Onsdag 9. September ble det aldri skikkelig dagslys i San Francisco.
Røyken fra flere titalls skogbranner skygget for solen og ga en følelse av apokalypse.
Men skogbranner og klimarelatert ekstremvær gir også økonomiske ringvirkninger.
I USA kan klimautsatte lån føre til en ny finanskrise.

Et glimt av fremtiden

Publisert:

SAN FRANCISCO (E24): Flammene stoppet bare meter bortenfor hjemmet til Randy Tiedemann. Fra terrassen hans kan du tydelig se skillet mellom frisk vegetasjon og forbrente trær. Rester av hvitt brannslukkingsmiddel ligger fortsatt på bakken.

– Brannen kom raskt, sier han.

– Myndighetene sa vi måtte komme oss unna. Jeg hadde ikke tenkt til å evakuere, men jeg dro likevel.

Han peker utover.

– Da vi kom tilbake dagen etter, hadde flammene allerede svidd av store områder.

SLAPP UNNA: Randy Tiedemanns hus ved Lake Berryessa, halvannen time nord for San Francisco, står uskadet etter den enorme skogbrannen som herjet området.

Så snart brannen var slukket, kunne Randy Tiedemann flytte hjem igjen, men mange har ikke vært like heldige. Over 7.000 bygninger har gått med i flammene i Tiedemanns hjemstat hittil i år. 26 personer har mistet livet.

Det har alltid brent i skogene i California. Men aldri som nå.

  • Ni av de ti største brannene i delstatens historie har funnet sted de siste ti årene. Fem av dem de siste to månedene.
  • Hittil i år har det vært 7.982 skogbranner i California.
  • 15.000 kvadratkilometer er berørt, over ti ganger så mye som snittet de siste fem årene.

– Det er klare bevis for at disse brannene skyldes klimaendringer, sier Noah Diffenbaugh, klimaforsker ved Stanford.

Les også

Davids kamp mot Goliat: Dansken som utfordrer tek-gigantene

INFERNO: Brannene som herjet ved Lake Berryessa, i området hvor Randy Tiedemann bor.

Store ringvirkninger

De siste hundre årene har skogene i California blitt unaturlig tette. Mellom 2011 og 2017 var det tørke i delstaten, og rundt 150 millioner trær døde.

De fungerer nå som bensin for brannene, særlig når vintrene stadig blir tørrere, somrene lengre og «djevel-vindene» fra kysten sterkere.

– Det er en katastrofal kombinasjon, sier Diffenbaugh.

Når brannene herjer, og liv går tapt, kommer økonomiske konsekvenser i andre rekke.
Men klimahendelser, som skogbrannene i California, kan ryste hele det finansielle systemet.

For noen uker siden kom en føderal rapport ført i pennen av blant andre analytikere fra Morgan Stanley, S&P Global og Vanguard, oljeselskapene BP og ConocoPhillips, samt akademiske eksperter og representanter fra ulike miljøorganisasjoner.

Den konkluderer med at klimaendringene truer finansmarkedene i USA ved at kostnadene fra ekstremvær sprer seg gjennom forsikringsmarkeder og lånemarkeder til pensjonsfond og andre finansielle institusjoner.

I California – verdens femte største økonomi – merker forsikringsbransjen konsekvensene av de store skogbrannene de siste årene, særlig fordi stadig flere har bosatt seg i brannutsatte områder på grunn av høye boligpriser.

– Det tok bare ett år, 2017, og 25 års profitt var borte, sier Rex Frasier, som leder interesseorganisasjonen for private forsikringsselskaper i California.

Etter brannsesongen i 2018 hadde forsikringsselskapene til sammen 10 milliarder dollar (ca. 94 milliarder kroner) i underskudd.

– Når vi nå ser stadig flere branner, som utgjør fare for både liv og eiendom, blir det alvorlige spørsmålet for oss: Hvordan finansierer vi dette? sier Frasier.

UTBRENT: Restene av det som ser ut til å ha vært en Porsche 356 Speedster fraktes vekk fra en branntomt ved Lake Berryessa.

