- Et arbeidsuhell som jeg håper de vil rette opp

Nor-Shipping, Lillestrøm (E24): Det er ikke alle på shippingmessen som mener bransjen er flinkest i klassen.

UTÅLMODIG: Konsernsjef Henrik Madsen i Det norske veritas (DNV) er skuffet over at shippingbransjen tar en omkamp om innføring av nye utslippskrav. Han mener man har teknologien som trengs og støttes av Elisabeth Grieg i Grieg gruppen.
Publisert: Publisert:

På årets store treff for shippingbransjen blir miljø, bærekraft og fremtidsrettede løsninger løftet opp som fanesaker.

Under en paneldebatt med titteldebatten «The Changemakers» deltok blant andre konsernsjefen i Veritas. Henrik Madsen benyttet anledningen til å utfordre bransjen om utslipp av nitrogenoksider og bransjens villighet til å ta i bruk ny teknologi.

Den internasjonale maritime organisasjonen IMO hadde egentlig vedtatt et nytt regelverk for NOx-utslipp som skulle gjelde på nye skip fra 2016 i såkalte utslippskontrollsoner.

- Plutselig på et møte i IMO for en måned siden valgte man å utsette til 2021, men det er ikke endelig besluttet, sier Madsen til E24

- Det blir en omkamp, og vi håper fornuften seirer, legger han til.

Under paneldebatten kalte han det hele et arbeidsuhell i FN-organisasjonen IMO, og får støtte fra en reder.

- Det går jo ikke an, sier Elisabeth Grieg i Grieg gruppen til E24.

Madsen mener man kunne forstått tvilen hvis det gjaldt nye og kompliserte løsninger, men sier at det ikke finnes noen unnskyldninger i denne saken. Han forteller at dødsfall og luftveissykdommer i Los Angeles-området i California har gått ned etter at man innførte strenge utslippsregler i innseilingen til storbyen for containerskip.

- Det er bevist at dette fungerer, og teknologien er jo der, sier Veritas-sjefen.

Vanskelig å selge inn

Konsernsjef Walter Qvam i Kongsberg Gruppen (t.v.) etterlyste en større villighet fra bransjen til å ta i bruk ny teknologi som finnes i markedet for å løse de mange utfordringene de står overfor. Her er han avbildet med generalsekretær i Rederiforbundet Sturla Henriksen på Nor-Shipping

Konsernsjef i Kongsberg Gruppen, Walter Qvam, deltok også i debatten. Han etterlyste en større villighet i bransjen til å ta i bruk nok teknologi, og ikke bare etterleve minstekravene som stilles.

- Hvorfor tror du det er så vanskelig å selge inn nye løsninger?

- Jeg tror det kommer av kostnadsspørsmålet, konservatisme og en gammel kultur som Hemmingsen i Maersk også nevnte. Tradisjonelt har det nok vært at man følger kravene og ikke noe mer, sier Qvam til E24.

- Men nå er dette under noe endring, legger han til.

Kongsberg Maritime lener seg derfor på det Qvam kaller progressive kunder. Mange av disse kommer fra oljesektoren på Vestlandet, og kommer til Kongsberg for å høre om de kan løse et problem.

- De har lyst og mot til å prøve nye ting, sier Qvam.

- Er slike kunder et godt salgsargument mot mer tradisjonelle shipping-aktører?

- Det er veldig ofte slik innovasjon skjer ved at man har en pilot- eller lanseringskunde.

Ifølge Qvam er Nor-Shipping-messen ekstremt viktig for selskapet hans både for profilering og for å skaffe kontakter og nye kontraktsmuligheter.

- Messen skjer i hjemmemarkedet og dette er hjertet i det maritime norske miljøet, sier Qvam.

- Vi hørte jo tidligere hvor viktig det er å jobbe på tvers mellom selskaper, redere, operatører og teknologiselskaper. Det blir det bare mer av, og vi er jo ikke noe annerledes enn alle andre. Det er jo når vi kjenner hverandre at vi jobber mest sammen, legger han til.

Problematisk opphugging

Etter å ha deltatt i en debatt om utfordringene og mulighetene bransjen står overfor peker Elisabeth Grieg i Grieg gruppen på et annet av shipping-bransjens problemfelt.

Hun mener bransjen har mye å gå på når det gjelder opphugging av gamle skip.

- Der har industrien en stor jobb å gjøre, sier Grieg.

Hun mener det er problematisk at det på mange felt tar for lang tid å få internasjonale regler for shipping-bransjen. Både på opphugging og når skipsruter i Arktis nå åpnes opp av issmelting.

- Da fortsetter mange med substandard skip og løsninger, det kan vi ikke akseptere som industri, sier Grieg.

- Får man en ulykke settes alt ti år tilbake, skyter Veritas-sjefen inn, med henvisning til mulighetene for skipstrafikk over arktiske strøk.

Les også

Panel-debatt på Nor-Shipping: - Det er en revolusjonNor-Shipping i gang: - Velkommen til et glimt av fremtidenSunnmøringer inntok Tjuvholmen med nytt supply-skip

Publisert:
Gå til e24.no