Princess-arving slipper regningen for ulovlig bygget tennisbane

Princess-arving Hanne Madsen bygget ulovlig en tennisbane ved sjøhytta i Grimstad. Nå kan hun få millionbeløp av selskapet som bygget tennisbanen.

DØMT: Ankeforhandlingene ble holdt i mars i Skien tinghus, der Agder lagmannsrett holder til. Nå er dommen klar.

Ahhh25, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.
  • Eivind Bøe
Publisert: Publisert:

Agder lagmannsrett har dømt entreprenørselskapet Hemato Eiendom AS til å betale 1,09 millioner kroner i erstatning til Hanne Madsen i en sivil sak knyttet til bygging av en tennisbane i strandsonen.

– Vi er naturligvis skuffet og undret over utfallet av dommen og vil vurdere anke til Høyesterett, skriver daglig leder Bengt Gunnar Michalsen i Hemato Eiendom i en e-post til E24.

Madsen saksøkte både Hemato Eiendom og en enkeltperson tilknyttet selskapet. Sistnevnte ble frifunnet i tingretten, og lagmannsretten forkastet anken mot vedkommende.

Straffesaken endte med at Høyesterett dømte begge til 45 dagers ubetinget fengsel for ulovlig bygging i strandsonen fjor sommer.

Les også

Høyesterett skjerper straffen for strandsonebygging i Grimstad

Anklagene fortsetter

– [N.N.]/Hemato har vært mitt kontaktledd mot kommunen i byggesakene på eiendommen. Jeg har stolt på den informasjon og status [N.N.] har gitt meg løpende, sier Madsen i en e-post sendt til E24 via hennes advokat Erling Keyser.

Madsen mener hun har blitt villedet gjennom prosessen og sier hun er svært frustrert over deler av saken.

Daglig leder Michalsen i Hemato sier på sin side at de er svært skuffet over at Madsen ikke kan ta ansvar men velger en strategi med å bruke ressurser på legge skyld over på dem som entreprenør og rådgivere.

– Vi har hatt tillit til at retten har oppfattet Madsens bestilling og deltagelse i prosjektet slik det fremgår tydelig av alle tidligere dommer i straffesaken og presisert fra Høyesterett, sier Michalsen.

Bygging i strandsonen

Madsen hyret i 2016 Hemato for å bygge en tennisbane på Madsens sjøhytte i Grimstad kommune, noe som skulle føre med seg mye juridisk trøbbel.

Tennisbanen ble bygget nærmere enn 100 meter fra sjøen på et område som i kommuneplanens arealdel var avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF-område).

Banen måtte fjernes etter krav fra kommunen, noe som medførte tap for Madsen, som hun nå altså kan få erstatning for.

Madsen er styreleder i interiørselskapet Princess-Gruppen og datter av Princess-gründer Per Werner Madsen.

Les også

Netfonds-arvinger krevde staten for milliarder – må selv punge ut

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Økonomisk kriminalitet
  2. Lov og rett
  3. Princess

Flere artikler