– I stor grad kollapset

For å kompensere for den økte risikoen, ønsker forsikringsselskapene å øke premiene, men delstatsmyndighetene har satt ned foten.

Det har ført til at forsikringsselskapene har begynt å trekke seg ut av de mest risikoutsatte områdene på vestkysten.

Problemet ble så presserende at myndighetene i California la ned midlertidig forbud mot å la være å forsikre spesifikke områder, men forbudet er i ferd med å gå ut – og kan ikke fornyes.

– Markedet har i stor grad kollapset, sier Graham Knaus, som leder en organisasjon for fylkene i California, til New York Times.

Les også

Får ting til å føle

DØDT: Svartsvidde åssider i Napa Valley, nord for San Francisco.

Siste løsning for disse boligeierne er Californias FAIR-plan, en ordning alle forsikringsselskapene bidrar til. Den garanterer brannforsikring – til en svært høy pris. Likevel har antall medlemskap økt med 180 prosent siden 2015, ifølge New York Times Magazine.

Men det er også begrenset hvor høye FAIR-plans forsikringspremier kan være, og det kan i sin tur føre til det Rex Frasier beskriver som «det verst tenkelige scenarioet».

– Hvis denne forsikringsordningen går tom for penger, kan de gå til forsikringsselskapene for å få dekning, sier han.

– Og da får du en dødsspiral. Forsikringsselskapene vil løpe mot utgangsdøren.

Videresender risiko

Når boliger ikke lenger kan forsikres, påvirkes mulighetene til å få lån, noe som igjen påvirker boligmarkedet. På denne måten vil ringvirkningene spre seg videre.

Og klimautsatte boliglån kan allerede true det finansielle systemet i USA, ifølge rapporten skrevet av analytikere fra Morgan Stanley m.fl.

– Det har dukket opp bevis på at långivere sender risikable lån videre, spesielt til de regjeringsstøttede finansforetakene, skriver rapportforfatterne.

STORE ØDELEGGELSER: Dronebilder viser hvordan flammene har ødelagt et helt boligområde i Napa.

Det gjelder særlig boliglånsgigantene Fannie Mae og Freddie Mac, som var sentrale i finanskrisen i 2008. De ble satt under statlig formynderskap like før Lehman Brothers gikk over ende. Da hadde de tapt mer enn 30 milliarder dollar som følge av råtne boliglån.

Hvis de to finansforetakene besitter store mengder klimautsatte lån og boligprisene så begynner å rase på grunn av flom og branner, kan situasjonen spinne ut av kontroll.

I tillegg nevner rapporten flere andre typer lån som er utsatt, og det er stor usikkerhet om hvordan kommunale gjeldsmarkeder blir påvirket, ifølge en fersk rapport fra Brookings Institute.

– Dette utgjør en enorm risiko for det finansielle systemet, sier Tom Corringham ved Universitet i San Diego, som forsker på økonomiske konsekvenser av klimaendringene.

Ikke bare på lang sikt

Californias statlige pensjonsselskap betegner klimaendringene som en av deres største utfordringer. I Norges største pensjonsselskap, KLP, står økonomiske konsekvenser av klimaendringene høyt på dagsordenen.

– Klimarisiko handler ikke bare om langsiktige endringer, sier Heidi Finskas, direktør for samfunnsansvar i KLP.

– Dette er noe vi i finansbransjen har pekt på som en finansiell risiko av flere grunner, og nå materialiserer det seg i USA.

PÅ RETT VEI: Heidi Finskas, direktør for samfunnsansvar i KLP, mener det er viktig å sette klimarisiko på agendaen.

Finskas sier de er opptatt av at både KLP som investor, og selskapene de investerer i, er bevisst sin egen klimarisiko.

– Men for oss er påvirkningen på økonomien totalt sett det aller viktigste. Derfor er det så viktig at klimarisiko blir satt på agendaen, sier Finskas.

– Det er mye som skjer, og vi er på riktig vei, men dette er fortsatt veldig umodent.

Ifølge forsker Tom Corringham ved Universitetet i San Diego, er mange av de økonomiske konsekvensene heller ikke nødvendigvis er så opplagte.

