Økokrim anker ikke i Funcom-saken

Økokrim sier de ikke vil levere noen selvstendig anke på tingrettens dom i Funcom-saken.

SPILL-FLOPP: Bakgrunnen for saken i tingretten var hva som skjedde under utviklingen av spillet «The Secret World».
Publisert:

Tre tidligere topper i spillutvikleren ble for to uker siden dømt til ubetingede fengselsstraffer for innsidehandel i en dom fra Oslo tingrett. Fjerdemann ble frifunnet.

De delene av tiltalen som kun var knyttet til spillet The Secret World ledet ikke til domfellelser for noen av de tiltalte.

Økokrim har nå besluttet at de ikke vil levere noen selvstendig anke i saken. Samtidig varsler de at dersom de domfelte velger å anke, vil Økokrim vurdere å motanke.

– Beslutningen om ikke å inngi selvstendig anke, innebærer ikke at Økokrim er enig i hele dommen, understreker førstestatsadvokat Hans Christian Koss.

– Når vi vurderer hvorvidt en dom skal ankes, foretar påtalemyndigheten alltid en bred helhetsvurdering, hvor blant annet prosessøkonomiske hensyn skal hensyntas. I denne saken har vi også tatt i betraktning at tre sentrale personer i selskapets daværende ledelse er dømt til ubetingede fengselsstraffer, legger han til.

Fengselsstraffer

Tidligere Funcom-sjef Trond Arne Aas ble i tingretten dømt til 11 måneders fengsel for innsidehandel og til en inndragning på 7,81 millioner kroner.

Den tidligere nestlederen i styret, Torleif Ahlsand, ble dømt til fengsel i ett år og én måned og får inndratt 4,78 millioner kroner.

De to ble imidlertid frifunnet på andre tiltalepunkter. Den tidligere nestlederen i Funcom-styret er frifunnet for tilskyndelse til innsidehandel, og selskapets tidligere administrerende direktør er frifunnet for markedsmanipulasjon.

Les også

Tre av de fire tiltalte dømt i Funcom-saken

Den tidligere finansdirektøren, Bjørn Toften, ble dømt til 85 dager i fengsel og til inndragning av 290.000 kroner.

Funcoms tidligere markedsdirektør, Morten Schjelle Larssen, ble derimot frifunnet. Frifinnelsen er nå rettskraftig, og han skal anses som uskyldig, melder Økokrim.

Har varslet anke

Aas har tidligere varslet at han vil anke dommen.

– Han opplever det veldig underlig og overraskende å bli dømt for noe han ikke anså å være innsideinformasjon. Han vil derfor måtte anke denne domfellelsen. Han er klar på at dette er en uriktig dom og ønsker å anke denne domfellelsen, har hans forsvarer Frode Sulland uttalt til NTB.

Les også

Økokrim tiltaler Pareto-ansatt for innsidehandel

Saken som gikk ti uker i tingretten, dreide seg om hva slags informasjon aksjonærer utenfor selskapet hadde om storsatsingen «The Secret World», som ble lansert sommeren 2012 og raskt ble en flopp.

I forkant av lanseringen hadde aksjekursen til Funcom steget fra syv til 23 kroner. Da spillet floppet, stupte den til fire kroner. Før aksjestupet hadde imidlertid Funcom-toppene solgt sine aksjer.

Økokrim mener at de fire tiltalte satt på innsidekunnskap da de solgte aksjer i selskapet.

Les også

Tre av de fire tiltalte dømt i Funcom-saken

Les også

Økokrim vil fengsle tidligere Funcom-topper for innsidehandel

Les også

Nå starter Funcom-saken i retten

Publisert:

Her kan du lese mer om