Fred Ingebrigtsen dømt for innsidehandel

Får ni års fengsel for innsidehandel og markedsmanipulasjon i Acta-aksjer. Også seks stråmenn er dømt.

DØMT: Fred Anton Ingebrigtsen fotografert under en fotballkamp på Randaberg stadion like etter at han ble løslatt fra varetekt i oktober 2008.
Publisert:

Acta-gründer Fred Anton Ingebrigtsen er kjent skyldig i flere overtredelser av verdipapirhandelloven. Lovbruddene inkluderer markedsmanipulasjon og tre tilfeller av innsidehandel.

Dommen i Stavanger tingrett er enstemmig og Ingebrigtsen er dømt til ni års fengsel.

Han er også idømt inndragning av aksjer i et spansk aksjeselskap der utbyttet fra hans ulovlige handlinger er kanalisert.

Det fremkommer i en pressemelding fra Stavanger tingrett.

Seks stråmenn

Retten har funnet at han i perioden fra 2004 og frem til 2008 regelmessig kjøpte og solgte Acta-aksjer og derivater gjennom seks stråmenn uten å gi melding om handlene til Oslo Børs slik han pliktet å gjøre.

Også de seks stråmennene er dømt i saken.

Handlet for milliarder

«Hans handel gjennom stråmennene beløp seg til over 3 milliarder kroner over 4 år, tilsvarende omtrent 10 prosent av Acta-aksjens samlede omsetning over Oslo Børs i perioden,» heter det i pressemeldingen.

I denne perioden hadde han ledende stillinger og tillitsverv i Acta og regelmessig tilgang til innsideinformasjon.

- Manipulerte kursen

Dommerne mener at Ingebrigtsen gjennom denne omfattende handelen utnyttet markedets manglende kunnskap om at det var han som handlet.

«På denne måten har han med bistand fra stråmennene manipulert kursutviklingen på Acta-aksjen, i strid med straffsanksjonerte adferdsregler i verdipapirhandelloven,» heter det i pressemeldingen.

- Utnyttet innsideinformasjon

I tillegg til at Ingebrigtsen har manipulert markedet gjennom sin handel, mener dommerne at han også har utnyttet innsideinformasjon.

«Ved tre anledninger er det dessuten bevist at han utnyttet innsideinformasjon om Acta i strid med loven, idet han instruerte enkelte av stråmennene i å handle i Acta-aksjen før informasjonen var kjent i markedet,» heter det i meldingen fra Stavanger tingrett.

Ifølge en av stråmennenes forsvarer sitter nå de fleste av de dømtes advokater i et felles møte, hvor de gjennomgår dommen.

Forsvarere i møte

- Jeg deltar ikke selv på dette møtet, men min medforsvarer gjør det. Det samme gjør minst en fra hvert av de andre teamene, og for noen av de tiltalte er hele teamet til stede, sier advokat Geir Jønsdal.

Ettersom han selv ikke har lest dommen eller fått konferert med sin klient og medforsvarer, ønsker han ikke å gi noen kommentarer.

Stavanger Aftenblad skriver at forsvarerne vil avholde felles pressekonferanse klokken 12.00.

Førstestatsadvokat Hans Christian Koss i Økokrim, som var aktor i saken, har ikke besvart E24s henvendelser.

Strafferammen for kurs- og markedsmanipulasjon og for de tre tilfellene av innsidehandel er fengsel i inntil seks år. Brudd på meldeplikt, overtredelse av samt ulovlig aksjonærlån, som Ingebrigtsten også er dømt for, kan maksimalt straffes med ett års fengsel.

I dommen er det referert til paragraf 62 i straffeloven som åpner for at straffen kan bli høyere enn maksimal strafferamme når en person er dømt for flere slike forhold. Maksimalt gir paragrafen mulighet til straff på inntil det dobbelte av seks års fengsel, i Ingebrigtsens tilfelle.

Ingen formildende omstendigheter

I den krasse dommen mot Ingebrigsten skriver dommeren at det ikke finnes noen formildende omstendigheter.

DOMMEN: Du kan selv lese hele dommen her.

«Tvert om, har retten i tiltaltes omfattende, langvarige og planmessige kriminelle aktiviteter stort sett bare funnet straffeskjerpende forhold», skriver dommeren.

Dommeren legger til at Ingebrigsten ikke har kommet med noen innrømmelser i saken som kunne mildnet dommen.

Refser meglerne

I dommen blir adferden til enkelte av meglerselskapene som ble benyttet til å gjennomføre aksjehandlene som Ingebrigtsen og stråmennene er dømt for.

Dommen viser til at at meglerselskaper har plikt til å melde fra om mistenkelige handler til Finanstilsynet.

Særlig gjelder meglerselskapene som ble benyttet av tre av stråmennene. Retten finner at «det er svært vanskelig å forstå hvilke saklige grunnen som tilsa» at disse meglerhusene ikke rapporterte inn mistenkelige handler til Finanstilsynet allerede tidlig i perioden handlene skjedde i.

«Meglersamtaler som er avspilt i retten, hvor enkelte utdrag også er gjengitt i domsgrunnene, ga etter rettens oppfatning vedkommende meglerhus all grunn til å reagere på et svært tidlig stadium,» heter det i dommen.

Dommerne finner derimot ingen grunn til å kritisere Finanstilsynet og Oslo Børs for at de ikke oppdaget de mistenkelige handlene.

Les også: Professor: - Ingebrigtsen inntar en delt straffetopp

Publisert:
Gå til e24.no