Luftkvalitet måles med en index fra 0–500. New Dehli ligger på ca. 150. Deler av California har vært oppe i over 500.
Skadelige partikler har trengt inn i hus og hjem - milevis unna flammene.
I San Francisco har luften vært så forurenset at den smaker metall.

– Helsekostnadene er enorme. Det er noe av det som har overrasket meg mest, sier Corringham.

Andre kostnader han nevner, er lavere økonomisk produktivitet som følge av hete og ekstremvær, manglende turisme og stans i virksomhet.

Berryessa Boat Repair, et lite foretak som driver med båtutleie og reparasjoner ved Lake Berryessa, er ett eksempel. To av båtene deres ble tatt av flammene da brannene herjet her for noen uker siden, men verre er det at innsjøen fortsatt er stengt og kundegrunnlaget lik null.

– Jeg håper de åpner igjen snart. Dette får store konsekvenser for virksomheten, sier Jerry Skaggs, leder for Berryessa Boat Repair.

Les også

Går ut mot diskriminering i tek-bransjen

STERKT PÅVIRKET: – Det er helt forferdelig. Alt mellom huset mitt og butikken er helt svartsvidd, sier Jerry Skaggs, leder for Berryessa Boat Repair.

Laget «vaksine»

Tom Corringham ned Universitetet i San Diego påpeker at det er nå vi har begynt å merke klimaendringene, men ifølge klimaforskerne har vi ennå ikke sett effektene av de klimagassene som er sluppet ut i atmosfæren de siste 30 årene. Uansett hva vi gjør nå, vil det derfor bli varmere.

– Det som skjer i California nå kan være en god advarsel, sier Corringham.

– Vi er nødt til å forberede oss på de verste scenarioer.

Det håper Wes Bolsen å bidra til. Han har vært med å utvikle en slags vaksine mot skogbranner, basert på teknologi fra Stanford og Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Stoffet de har utviklet, reagerer med cellulosen i vegetasjonen. Når det sprayes på trær og gress, skal vekstene bli immune mot gnister. «Vaksinen» kan virke opptil ca. seks måneder.

– Dette handler om å begrense noen av de mest ødeleggende virkningene av klimaendringene, sier Bolsen.

NYTT VERKTØY: Wes Bolsen har vært med å utvikle et miljøvennlig stoff som skal hindre skogbranner.

I mai ble den lille oppstartsbedriften han ledet, Ladera Tech, kjøpt opp av Perimeter Solutions, som er verdensledende på brannbekjempende kjemikalier.

– Vi tror folk kommer til å se et stadig større behov for flere verktøy og ulike løsninger for å forhindre branner, sier selskapets Nord-Amerika-direktør Shannon Horn.

Utviklet kunstig intelligens

Andre teknologiselskaper har også kommet på banen. Ett av dem, basert i San Francisco, har programmert kunstig intelligens til å oppdage skogbranner så snart de har brutt ut.

– Men en gang programmet oppdager røyk, kan det sende av gårde en tekstmelding eller et bilde, sier markedsdirektør Jeffrey Goldsmith i Chooch AI.

Selskapet har utviklet kunstig intelligens til mange ulike formål. Skogbrannmodellene er ikke implementert ennå, men Goldsmith sier at de er i dialog med flere mulige kunder.

– Når tror du vi kan se denne teknologien i bruk?

– Snart, håper jeg. Jeg eier et hus ute på landet, og i år stoppet brannene én mil unna.

APOKALYPTISK: San Francisco midt på dagen 9. september.

Denne uken publiserte Science Advances en studie som viser en stadig økning av tørke og ekstrem varme i USA. Noe av det forsker Tom Corringham finner mest interessant – og skremmende – er hvor hyppig ekstremværet nå forekommer.

– Disse hendelsene pleide å være ganske sjeldne. Nå ser det ut til at de er i ferd med å bli et årlig fenomen, sier han.

– Og det er da du virkelig begynner å se de langsiktige økonomiske konsekvensene.

Publisert: