Pareto-topp Petter Dragesund frikjent for bedrageri

To personer er i Oslo tingrett dømt for grovt bedrageri og markedsmanipulasjon. Pareto-toppen Petter Dragesund frikjennes.

FRIKJENT: Tidligere corporate-sjef Petter Dragesund i Pareto er frikjent for grovt bedrageri og markedsmanipulasjon.
Publisert:

I en Økokrim-sak er forretningsmannen Jan Vestrum og en konsulent dømt til ett år og seks måneder i fengsel for grovt bedrageri og markedsmanipulasjon. En meglerhus-ansatt, Pareto-topp Petter Dragesund, er frifunnet viser en fersk dom fra Oslo tingrett.

– Han er selvfølgelig veldig glad for frifinnelsen, og vi håper at saken er over for hans del. Han har vært tydelig hele veien på at han ikke visste hvem som stod bak aksjehandelene. Klienten vår hadde forventet dette utfallet, men han er like fullt lettet over frifinnelsen, sier Dragesunds forsvarer, advokat Henning Harborg, til E24.

Bakgrunn: Tre menn på tiltalebenken i Crew Gold-saken

Ifølge dommen har de to domfelte fortsettlig medvirket til grovt bedrageri av meglerhusets kunder og markedsmanipulasjon i forbindelse med oppkjøpet av det børsnoterte selskapet Crew Gold Corporation i 2010.

Kundene ble ifølge tiltalen bedratt for minst 188 millioner kroner etter salg av aksjene sine i Crew Gold Corporation.

Begge anker

Jan Vestrum ble i mai 2017 dømt til fire års ubetinget fengsel for grov korrupsjon og markedsmanipulasjon i forbindelse med Severstals kjøp og salg av aksjer i Intex, der han i en periode var styreleder.

Nå dømmes han i tillegg for grovt bedrageri og markedsmanipulasjon. Han må også tåle inndragning av 15,7 millioner kroner, ifølge dommen.

Vestrums advokat Håkon Juell Hassel opplyser til E24 at de kommer til å anke dommen.

– Den er beheftet med svikt i forhold til bevisbedømmelsen og rettsanvendelsen. Vesentlige dokumenter og beviser er ikke innhentet og sentrale aktører er ikke avhørt. Dette innebærer at dommen på viktige punkter etter vårt syn bygger på spekulasjon når det gjelder hendelsesforløpet og handlingene som er omfattet av tiltalen i saken. Vårt syn er videre at flere av rettens vurderinger ikke er forenlig med bevisene i saken, skriver Hassel i en tekstmelding til E24.

Den tidligere aksjemegleren i Pareto, som også er kjent skyldig i Oslo tingrett, dømmes i likhet med Vestrum til fengsel i ett år og seks måneder.

Hans forsvarer advokat Ellen Holager Andenæs opplyser at klienten allerede har anket dommen.
– Min klient mener at dommen er gjort på et uriktig grunnlag og at det er foretatt uriktige vurderinger. I denne saken er det en angivelig hovedmann for dette angivelige bedrageriet, og da er det en stor svakhet at ingen avhørt fra Severstal-systemet eller rådgiverne i Morgan Stanley. Dette må belyses i en ankesak.

– Det er klart han er skuffet, sier Andenæs.

Les også

DN: Påstand om to og et halvt års fengsel for Pareto-toppene

– Grundig vurdering

Førstestatsadvokat Håvard Kampen i Økokrim sier til E24 at de nå skal vurdere eventuelt ankegrunnlag de neste to ukene.

– Vi registrerer dommen, og at den legger til grunn at det har skjedd et bedrageri i forbindelse med aksjehandel. Man har delt seg på synet på hvem som hadde subjektiv skyld for det, sier Kampen.

– Hva synes dere om at Dragesund er frikjent?

– Vi registrerer at retten har foretatt en grundig vurdering av dommen, og en samvittighetsfull vurdering av bevisene, og at de har falt ned på andre siden av gjerdet enn oss på den vurderingen.

– Hvordan går dere videre nå?

– Det må vi alltid tenke på, men det vil ikke uansett ikke kringkaste til media nå, sier Kampen og viser til at det er 14 dagers ankefrist.

Les også

Jan Vestrum skjønner ikke hvorfor han er tiltalt av Økokrim: – Må bero på en misforståelse

Samfunnsskadelig

«Det er svært samfunnsskadelig å foreta slike handlinger som bidrar til å svekke tilliten til børshandel og verdipapirmarkedet som er avhengig av tillit for å kunne fungere», heter det i rettsavgjørelsen.

Oslo tingrett fastslår at det av allmennpreventive grunner er «viktig med en streng reaksjon på slike alvorlige tillitsbrudd som det er tale om i denne saken».

I tillegg til fengselsstraff får Vestrum altså inndratt utbyttet fra de straffbare handlingene, cirka 15,7 millioner kroner. De tiltalte frifinnes for erstatningskravene.

Dommen er ikke rettskraftig.

Publisert:

Her kan du lese mer om