Fagforbundets hotell og 18 hytter har ligget brakk i ti år

En 94 måls strandtomt eid av Fagforbundet ved Oslofjorden ligger ubrukt og gjengrodd. Nå vil eiendomsutviklere bygge privatboliger på området, men det ønsker ikke kommunen og de lokale.

GJENGRODD HOTELL: Fagforbundets eiendom på Skiphelle ved Drøbak har stått forlatt i ti år.
Publisert:

– Det er trist å se dette. Det er ubeskrivelig hvor bra tomt dette er, sier Drøbaksinnbygger Malin Grette Myrvollen og ser utover mot Skipehellesandstranda som renner ut i Oslofjorden.

Hun står utenfor gamle Drøbak Fjordhotell, en del av en 94 måls eiendom heleid av Fagforbundet. Mellom Hvitsten og Drøbaksundet ligger det som tidligere var forbundets feriehjem for Postens ansatte: Et hotell med 42 rom og 18 tilhørende sommerhytter.

Nå har greiner vokst seg oppover husveggene og vinduer er knust eller boltet igjen. Stoler, vannkokere og tallerkener skimtes fortsatt inne i hyttene. Køyesenger, visne blomster og dyner inne på hotellrommene.

Sommerstedet med 200 meters strandlinje har ligget i brakk i ti år.

RETAIL-DESIGNER: Malin Grette Myrvollen bor i Drøbak og har skrevet en designoppgave om hvordan et eventuelt hotell på Skiphelle kunne ha sett ut.

Myrvollen har skrevet en bacheloroppave om eiendommen, og redesignet hvordan et eventuelt hotell kunne ha sett ut.

Så langt har ingen vist interesse for tomten. Ikke før nå.

Les på E24+

– Kjøp så mye eiendom som du kan få lånefinansiert

Vil øke verdien først

I 2009 søkte Fagforbundet om tillatelse til rive og bygge et nytt badehotell. I planen lå også 17 nye hytter og en småbåthavn for opptil 50 båter.

Men grunnet manglende avklaring fra Frogn kommune ble prosjektet nedlagt i 2011.

UTSIKT: Fra hotellet og flere av hyttene på Skiphelle, er det utsikt utover Oslofjorden.

– Vi skal være de første til å beklage at Skiphelle ikke fremstår som den perlen den har vært tidligere, sier Gerd Øiahals, leder for postansatte i Fagforeningen og styreleder i Skiphelle Eiendom AS.

Hun forteller at den økonomiske situasjonen gjorde at de måtte stenge hotellet i 2011.

– Skal det bygges og drives storhotell på Skiphelle så må eksterne aktører inn. Men om det blir hotell her er usikkert, sier Øiahals.

– De store, profesjonelle aktørene vi har vært i kontakt med har ikke vært interessert i området, legger hun til.

LEDER I FAGFORENINGEN: Gerd Øiahals leder Postens avdeling i Fagforbundet.

– Men eiendommen har stått tom i ti år, hvorfor har dere ikke vurdert å selge den før?

– Salg av Skiphelle har aldri vært aktuelt. Deler av eiendommen er regulert til næring. Det er håp om en ny regulering med noen boliger, samt fritid på eiendommen. Det vil øke verdien, og salg kan først da vurderes, sier hun.

«Umulig å drive hotellet på vinteren»

Hotellet på Skiphelle ble bygget på 70-tallet og etter hvert ønsket ikke lenger Fagforeningen å drifte hotellet.

Administrerende direktør i Festningshotellene, Tony Eide, drev hotellet på vegne av foreningen for femten år siden.

– Det var umulig å drive hotellvirksomhet der utenom to sommermåneder, sier Eide til E24. Han driftet Drøbak Fjordhotell i tre år før han overlot driften til noen andre.

– Jeg tror Postkom (Fagforbundet, journ. anm.) allerede da tenkte at de måtte gjøre noe annet med stedet, sier han.

DRØBAK FJORDHOTELL: Det tidligere hotellet huset lokale og internasjonale gjester fra 70-tallet og frem til 2011.

Han forteller at mange har hatt store drømmer om hva man kan gjøre med eiendommen.

– Hopper du 10–15 år tilbake i tid når spa-hotellboomen var, så var det mange på tanken om å bygge et stort badehotell.

– Nå tror jeg ikke det er så mange som tør å bygge hotell der, sier han.

LOKALE MINNER: Hotellet på Skiphelle har blitt brukt som til bryllup, dåp og andre arrangementer gjennom flere tiår. Her er bilder som Myrvollen har brukt i sin bacheloroppgave.

Ønsker næringsutvikling

Øiahals fra Fagforbundet peker på at videre drift er avhengig av at en større bilvei til eiendommen blir realisert. Den politiske prosessen med tverrveien har vært kronglete, men det er nå vedtatt bygging. Finansieringen kommer fra selskaper som vil bygge privatboliger i området.

Styreleder Sindre Sandberg i Frogn Næringsråd mener at politikerne må komme på banen og legge til rette for at hotellaktører kan trå inn.

Han mener det hadde vært trist om eiendommen ble gjort om til private hytter og ønsker at eiendommen sikres til hotell.

SPØKELSESHOTELL: Det nedlagte hotellet har stått tomt i ti år.

– Det er viktig for en by som Drøbak og en kommune som Frogn at turisme er førstesatsningen og at det er muligheter til å etablere flere hoteller, sier han.

– Vi fra Næringsrådet synes det er passivt av politikerne. Vi må få satt hotellet i drift, og for å gjøre det må det bygges større og veien til området må bli bedre. Det er en vanskelig oppgave, men det er også kommunens oppgave å skaffe nye arbeidsplasser, sier Sandberg.

Les på E24+

Naboer solgte for over 90 mill.: Strandeiendom steg fra 37 til 55 mill. på under tre år

Kan bli gjort om til privatboliger

I 2019 kjøpte eiendomsutvikler Solon Eiendom og USBL en stor tomt like overfor Fagforbundets eiendom.

Sammen planlegger eiendomsutviklerne å bygge 300 nye boliger i området.

Fagforbundet har vært i dialog med Solon Eiendom, og partene har planer om et samarbeid som kan gi grunnlag for en ny reguleringsplan for Skiphelle.

– Vi har ventet på en utvikling knyttet til Skiphelle i mange år og ser på samarbeidet med Solon Eiendom som svært positivt, sier Øiahals fra Fagforbundet.

HÆRVERK: Den siste tiden har Fagforbundet slitt med økt hærverk og innbrudd på området. De har engasjert vektertjeneste og har jevnlig en vaktmester som inspiserer området.

Kontroversiell sak

På spørsmål om hvorfor kommunen har brukt så lang tid på å komme til en beslutning om Skiphelle-eiendommen, svarer ordfører Hans Kristian Raanaas i Frogn kommune at det går på tilgjengeligheten til hotellet.

ORDFØRER: Hans Kristian Raanaas i Frogn kommune ønsker at eiendommen forblir regulert til næring.

– Det lå planer for større utvikling av området, men det stoppet opp blant annet på grunn av veien. Dagens vei går gjennom et trangt boligområde og det har lenge vært diskutert eiendomsutvikling som kan gi en bedre vei, sier han.

Selv om bygging av en ny vei er vedtatt, er det fortsatt usikkert om hvor hen denne veien vil gå. SV-representant i kommunestyret, Sylvi Ofstad Samstag, opplyser om at Statsforvalteren og Viken fylkeskommune har gått imot Solons eiendomsprosjekt og viser også til dokumenter som peker på at området hvor en veien eventuelt skal bygges er utsatt for kvikkleire.

Raanas forklarer at den politiske prosessen med utviklingen av området videre, samt den nye veibyggingen, vil fortsette til høsten.

– Kommunen kan ikke alene bruke store mengder av innbyggernes penger til å bygge infrastruktur som går til et hotell. Derfor må private aktører inn, sier Raanaas.

– Jeg har et ønske om at det skal forbli en næringseiendom, sier han.

DRØMMEPROSJEKT: Malin Grette Myrvollen har designet hvordan et hotell kunne ha sett ut på Skiphelle, ved å bruke de samme formene som på det gamle hotellet.

– Trist om den ble frarøvet lokale

For retail-designer Malin Grette Myrvollen, hadde drømmejobben vært å renovere eiendommen på Skiphelle.

– Det er drømmeprosjekt. Vi kunne helt klart trengt et slikt sted, og til det rette konseptet er dette åpenbart Drøbaks fineste beliggenhet, sier hun.

Hun trasker oppover eiendommen som hun brukte fire måneder på å studere. Hotellrom ut mot havet og en restaurant som ville ha sørget for at driften hadde gått rundt er innbakt i prosjektet.

FOR DE LOKALES BRUK: Malin Grette Myrvollen mener at eiendommen burde brukes til å gi lokale arbeidsplasser med fokus på besøksrettet næring.

– Jeg håper bare at en potensiell kjøper ønsker å utvikle en form for næring her. At de kan gi lokale arbeidsplasser og at området bevares for offentligheten, med fokus på besøksrettet næring, sier Myrvollen og viser frem et bilde av foreldrene til kjæresten hennes som giftet seg her for 30 år siden.

– Det er en sånn sjelden perle at det ville vært trist om den ble frarøvet de lokale. Det er så mange minner her, sier hun.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken sto det at Samstag opplyste at Statsforvalteren og Viken fylkeskommune har gått imot den nye veibyggingen. Det riktige er at hun opplyser at de har gått imot Solons eiendomsprosjekt. Dette ble endret 25. juli 2021 klokken 15.58.

Publisert: