Kahoot har tapt over 60 millioner på tre år. Hvorfor tror investorene fortsatt på selskapet?

Selskapet taper millioner på millioner, men verdsettes likevel til 2,5 milliarder kroner. 2019 blir året Kahoot må bevise at selskapet kan få brukerne til å betale for seg.

Kahoot spår en enorm inntektsvekst i løpet av de neste tre årene.

Foto: E24

Det norske selskapet Kahoot har hatt en enorm vekst. Fra sin start i 2011, har de nå vokst langt utenfor Norges grenser. Selskapets opplyser at de hadde 70 millioner månedlige aktive brukere i 2017.