Arbeidstilsynet har ikke fulgt opp Espresso House-plan

Kaffekjeden foreslo selv en handlingsplan for å ta tak i problemene. Arbeidstilsynet ga grønt lys, og siden har det vært stille.

Tidligere og nåværende Espresso House-ansatte gikk i fjor ut og fortalte om det de opplevde som dårlige arbeidsforhold i kaffekjeden. Arbeidstilsynet plukket opp saken.

Heiko Junge / NTB scanpix
  • David Bach
Publisert:

11 måneder etter møtet mellom Arbeidstilsynet og Espresso House på Frogner i Oslo, foreligger det fortsatt ingen rapport eller redegjørelse om tilstanden i kaffekjeden.

Møtet ble avholdt i oktober i fjor, etter invitasjon fra Espresso House, og kom etter flere saker i E24 og Dagens Næringsliv om arbeidsforholdene i kjeden, hvor ansatte fortalte om ekstremt press, sykemeldinger og ubetalte overtidstimer.

Under møtet la Espresso House-sjef Torodd Gøystdal selv frem en handlingsplan på tre måneder for å ta tak i problemene. Arbeidstilsynet godtok planen og ga kaffekjeden tid.

Det har Espresso House fått.

Arbeidstilsynet opplyser til E24 at de ennå ikke har fulgt opp planen eller arbeidsforholdene i Espresso House.

– Oppfølgingstilsynet har blitt utsatt på grunn av covid-19. Vi planlegger å gjennomføre det i løpet av høsten 2020, sier Trine Elise Hammer, som er nasjonal koordinator for overnatting og servering i Arbeidstilsynet.

Torodd Gøystdal skriver på sin side i en tekstmelding til E24 at dialogen med tilsynet har vært god.

– Vi har hatt god dialog med Arbeidstilsynet hele veien. Vi inviterte de til et oppfølgingsmøte senest i sommer og vil mest sannsynlig ha et møte innen årsskiftet, skriver Gøystdal.

Les også

Espresso House-bråket: Ansatt svarte aldri ærlig på medarbeiderundersøkelse i frykt for å bli avslørt

Fikk aksept for egen plan

Gøystdal uttalte tidligere til E24 at han var svært lei seg for å høre påstandene som har fremkommet i mediene om kaffekjeden, og at han tok fortellingene på alvor.

Samtidig fremholdt han at medarbeiderundersøkelser i Espresso House klart viste at de fleste ansatte trivdes på jobb, og at han ikke kjente igjen fortellingene fra bedriften.

I møtereferatet fra 23. oktober 2019 heter det at «Espresso House opplyser (...) at de har utarbeidet en handlingsplan for de neste tre måneder for å ta tak i de problemene som ansatte melder om via media og for å sette i verk nødvendige tiltak».

Da møtet ble omtalt i november i fjor, sa Trine Hammer i Arbeidstilsynet at de ville gi Espresso House den tiden de ba om «for å ta tak i problemene som er omtalt i media».

– I vår videre oppfølging kommer vi til å gjøre et oppfølgingstilsyn med Espresso House sentralt i løpet av første kvartal 2020, hvor vi da kommer til å gjennomgå de temaene som ble tatt opp i det veiledningsmøtet vi hadde i oktober, sa Hammer den gang.

– Forskjøvet på grunn av pandemien

Ifølge planen som Espresso House foreslo, skulle kaffekjeden altså bruke tiden frem til utgangen av januar med å ta tak i de problemene som eventuelt fantes.

Trine Hammer i Arbeidstilsynet skriver i en e-post til E24 at oppfølgingen har blitt forskjøvet som følge av covid-19.

– Hvilke omstendigheter med covid-19 gjorde at man ikke kunne følge opp Espresso House tidligere?

– Arbeidstilsynet skal være med på dugnaden for å begrense spredningen av smitte, og coronapandemien har medført at Arbeidstilsynet måtte trappe ned tilsynsaktiviteten betydelig en periode. I mars og fram til slutten av april gjennomførte Arbeidstilsynet kun fysiske tilsyn der det var fare for liv og helse. Da vi trappet opp tilsynsaktiviteten igjen utover våren, gjennomførte vi fortrinnsvis tilsyn som kunne gjøres utendørs. Dette blant annet fordi det er lettere å holde avstand ute, skriver Hammer.

– Ettersom tilsynsaktiviteten måtte reduseres en periode på grunn av corona, er flere tilsyn skjøvet ut i tid. Dette gjelder også oppfølgingstilsynet med Espresso House. Gjennomføringen av dette tilsynet sentralt og oppfølgingen av Espresso House har da blitt flyttet og skal gjøres i løpet av høsten 2020.

– Hvilke andre muligheter enn fysisk oppmøte har Arbeidstilsynet når det gjelder oppfølging av aktører i serveringsbransjen?

– Arbeidstilsynet har mulighet til å gjennomføre postale tilsyn og digitale tilsyn. Dette er ikke alltid like aktuelt for oppfølging av serveringsbransjen ettersom det ofte er behov for å se på arbeidslokaler og på fysiske arbeidsforhold. Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle om det er mulighet for å gjennomføre tilsynet postalt eller digitalt hvis det ikke lar seg gjennomføre som et tradisjonelt fysisk tilsyn.

– Torodd Gøystdal i Espresso House hevder at han inviterte Arbeidstilsynet på et møte senest nå i sommer. [Hva var] årsaken til at et møte ikke fant sted?

– Det stemmer at de tok initiativ til et møte. Vi synes det var positivt at virksomheten tok initiativ til å følge opp saken. Men som myndighet ønsker Arbeidstilsynet en viss formalitet i vår oppfølging og vi har valgt å følge planlagt saksgang. Derfor har vi meldt tilbake at vi gjennomfører et oppfølgingstilsyn i løpet av høsten, skriver Hammer.

Historier fra Sverige

Det var svenske Aftonbladet som i oktober 2019 først omtalte arbeidsforholdene ved den tyskeide kaffekjeden.

Avisen hørte fra ansatte som fortalte om trusler om personlige bøter dersom kjeden fikk bøter fra Skatteverket, eller om de glemte å gi kundene kvittering. Andre fortalte at de ble bedt om å fjerne overtidstimer fra arbeidslisten, og at arbeidspresset gjorde dem syke.

Senere har også norske nåværende og tidligere ansatte fortalt E24 om sine opplevelser i Espresso House.

Historiene fikk Arbeidstilsynet til å holde det de kaller et rutinemessig internt møte for å diskutere hva de skulle gjøre med saken.

Espresso House-sjef Torodd Gøystdal inviterte samtidig Arbeidstilsynet og Fellesforbundet til et møte ved kaffekjedens hovedkvarter i Oslo.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Espresso House
  2. Arbeidsmiljø
  3. Arbeidsliv
  4. Arbeidstilsynet

Flere artikler