Uber ville droppe taksameter i Norge. I Sverige kan det ha ført til skattefusk.

Med innleide lobbyister ville Uber overbevise politikerne om at appen deres er bedre enn taksameter.

Uber-appen er tilbake i Norge.
Publisert: Publisert:

Natt til søndag var Uber tilbake i Oslo. Nye taxiregler gjør at det omstridte selskapet får etablert seg på nytt. Det har gått tre år siden de la ned virksomheten sin i Norge.

I de nye reglene endres løyvekravene og en trenger ikke lenger være tilknyttet en sentral. Men kravet om taksameter står.

Mens regjeringen har jobbet med de nye reglene, har Uber gjentatte ganger forsøkt å påvirke politikerne.

I kulissene jobber PR-byråene Kruse Larsen og Geelmuyden Kiese for selskapet. De har det siste året gjort flere forsøk på å fikse møter mellom Uber og sentrale politikere.

Ville fortelle om appen sin

Aftenposten/E24 har fått innsyn i e-poster mellom Uber og Samferdselsdepartementet (SD), Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og Oslo kommune i 2020.

I møte med departementene i vår ønsket Uber å diskutere hvordan appen deres kunne være et alternativ til dagens taksameter.

«Vi ønsker å bidra med ny og spennende teknologi innenfor de regelverk og rammer Norge bestemmer», skrev Uber i to ulike e-poster til næringsminister Iselin Nybø.

Henvendelsene ble fulgt opp av rådgiver Hedvig Heyerdahl Moser i Kruse Larsen. Nybø takket nei.

Tidligere har også byråene Gambit H+K og First House jobbet for selskapet.

Næringsminister Iselin Nybø (V).

Mulig skattefusk i Sverige

Hanne Skåle Thowsen er sjef for Norges Taxiforbund. Hun advarer mot bruk av Ubers app som taksameter.

– Da risikerer vi at det blir unndratt skatt. Det er både vi og skattemyndighetene bekymret for, sier Thowsen.

Dette mener Svenska Taxiförbundet å ha avdekket i nabolandet vårt. Der brukes app til betaling, og taksameter til innrapportering.

Forbundet leide i januar inn konsulentselskapet Gothia Protections for å undersøke Ubers bruk av taksameter.

Konklusjon: I 29 av 50 turer var det ulik pris mellom kvittering og taksameter.

«Dersom sjåførene ikke rapporterer inntektene gjennom Ubers egen app, er skattefusket omfattende», heter det i rapporten.

Uten samspill mellom app og taksameter, er sjåføren nødt til å taste inn summen manuelt i taksameteret. Dermed kan det rapporteres inn en lavere sum enn hva som ble betalt. Det vil igjen føre til lavere skatt.

Sjåførene må taste inn manuelt

Aftenposten/E24 har stilt Uber en rekke spørsmål på e-post. Svarene kommer fra Rick Janse Kok, kommunikasjonssjef for Uber i Nord-Europa.

Han skriver at alle bilene i Norge må ha et taksameter. Kok bekrefter at sjåførene selv må taste inn prisen fra appen inn i taksameteret manuelt.

Det er Samferdselsdepartementet som har politisk ansvar for taxireglene.

«Det har vært en forutsetning bak utarbeidelsen at reglene skal være like for alle aktører. Uber må, som andre aktører i drosjenæringen, følge de kravene som er satt i yrkestransportregelverket og annet regelverk, inkludert krav om taksameter», skriver Aarset.

John-Ragnar Aarset. Statssekretær i Samferdeslsdepartementet.

Uber: «Nærmest umulig for nye aktører»

SD jobber også nå med å åpne for alternativer til et taksameter. Et forslag behandles i departementet.

Det er også sendt ut et lovforslag som skal legge til rette for tilsyn av systemet som erstatter taksameteret. Slik vil en hindre skattefusk. Uber har sagt seg villige til å dele data fra appen til skattemyndighetene.

De foreslåtte kravene for et alternativ til takstameter er imidlertid så strenge at Ubers app ikke vil være nok.

Det er Uber langt fra fornøyd med. Det viser en e-post Aftenposten/E24 har fått innsyn.

«Vi er bekymret for at de foreslåtte endringene vil i praksis gjøre det nærmest umulig for nye aktører å tilby deres tjenester i Norge.»

Det skriver Nick Hilhorst, samfunnskontakt for Uber i Nord-Europa, i en e-post til en av SDs rådgivere 8. oktober.

Videre ber han om et møte med statssekretær Aarset. Rådgiver Hedvig Heyerdahl Moser i Kruse Larsen er på kopi.

Avlyste Uber-møte

Mens Nybø gjentatte ganger takket nei Uber-møter, var Aarset på tilbudssiden i vår.

Han inviterte Uber til et møte 27. mars. Invitasjonen kom 11. mars, dagen før Norge stengte ned. Møtet ble kansellert som følge av pandemien.

Ifølge NFD har de hatt to møter med Uber i 2019 om de nye taxireglene. De har imidlertid ingen referater fra møtene.

SD møtte også Uber etter høringen om de nye taxireglene, i 2019. De møtte i tillegg selskapet i 2017, før høringen.

Publisert: