Anker eiendomsskatten i Oslo til Høyesterett

Eiendomsskattesaken mot Oslo kommune ankes direkte til høyeste rettsinstans, men det skjer uten Huseiernes Landsforbund.

TIL HØYESTERETT: Eiendomsskatten i Oslo kan bli tema for Høyesterett, etter at en gruppe boligeiere har anket dommen fra tingretten.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt NTB scanpix
  • Eilin Lindvoll
Publisert:

Fredag ble tingrettsdommen som frifant Oslo kommune i saken om innføring av eiendomsskatt i hovedstaden, anket til Høyesterett.

– Vi ønsker å anke direkte til Høyesterett siden dette er en prinsipiell sak med betydning for mange personer og som gjelder et betydelig pengebeløp. Dette er en sak som naturlig hører hjemme i Høyesterett, sier Bettina Banoun, advokat i Wiersholm.

Hun representerer de om lag 3.500 gruppemedlemmene som saksøker kommunen.

På grunn av rettsferie i juli, har ankefristen for eiendomsskattesaken vært lengre enn den vanlige fristen på én måned.

Svendsen som ny grupperepresentant

Huseiernes Landsforbund, som var representant for gruppen som saksøkte Oslo kommune, uttrykte i juni, etter nederlaget i tingretten, at de ikke ønsket å anke saken.

TAR SAKEN TIL HØYESTERETT: Bettina Banoun fra Wiersholm er advokat på vegne av gruppen som saksøker Oslo kommunes innføring av eiendomsskatt.

Foto: Wiersholm

Derfor vil John Sverre Svendsen, en av initiativtagerne bak gruppesøksmålet, tre inn som ny grupperepresentant.

– Huseiernes Landsforbund ønsket ikke å fortsette som grupperepresentant, mens resten av gruppen ville ta saken videre. Derfor ble Svendsens inntreden som grupperepresentant en naturlig løsning som rettslig sett ikke vil ha noe å si for saken, sier Banoun.

Svendsen er pensjonist og er blitt ilagt en eiendomsskatt på 9.134 kroner.

– Eiendomsskatten berører kun en femtedel av boligene i Oslo. Derfor er det ikke en solidarisk skatt. Etter mitt skjønn skal en eiendomsskatt være solidarisk. Alle skal bidra, sa Svendsen til E24 i forkant av rettssaken i Oslo tingrett i april.

Les også

Oslo kommune frifunnet i søksmål om eiendomsskatt

Ikke overrasket

Det var ikke uventet for Oslo kommune at tingrettsdommen ble anket.

Advokatfirmaet Wiersholm meldte allerede kort tid etter domsavsigelsen at det ble arbeidet med å få på plass ny grupperepresentant etter at Huseiernes Landsforbund ikke lenger ønsket å være med på saken, sier Robert Steen, byråd for finans (Ap) i Oslo kommune.

Robert Steen, byråd for finans (Ap) i Oslo kommune.

Foto: CF-Wesenberg/kolonihagen

Steen mener at dommen fra Oslo tingrett var klar og fremholder at det ble slått fast at bunnfradragets størrelse var et politisk og ikke et juridisk spørsmål, et synspunkt Huseiernes Landsforbund erkjente.

Flere ankegrunner

Det er flere grunner til at medlemmene i gruppesøksmålet mot Oslo kommune anker tingrettsdommen.

I ankedokumentet gruppen har sendt til Høyesterett står det blant annet at det høye bunnfradraget som fører til at kun 20 prosent av eiendommene i Oslo må betale eiendomsskatten som ble innført, strider mot eiendomsskatteloven.

– Et høyt bunnfradrag kommer alle boligeiere i kommunen til gode, enten ved at eiendomsskatten blir lavere for den enkelte, eller at den ikke slår inn i det hele tatt, sier Steen.

Videre i ankedokumentet hevdes det at eiendomsskatten ble utskrevet for sent, samt at ordninger er «indirekte diskriminerende ved at den verner egne velgere og østlige bydeler».

Finansbyråden sier at eiendomsskatten i Oslo er nødvendig, blant annet for å styrke velferdstjenester i kommunen.

– Om én måned får vi skriftlig tilsvar fra Oslo kommune, så vil Høyesterett ta stilling til om saken blir tatt opp, sier advokat Banoun.

– Uheldig utvikling av det politiske klimaet

Finansbyråd Robert Steen reagerer også på at bystyrerepresentanter fra Høyre aktivt støtter anken til Høyesterett.

– Vedtaket om å innføre eiendomsskatten ble fattet i et lovlig vedtak i bystyret. Meg bekjent utfordret partiet Høyre aldri lovligheten av dette vedtaket, noe de hadde full anledning til, sier Steen.

– Jeg mener dette er en uheldig utvikling av det politiske klimaet i Oslo, fortsetter han.

Les også

Huseiere tar opp kampen mot eiendomsskatten: John Sverre (79) saksøker kommunen

Eirik Lae Solberg, gruppeleder for Høyre i Oslo kommune, mener at det er Steen som skaper en uheldig utvikling i Oslo-politikken ved påstander som dette.

– Høyre er ikke engasjert i noe søksmål mot Arbeiderpartiets eiendomsskatt. Vår arena er bystyresalen, ikke rettssalen. Der vil vi fortsette kampen mot eiendomsskatt som rammer tilfeldig, sier Solberg.

Gruppelederen mener at usikkerhet om lovligheten til eiendomsskatten som ble innført i Oslo kommune har ført til søksmålet, og Arbeiderpartiet har bare seg selv å takke for denne usikkerheten.

Les også

Oslo kommune frifunnet i søksmål om eiendomsskatt

Les også

– Eiendomsskatten er ikke solidarisk

Les også

Mener eiendomsskatten rammer for få

Her kan du lese mer om

  1. Eiendomsskatt
  2. Høyesterett
  3. Oslo
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Høyesterettsdom kan få konsekvenser for eiendomsskatten i hele landet

  2. Høyesterett: Vedtak om eiendomsskatt var ugyldig

  3. Eiendomsskattesak skal behandles i Høyesterett

  4. Annonsørinnhold

  5. Eiendomsskatten: Vil vurdere å inkludere 67.000 eiendommer i nytt søksmål

  6. Fersk dom: Oslo kommune må betale tilbake eiendomsskatt