Brukte tre år på å lese e-post fra Vimpelcom-varsleren

Nylig avtroppet juridisk direktør i Telenor, Pål Wien Espen, fikk en e-post fra Vimpelcom-varsleren i 2012. Den leste han ikke før i 2015, ifølge seg selv.

TOTALT UENIGE: I Deloitte-rapporten kommer det frem gjentatte tilfeller hvor varsleren og finansdirektør Richard Aa (til høyre) mener de underrettet juridisk direktør Pål Wien Espen om situasjonen i Vimpelcom. Espen selv bestrider både hva som ble sagt og at flere av samtalene fant sted i det hele tatt.
Publisert: Publisert:

Høsten 2012 mottar juridisk direktør og øverste ansvarlige for compliance (etterlevelse av regelverk og internkontroll) i Telenor, Pål Wien Espen, en e-post fra en Telenor-ansatt som er utplassert i Vimpelcom.

Den ansatte har ett år tidligere varslet finansdirektør Richard Aa og Telenors styremedlemmer i Vimpelcom om at han er sterkt bekymret for oppkjøpene som Vimpelcom har foretatt i Usbekistan.

I forbindelse med denne varslingen hevder både finansdirektør Aa og varsleren at de har hatt flere møter med Espen hvor han har blitt underrettet om bekymringene.

Espen hevder selv at han var til stede på møtene som «en lyttepartner» og ikke i kraft av å være øverste ansvarlige for compliance i Telenor.

Flere av samtalene og møtene som Aa og varsleren beskriver, vil han ikke vedkjenne at fant sted. Eposten fra varsleren høsten 2012 hevder Espen at han først leste tre år senere, i 2015.

Gikk i dag morges

Fredag morgen ble det kjent at både Espen og Aa fratrer sine stillinger i Telenor. Begge blir frikjent i Deloitte-rapporten fra å ha begått korrupsjonslignende handlinger, men får likevel kritikk.

Konsernsjef Sigve Brekke sa på pressekonferansen fredag at han mener begge to skulle ha håndtert saken annerledes.

Deloitte skriver i rapporten at advokatfirmaet ikke kan ta stillingen til om Aa og Espen har opptrådt klanderverdig, men at det er mange spørsmål som reiser seg i forbindelse med håndteringen av informasjonen de ble gjort oppmerksomme på.

Advokatfirmaet gjør også oppmerksom på at det ikke fikk tilgang til å intervjue de daværende Telenor-oppnevnte styremedlemmene i Vimpelcom.

Skal ha blitt varslet mange ganger

Noe av det mest spesielle i rapporten, er hvor uenige finansdirektør Richard Aa og juridisk direktør Pål Wien Espen er om hendelsesforløpet.

Her følger en utfyllende oppsummering av Aa og Espens roller slik de blir beskrevet i rapporten:

