordkapphallen fra Rica og mente lenge at området mellom hallen og globusen er å regne som innmark, som Scandic fritt kan ta betalt for at folk besøker.

Nordkapp kommune mener området er utmark, og at Scandic da må be kommunen om løyve for å kunne ta litt betalt.

Scandic anker ikke delen av dommen som fastslår at Nordkapp er utmark.

– Det er parkeringsavgiften og de rettslige rammene knyttet til parkering på Nordkapp-platået som er de sentrale spørsmålene for Scandic i denne saken, sier Moe.

– Vi har akseptert lagmannsrettens konklusjon om at det er reglene for utmark og ikke innmark, som gjelder på platået, legger han til.

Får ikke tjene penger på parkering

Friluftslovens paragraf 14 sier at man bare kan ta betalt for reelle kostnader for parkering. I paragrafen står det at eier eller bruker kan «kreve en rimelig avgift for adgangen til badestrand, teltplass eller annet opparbeidet friluftsområde».

– Koster det mye penger å få tilgang til naturen, er det til hinder for folk å utøve sin allemannsrett. Saken dreier seg om friluftsloven begrenser muligheten for å ta betalt for å komme seg ut i naturen.

Det uttalte advokat Henrik Vaaler ved Regjeringsadvokaten, da saken gikk for lagmannsretten.

VINTER: Turister besøker Nordkapp hele året, også om vinteren.

Nordkapp kommune har 3000 innbyggere og et årlig budsjett på litt over 300 millioner kroner. Til sammenligning er hotellgruppen Scandic Nord-Europas største hotellkjede.

Selskapet har en markedsandel i Norden på 15 prosent og en markedsverdi på åtte milliarder kroner. Kjeden har 10.000 ansatte og 270 hoteller, med 58.000 hotellrom på 130 destinasjoner i seks land.

I Norge hadde Scandic Hotels AS 3,7 milliarder kroner i inntekter og et resultat på 50 millioner kroner før skatt i fjor. Inntektene omfattet 180 millioner kroner i koronastøtte fra staten, den samme staten Scandic nå er i rettssak mot.

Norske milliardærer i Scandic

Flere kjente norske milliardærer og næringsdrivende er blant de 15 største aksjonærene i det svenske eierselskapet Scandic Hotels Group AB, med hovedkontor i Stockholm.

Den norske milliardæren Per G. Braathen (62) ble valgt inn i styret i 2007 og har siden 2018 vært styreleder i det svenske hotellkonsernet. Han er også medlem av selskapets investeringskomité og nominasjonskomité. Han deltok på 20 styremøter i 2021 og mottok én million kroner i godtgjøring for styrevervet.

Per G. Braathen (62) er styreleder i Scandic Hotels Group. Fredrik Bjerknes / DAM
Braathen driver investeringsselskapet Braganza, og har såpass tette forbindelser med Scandic, at Braathens svenske selskap Braganza AB oppgis som «nærstående part» i Scandic ABs årsrapporter.

Trygve Hegnar er konsernets fjerde største aksjonær og største utenlandske aksjonær. Han eier 2,7 prosent av aksjene gjennom sitt selskap Periscopus AS, og sitter i nominasjonskomiteen i konsernet. Hegnar har litt over fem millioner aksjer i selskapet, verdt rundt 215 millioner kroner.

Hegnar er god for 3,3 milliarder kroner, mens Per G. Braathen har en formue på rundt to milliarder kroner, ifølge Kapitals oversikt over Norges 400 rikeste.

Søkkrik svensk familie

Den største aksjonæren i Scandic Hotels Group AB er det svenske familieselskapet Stena Sessan, som eier 20 prosent av aksjene. Stena Sessan eies av Olsson-familien, og eier blant annet rederiet Stena Line, industri og store eiendomsselskaper.

Konsernsjef Dan Sten Olsson (75) eier 51 prosent av familieselskapet Stena Sphere og er ifølge den svenske avisen Veckans Affärer Sveriges 10 rikeste person, med en formue på over 30 milliarder kroner.

Også Dan Sten Olssons lillebror Stefan og storesøster Madeleine kommer høyt på rikinglisten, henholdsvis på plass nummer 26 og nummer 35.

Betaler avgift til Sverige

I sommer rapporterte Scandic rekordhøye tall. Det nordiske hotellkonsernet har aldri før hatt så gode tall for andre kvartal som i år.

Kjeden går bedre enn før pandemien, og hadde en omsetning på 1,7 milliarder kroner i andre kvartal i Norge, opp en milliard fra samme periode i fjor. Hotellkjeden fikk i perioden 100 millioner kroner i inntekter fra den norske stat for å huse ukrainske flyktninger.

Scandic i Norge betaler ikke utbytte eller konsernbidrag til morselskapet i Sverige. Men hotellene i Norge må betale en lisens (licence fee) til det svenske morselskapet, som i fjor kom på 118 millioner kroner.

Konsernet har som mål at minst 50 prosent av netto overskudd skal betales ut som utbytte til aksjonærene. Hotellkonsernet ble imidlertid hardt rammet av korona, og har ikke betalt ut utbytte til aksjonærene de tre siste årene.

Publisert: