NETTLÅN: fremveksten av «peer to peer (P2P) lending»-tjenester kan dette blir fremtidens måte å låne penger på.

Kommentar: Kan du låne meg et
par millioner?

At flere låner direkte fra privatpersoner, gjør at bankene ikke må glemme at banken er til for kunden, ikke omvendt.

Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Å låne et par kroner av venner og familie i perioder hvor det kniper litt økonomisk er intet nytt fenomen. Men med fremveksten av «peer to peer (P2P) lending»-tjenester kan dette blir fremtidens måte å låne penger på. Dersom dette faktisk er tilfellet må vi i bank- og finansbransjen følge nøye med og tilpasse oss en ny konkurransesituasjon om lånekundene.

P2P-lending skiller seg fra tradisjonell utlånsvirksomhet ved at låneavtaler inngås mellom privatpersoner uavhengig av en finansiell institusjon som en mellompart, og ble først kjent ved etableringen av plattformen Zopa i Storbritannia 2005. Mange lignende tjenester har fulgt etter med Funding Circle og Lending Club blant de mest kjente.

Premisset for P2P-lending er å gi utlånere høyere renter enn ved tradisjonelle innskudd og lånere vil få lavere renter enn ved tradisjonelle lån. Basert på dette har denne type tjenester har tradisjonelt rettet seg mot å være et alternativ til forbrukslån og finansiering av prosjekter som uansett ikke ville fått bankfinansiering. Men dette er i ferd med å endre seg, og det er en rekke trender som understøtter min hypotese.

P2P-lending er fortsatt risikabelt for småsparere, men ettersom markedet modnes er dette i endring. I Storbritannia ble det bestemt at P2P-lån skal overvåkes av FCA (Financial Conduct Authority) for å sikre utlåners rettigheter. Til tross for myndighetenes inntreden er det ingen garanti for sparepengene, og utlåner sitter fortsatt igjen med risikoen for dekke tapet ved dårlige lån.

Dette er også svært plattformavhengig og hver aktør i dette markedet opererer med sine egne betingelser med forespeilet gevinst på alt fra 3 til 15 prosent (med tilhørende risikoprofil). Ved å kutte banken som mellomledd er det naturlig at utlåner må akseptere risikoen for å investere i dårlige lån. Til tross dette er P2P-lending en attraktiv investeringsform for britiske småsparere, hvor markedet er estimert å nå 1 milliard pund i 2014.

I USA er situasjonen annerledes og markedet på 2,4 milliarder dollar domineres av institusjonelle investorer. Advokatfirmaet Richards, Kibbe & Orbe estimerer at 80 prosent av investeringene i det amerikanske markedet kommer fra private equity og hedgefond, hvor sistnevnte bruker P2P-lån som en måte å investere direkte i gjeldsmarkedet uten forretningsbanker som mellomledd.

Volumet av tilgjengelig kapital gjennom P2P-lending har gjør dette markedet spesielt attraktivt for bedriftsmarkedet. En nystartet kunnskapsbedrift har ofte relativt lavt kapitalbehov, men kvalifiserer ofte ikke til et banklån basert på tradisjonelle evalueringsmodeller som baserer seg på pant i håndfaste eiendeler. Eksempler på dette på dette er Funding Circle, som alene har lånt ut 369 millioner pund til 5.000 bedrifte, hvor 100 millioner av disse er fra første halvdel av 2014. Selskaper som Patch of land og Reality mogul har spesialisert seg på P2P-lending for næringseiendom har til sammen hentet 40 millioner dollar i kapital til eiendomsprosjekter.

Det store gjennombruddet for P2P-lending skjer etter min mening først når dette blir et reelt alternativ til boliglån. Dette er et område hvor bankene i dag er enerådende, men dette kan raskt endre seg. Selskapet Social Finance har allerede passert 1 milliard dollar gjennom refinansiering av studielån, og annonserer at de nå skal tilby boliglån til førstegangskjøpere. Selskapet sier at de ved hjelp av andre vurderingsfaktorer enn hva bankene tilbyr vil kunne gi lån raskere og med vesentlig mindre papirarbeid enn tradisjonelle boliglån.

Selv om dette markedet fortsatt er ungt må vi ikke være for raske med å avfeie dette som en hype som skjer utenfor Norges grenser. Lending Club har nylig søkt om børsnotering, og kort tid etter annonserte Social Finance at de har ambisjoner om det samme. På sikt anslås det globale markedet for P2P ledning å nå 1 billion dollar innen 2025. P2P lending-aktørene har stort fokus på å gjøre prosessen så enkel og transparent som mulig både for utlåner og låntager, og vi må huske på at kundens lojalitet ofte opphører så snart det kommer et enklere og mer brukervennlig alternativ på banen. Vi må ikke glemme på at banken er til for kunden, ikke omvendt.

Publisert:
Gå til e24.no