Strengere taxi-krav: – Positivt

Regjeringen stiller nye krav til drosjer. De må ha taklykt og godkjent taksameter, og aktørene må stille bankgaranti og forsikre seg som taxi. – Har tro på at det kan bli mer seriøsitet, sier leder Øystein Trevland i Norges Taxiforbund.

Regjeringen stiller strengere krav til drosjenæringen, og krever blant annet taklykt, bankgarantier og at bilene skal registreres som taxi i kjøretøyregisteret. Dette bildet er tatt ved Oslo Sentralstasjon i 2019.
Publisert:

Regjeringen innfører strengere krav i taxinæringen, og sier målet er å sikre en mer seriøs næring.

– Blant annet vil vi innføre krav om bankgaranti, krav til taklampe, og krav om dokumentasjon om taksameter og at kjøretøyet er registrert som drosje i kjøretøyregisteret, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en melding.

Bankgarantien skal være på 5.000 euro for første taxiløyve og 2.500 euro for hvert påfølgende løyve. Kravet om taklampe må godkjennes av EØS-overvåkningsorganet ESA før det innføres.

– For kunder som er særlig avhengig av tydelig markering, vil det være en fordel at alle drosjer er merket med taklykt. I tillegg vil krav om taklampe gjøre det enklere å identifisere drosjer for kontroll, sier Nygård.

De nye reglene skal gjelde fra nyttår.

Denne uken ble også regjeringspartiene og budsjettpartner SV enige om ytterligere taxi-grep. Ifølge budsjettavtalen vil de begrense antallet drosjer i løpet av 2023, og i tillegg forplikte drosjer til å være tilknyttet en drosjesentral.

– Kan bli mer seriøsitet

Leder Øystein Trevland i Norges Taxiforbund er fornøyd med grepene som regjeringen nå varsler.

– Vi har tro på at det kan bli mer seriøsitet blant de som skal starte med å kjøre drosje etter at reglene blir skjerpet, sier Trevland til E24.

– Det har vært veldig mange utfordringer med frislippet i drosjenæringen. Det har blitt veldig mange biler og få turer i byene, og da kompenserer enkelte med høyere priser. Derfor må kundene være veldig bevisste på hvem de velger, legger han til.

Leder Øystein Trevland i Norges Taxiforbund.

– Hvilke av disse tiltakene vil ha mest effekt?

– Aktørene må dokumentere at bilen er registrert som taxi i kjøretøyregisteret. Da må de også ha forsikring som taxi. Dette er blitt veldig dyrt, men da vil kundene få en større trygghet. Og det at du må stille bankgaranti gjør at man har en sikkerhet hvis det skulle skje noe eller hvis aktørene har utestående offentlige krav, sier Trevland.

– Vil dette løse de problemene næringen har snakket om?

– Det kan være at noen aktører vil få problemer med å skaffe seg bankgarantier, og disse forsikringene kan gjerne koste 70.000 til 80.000 kroner i året. Da kan det være mange som ikke ser tjent med å kjøre lenger, sier han.

– Vi ser dette som positivt, og håper på økt seriøsitet i næringen, legger han til.

Må ha godkjent taksameter

Regjeringen stiller også krav om at aktørene i drosjenæringen kan dokumentere at de har et godkjent taksameter i drosjen før løyvet kan tas i bruk.

– Taksameter i drosjene er viktig for å sikre at myndighetene har mulighet til å føre kontroll med inntjeningen, redusere den svarte økonomien, sikre at kundene får riktig pris og en ryddig drosjenæring, sier Nygård ifølge meldingen.

De som har løyver fra før må sikre dokumentasjon innen ett år, men det er nok med egenerklæring.

Samferdselsdepartementet vil også komme med lovforslag om fagkompetanse for de som har drosjeløyver. Det er i dag kompetansekrav til sjåførene, men regjeringen ønsker også at dette skal gjelde de som har løyvet.

Publisert:

Her kan du lese mer om