 • I august 2011 tar varsleren kontakt med sjefen sin, finansdirektør Richard Aa, for å si fra om at han er bekymret for transaksjonene Vimpelcom skal foreta med postboksselskapet Takilant. Denne transaksjonen viser seg senere å være en 90 millioners bestikkelse til datteren av presidenten av Usbekistan. Du kan lese det du trenger å vite om selve Vimpelcom-saken her.
 • Varsleren hevder at han tok kontakt med Pål Wien Espen før han tok kontakt med Aa, fordi Espen var øverste ansvarlig for compliance i Telenor. Varsleren hevder at han varslet Espen. Espen hevder på sin side at han hadde en uformell samtale med varsleren, men at han ikke ble underrettet om varslerens bekymringer.
 • Aa hevder på sin side at han etter sitt møte med varsleren tok kontakt med Espen fordi han var sjef for compliance i Telenor. Espen bekrefter at dette møtet skjedde, men sier at han ikke forsto at han var involvert i kraft av sin rolle, men at han var der som «en lyttepartner».
 • Aa hevder at han i sine samtaler med Espen mente at daværende konsernsjef Jon Fredrik Baksaas burde underrettes, men at Espen mente det var upassende gitt at bekymringene dreide seg om Vimpelcom, og ikke Telenor. Espen hevder selv at en slik samtale aldri fant sted.
 • Sent i august 2011 tar varsleren og Aa initiativ til et nytt møte med Espen hvor de alle tre blir enige om at riktig prosedyre er å underrette Telenors styremedlemmer i Vimpelcom. Espen hevder også etter dette at han ikke er blitt varslet, men kun har gitt råd om hvordan varsleren skal forholde seg til bekymringene sine på en korrekt måte gitt Telenors eierskap i Vimpelcom.
 • Varsleren sender deretter en mail til alle Telenors styremedlemmer i Vimpelcom hvor han varsler om hva han mener foregår. Aa er med på å skrive mailen, Espen er ikke satt i kopi og ifølge Deloitte er det ingen ting som tyder på at han har sett denne mailen.
 • Styremedlemmene tar kontakt med Espen fordi de lurer på hvordan de skal gå frem. Espen anbefaler dem å oppsøke ekstern juridisk bistand. Han anser det ikke som nødvendig å sende saken videre oppover internt i Telenor ettersom han anser saken som et Vimpelcom-anliggende.
 • Høsten 2012 skriver Dagens Næringsliv en sak om at TeliaSonera har betalt korrupsjonspenger til Takilant. Aa hevder at han da tar kontakt med Espen og minner ham på varslingen av Vimpelcoms transaksjon med selskapet. Espen hevder denne påminnelsen aldri fant sted.
 • Varsleren skriver en e-post til Espen hvor han spør om Espen leste mailen han sendte til styremedlemmene høsten 2011, der han varsler om forholdene. Espen hevder overfor Deloitte at han ikke leste denne mailen før i 2015.
 • I februar 2013 tar Aa og varsleren igjen initiativ til et møte med Espen fordi de lurer på om saken har blitt håndtert på riktig måte. De tre møtes i India i forbindelse med en konferanse. Aa og varsleren hevder at Espen forsikrer dem om at alle prosedyrer er blitt fulgt og at juridisk avdeling vil behandle saken videre. Espen hevder selv i rapporten at dette overhodet ikke stemmer, kun at de tre møttes uformelt på flyplassen og at han igjen hadde rollen som «en lyttepartner».
 • Etter et styremøte i 2013 hevder Aa at han igjen konfronterer Espen med at Baksaas bør bli underrettet. Espen skal igjen ha gjort det klart at han ser på hendelsene i 2011 som et internt Vimpelcom-anliggende. Espen hevder selv at denne samtalen aldri har funnet sted.

Saken sprekker som kjent etter at Baksaas blir intervjuet av myndighetene i mars 2014. Espen hevder at han varslet Baksaas i forkant av dette, men når han skal ha gjort det er uklart. Baksaas selv hevder at hans møte med myndighetene var første gangen han ble gjort oppmerksom på korrupsjonsanklagene mot Vimpelcom.

– Ingen tvil om retningslinjene

Nåværende Telenor-styreleder Gunn Wærsted sier til E24 fredag følgende om informasjon om bekymringsfulle forhold vil komme raskere frem i systemet i fremtiden.

– Jeg mener at med de tiltakene vi nå iverksetter vil jeg være trygg på det. Men det er jo umulig å gi en garanti på det, men det er en selvfølge at denne saken har vært vanskelig for Telenors organisasjon. Jeg tror ikke noen er i tvil om hva de etiske retningslinjene og forventningene er fremover, sier Wærsted.

– Jeg tror Telenor vil komme sterkere ut av dette når vi får gjennomført alle tiltakene, legger hun til.

Les også

Mæland krever Telenor-redegjørelse etter rapport

Les også

Wærsted: Ingen Telenor-ansatte har vært delaktige i korrupsjon

Les også

Telenor innfører tiltakspakke for å unngå nye skandaler

Publisert:

Her kan du lese mer om