Næringsministeren kaller DNB inn på teppet etter hvitvaskings-smekk

Departementet har bedt om et møte med DNBs styreleder «for å få en orientering om saken» etter Finanstilsynets reaksjon mot storbanken.

Publisert:

Det opplyser næringsminister Iselin Nybø (V) til E24.

Den norske stat er storeier i DNB, og sitter på rundt en tredel av aksjene.

– Staten som eier forventer og har tillit til at styret foretar det som er nødvendig for å sikre god etterlevelse av hvitvaskingsloven. Arbeid mot hvitvasking er viktig, fremholder Nybø.

Finanstilsynet har ilagt DNB et overtredelsesgebyr på 400 millioner kroner for flere brudd på hvitvaskingsloven.

Ifølge tilsynet har Norges største bank hatt «vesentlige» og «gjennomgående» mangler i sin etterlevelse av lovens krav.

Les også

Danske Bank-sjef går av etter mistanke om brudd på hvitvaskingsregler

Nybø: – Tema på flere møter med DNB

DNB-sjef Kjerstin Braathen sier banken tar kritikken «svært alvorlig,» og at DNB også aksepterer gebyret.

En annen aktør som ser med alvor på mandagens nyhet er Næringsdepartementet, som forvalter DNB-eierskapet til den norske stat.

Nybø opplyser til E24 at arbeid mot hvitvasking har vært et tilbakevendende tema på møter mellom DNB og hennes departement.

– Det er styret og ledelsen i DNB som har ansvaret for arbeidet mot hvitvasking og å følge opp tilsynets funn, sier Nybø.

Hun poengterer at det samtidig er «naturlig» at staten som storeier nå «setter seg inn i kritikken som er kommet».

– Regjeringen er opptatt av at alle selskaper, ikke minst store finansielle institusjoner som DNB, jobber aktivt med dette. Dette er et sentralt tema for staten som eier og det har vært et tema på flere møter mellom Nærings- og fiskeridepartementet og DNB, forteller næringsministeren.

Les også

DNB får gebyr på 400 millioner fra Finanstilsynet

Ga DNB refs i tilsyn etter tilsyn

Kritikk for brudd på hvitvaskingsloven har vært en tilbakevendende verkebyll for DNB.

Loven stiller flere konkrete krav til kontrollmekanismer og rutiner som alle banker må ha på plass for å oppdage og forhindre suspekte transaksjoner.

Finanstilsynet sier de gjennom en årrekke har påpekt «vesentlige mangler» i hvordan DNB etterlever disse lovkravene, og viser til alvorlig funn under hvitvaskingstilsyn både i 2016, 2018 og i 2020.

Det siste tilsynet i 2020 var et såkalt oppfølgingstilsyn om manglende tilsynet fant to år tidligere.

«Selv om banken har forbedret sine rutiner på flere områder, hadde banken på tidspunktet for det stedlige tilsynet fortsatt betydelige mangler i etterlevelsen av hvitvaskingsloven», skriver tilsynet i sitt vedtak.

Hvitvaskingsloven pålegger blant annet bankene å ha systemer for å klassifisere kundeforhold med høyere risiko, og ha rutiner for å skaffe til veie informasjon om reell eier.

Finanstilsynet sier høyrisikokunder i DNB ikke har blitt identifisert i tilstrekkelig rad, og reagerer på det de også mener er manglende grep fra storbanken i de tilfellene der kunder har blitt kategorisert som høyrisiko.

I den grad noen tiltak i det hele tatt ble utført i Corporate Banking og Privat Banking-divisjonen til DNB, «var dette utfylling av et ekstra skjema med en kort vurdering på en eller to setninger», skriver tilsynet i sitt vedtak.

Publisert: