YARA INTERNATIONAL: Yara melder seg selv til Økokrim

Mistenker korrupsjon knyttet til Libya-etablering.

GLADE TIDER: Tidligere Yara-sjef Thorleif Enger sammen med partneren Shukri Ghanem smilte da Libya-avtalen ble signert i februar 2008. Nå mistenker Yara at det har forekommet korrupsjon.

MAHMUD TURKIA
Publisert:,

Yara International ASA har besluttet å sette i gang en ekstern gransking knyttet til etablering og oppfølging av Yaras eierandel i Libyan Norwegian Fertilizer Company (Lifeco).

Yara har varslet Økokrim om muligheten for at det kan ha skjedd straffbare handlinger før oktober 2008 i forbindelse med forhandlingene forut for selskapets investeringer i Libya, går det frem av en børsmelding.

Pengeutbetalinger

Investorkontakt Torgeir Kvidal i Yara opplyser til E24 at mistankene er knyttet til pengeutbetalinger til tredjeparter før det libyske samarbeidsselskapet ble etablert i 2008.

- Det som er faktum er at vi i sommeren 2008 stanset en pengeutbetaling til en tredjepart. Nå har vi mistanker om at det kan ha forekommet pengeutbetalinger forut for dette, sier Kvidal til E24.

Han opplyser at pengeutbetalingen som ble stanset i 2008 var en forespørsel om pengeutbetaling fra Yaras side.

- Er pengeutbetalingene dere nå undersøker pengeutbetalinger fra Yara eller fra noen av partnerne i prosjektet?

- Det ønsker jeg ikke å gå detaljert inn på, men dette er en Yara-sak og vi peker ikke på noen av partnerne, sier Kvidal.

Kvidal ønsker ikke å si noe om hvor store pengeutbetalinger det er snakk om eller om hvem som har mottatt pengene. Spørsmålet om utbetalingene er korrupsjon overlater han til Økokrim og de innleide granskerne å avgjøre.

Fougner skal granske

Den eksterne granskingen vil bli ledet av Jan Fougner, partner i det norske advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye og Beck. I tillegg til det libyske samarbeidsselskapet vil granskingen også ha mandat til å se på mulige integritetproblemer knyttet til andre samarbeidsselskap.

- Yara er ikke kjent med noen såkalte «røde flagg for potensielle brudd på etiske retningslinjer knyttet til andre samarbeidsselskap, skriver selskapet.

Ammonakkfabrikker

Lifeco ble etablert i februar 2009 med en Yara-eierandel på 50%, National Oil Company-eierandel på 25% og en eierandel på 25% for Libyan Investment Authority.

Selskapet eier og driver ammoniakk- og ureafabrikker i Marsa El Brega, Libya, med en samlet årlig kapasitet på 900.000 tonn urea og 150.000 tonn ammoniakk for salg.

Produksjonen ble midlertidig stengt ned i andre halvdel av februar på grunn av sikkerhetssituasjonen, og vil forbli stengt inntil situasjonen har stabilisert seg, heter det i børsmeldingen.

Flere saker på E24

Her kan du lese mer om