Norwegian-datterselskap søker domstolen om rekonstruksjon

Enda et av datterselskapene i Norwegian-konsernet har søkt domstolen om å starte forhandlinger om rekonstruksjon på samme måte som morselskapet.

Enda et selskap i Norwegian-konsernet har gått til retten for å få hjelp til å få bukt med selskapets økonomiske problemer.

Ole Berg-Rusten / NTB
  • NTB – Peter Tálos
Publisert:

Det er Norwegian selv som onsdag opplyser om søknaden om den rettslige beskyttelsen til Asker og Bærum tingrett.

Datterselskapet Norwegian Air Resources Shared Service Center AS (NAR SSC) har 574 administrativt ansatte fordelt på sju land, flest i Norge og Spania. De ansattes betingelser vil ikke bli påvirket av prosessen, skriver selskapet videre.

– Vi gjør alt vi kan for å komme gjennom rekonstruksjonsforhandlingene og å sikre så mange arbeidsplasser som mulig, sier Norwegians konsernsjef Jacob Schram.

– Normal drift

I forrige uke fikk også Norwegians datterselskaper for piloter og kabinansatte i Norge innvilget søknad om rekonstruksjon av Oslo byfogdembete. I likhet med resten av selskapet sliter datterselskapene med betydelig gjeld og svikt i inntjeningen som følge av koronapandemien og kollapsen i flytrafikken.

– Målet vårt er å holde selskapene som nå er under rekonstruksjon i normal drift, mens vi jobber med å tilpasse flåtestørrelsen til fremtidig drift og å komme ut av krisen som et finansielt sterkt, konkurransedyktig flyselskap, sier Schram videre i pressemeldingen fra selskapet.

En rekonstruksjon betyr at selskapene åpner forhandlinger med kreditorer uten å risikere å gå konkurs.

Reforhandlinger

Norwegian har nå en rekke slik prosesser gående i både Norge og Irland. I januar la selskapet fram en ny forretningsplan for videre drift etter koronapandemien, et forslag som så langt har fått sin tilslutning fra de rettsoppnevnte, uavhengige, rekonstruktørene.

De mener altså at kreditorene vil komme bedre ut dersom Norwegian som selskap består, enn at det slås konkurs. Det er likevel uenighet blant flere av kreditorene om løsningene som er blitt lagt fram og tidsplanene som er skissert.

I Irland forhandler Norwegian med flere av de store leasingselskapene, som de både skylder store summer og for å komme ut av avtaler om videre leie av fly. Ifølge Irish Times skal partene nærme seg en løsning.

Etter den planlagte omleggingen vil Norwegian helt slutte med langdistanseflyginger, og det er også avgjort at all trafikk med Boeing 737-Max-flyene skal kuttes.

I slutten av januar ble det også klart at den norske regjeringen vil gi Norwegian et usikret lån på 1,5 milliarder kroner som del av krisepakken for koronarammede bedrifter.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Norwegian
  2. Fly

Flere artikler