Telenor offentliggjør Vimpelcom-brev

Slik redegjorde Telenor overfor næringsminister Monica Mæland.

PRESSET: Telenorsjef Jon Fredrik Baksaas på vei til Næringsdepartementet denne uken, etter å blitt kalt inn på teppet om mulig korrupsjon i det russiske datterselskapet.
Publisert:

– Det som er kommet frem i media omkring Vimpelcoms kjøp av mobiliserer i Usbekistan, bekymrer både styret og administrasjonen i Telenor, står det å lese i den skriftlige orienteringen Telenor har sendt Næringsdepartementet - og som selskapet fredag ettermiddag gjorde offentlig for pressen.

Omtalen i norske medier presset tidligere denne uken frem et møte mellom Telenor og næringsministeren. Statsråd Monica Mæland ville med egen ører høre hva Telenor har gjort knyttet opp mot spekulasjonene om korrupsjon utført av Vimpelcom, hvor Telenor eier 33 prosent.

Telenor har som minoritetsaksjonær blitt innkalt som vitne i etterforskningen av den mulig korrupsjonen i det russiske mobilselskapet.

Les hele brevet:

Her(ekstern lenke) er Telenors fulle oppsummering av hva de meddelte den norske næringsministeren 19. november, etter å ha blitt kalt inn på teppet for å forklare de svært alvorlige anklagene.

Vimpelcom bekreftet selv at de var under etterforskning av DOJ, SEC og hollandske påtalemyndigheter i vår og at det tilsammen var utbetalt 94,5 millioner dollar til Takilant, som antas å være kontrollert av den usbekiske presidentdatteren. Klassekampen har skrevet at nederlandske påtalemyndigheter har begjært arrest i konti tilhørende Takilant, og onsdag skrev Dagbladet at en svensk tingrett ga medhold og frøs midlene.

Kontaktpersonen og eieren av Takilant omtales som venninne og sekretær av datteren til den usbekiske presidenten.

Svenske rettspapirer som E24 har fått tilgang til, viser at det er en Vimpelcom-ansatt som står som kontaktperson for Watertrail, som har inngått avtalen med Takilant.

Avtalene og pengene skal angivelig ha sikret Vimpelcom 3G-lisenser i Usbekistan.

Hevder de spurte spesifikt om stråselskapet

Telenor skriver at Telenors styremedlemmer i Vimpelcom helt siden 2006 har krevet at alle transaksjoner er vurdert i henhold til den amerikanske korrupsjonslovgivningen.

Videre lister Telenor opp 10 hendelser hvor de har vært aktive overfor Vimpelcom med henblikk på etikk. Telenor legger også med et referat fra et styremøte i Telenor i 2013 hvor det er protokollført at Telenors styremedlemmer i Vimpelcom har foreslått at det russiske selskapet oppretter en egen etikkomite.

Den siste punktet på Telenors liste er fra generalforsamlingen i Vimpelcom i juli hvor Telenor sier de møtte opp og stilte spørsmål om menneskerettigheter.

På generalforsamlingen skal Telenors folk også ha spurt om forholdet til Takilant. Både Telenors spørsmål og Vimpelcoms svar er protokollført.

– Fire kanaler

Telenor skriver i brevet at de har brukt fire kanaler for å følge opp Vimpelcom på etikk og samfunnsansvar; styret, generalforsamling, investormøter og kompetanseoverføring.

- Hvorfor offentliggjør dere kommunikasjonen med Mæland?

- Rett og slett fordi vi ønsker å være åpne om innholdet, og fordi oppsummeringen av møtet gir svar på en del spørsmål blant annet dere i media har hatt, skriver pressekontakt Atle Lessum i en SMS til E24.

Avsløringene skjer etter at Vimpelcom i vår ble satt under etterforskning i Nederland, Sveits og USA for korrupsjon. Ifølge Klassekampen ble betalingene godkjent av Telenors folk i selskapet.

Ti henvendelser til Vimpelcom

I den kronologiske gjennomgangen av de ti tidspunktene hvor Telenor mener de har presset Vimpelcom på, refereres det blant annet til direkte kontakt mellom Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas og Vimpelcom-sjef Jo Lunder høsten 2012.

Det skjedde rett etter at Telenor ble klar over mistankene omkring Teliasoneras mulige korrupsjon i Usbekistan.

Jan Edvard Thygesen satt i Vimpelcom-styret fra 2008-2011. Jo Lunder er i dag konsernsjef i Vimpelcom.

- Telenor fikk da forsikringer fra administrasjonen i Vimpelcom om at transaksjonene knyttet til mobillisenser i Usbekistan var gjennomført i tråd med amerikansk korrupsjonslovgivning.

Videre refereres det til et møte styreleder Svein Aaser hadde med Vimpelcom i Amsterdam vinteren 2013.

E24 og VG har bedt om et intervju med Telenors konsernsjef Jon Fredrik Baksaas fredag, men han ønsker for tiden ikke å gi intervjuer om saken.

Publisert: