SV vil ha lovendring: – Ikke rettferdig at Tollefsen slipper eiendomsskatt

Oslo SV ønsker at regjeringen skal åpne for å skattlegge sekundærboliger hardere. Advokat Bettina Banoun mener det er kommunen selv som har utformet en modell «som favoriserer boligspekulanter». Tollefsen-eide Fredensborg sier de ønsker høyere skatt velkommen.

ØNSKER ENDRING: Sunniva Holmås Eidsvoll, leder for Oslo SV, sier hun er sikker på at folk synes E24s funn er urimelig.
Publisert: Publisert:

– Det er rett og slett ikke rettferdig at Tollefsen i realiteten kan slippe unna en eiendomsskattlegging for 3.800 leiligheter som i stedet kunne vært vanlige folks eiendom, sier Sunniva Holmås Eidsvoll, leder for Oslo SV.

E24 har kartlagt hvordan selskapene til eiendomsmilliardær Ivar Tollefsen betaler minimalt med eiendomsskatt til Oslo. På grunn av kommunens bunnfradrag må Fredensborg-systemet i år ut med om lag 25.000 kroner for mer enn 3.800 Oslo-leiligheter.

For å endre dette ønsker Oslo SV å skattlegge sekundærboliger hardere enn andre boliger.

– Jeg er sikker på at folk synes dette er urimelig, og det ville jeg forventet at en regjering som påstår at de er for små forskjeller, også mener, sier Holmås Eidsvoll.

Vil prøve på nytt med ny regjering

Problemet er at dette etter sigende ikke er mulig å gjøre med dagens lovverk. Holmås Eidsvoll og Oslo SV prøvde høsten 2019, men forsøket ble klubbet ned av daværende finansminister Siv Jensen (Frp).

– Forslaget ble stanset fordi dagens regjering ikke ønsker å begrense store eiendomsbesitteres mulighet til å profittere på andre folk sine hjem. Det synes SV er feil politikk. Både fordi det styrker de superrikes makt og eiendom, men også fordi det begrenser folks mulighet til å skaffe seg en egen bolig, sier Oslo SV-lederen.

Les også

Tollefsen betaler totalt 25.000 kroner i eiendomsskatt for 3.800 Oslo-leiligheter

– Vil det være aktuelt å prøve på nytt etter et eventuelt regjeringsskifte?

– Ja, stadig flere reiser seg opp mot urimeligheten som ligger i at superrike som Tollefsen begunstiger seg på folk sitt behov for å ha et sted å bo. Med en ny regjering ønsker Oslo SV å skattlegge utleieleilighetene hans annerledes enn de hjem folk bor i og eier selv.

Kommunikasjonssjef Christian Dreyer i Fredensborg har i en e-post til E24 påpekt at det er tilfeldig at deres eiendommer har lav eller ingen eiendomsskatt, da nesten alle deres kjøp ble gjort lenge før kommunen innførte skatten.

STØTTER SKATTEØKNING: Kommunikasjonssjef Christian Dreyer i Fredensborg mener det er en god tanke med høyere skatt for sekundærleiligheter.

Han skriver at selskapets holdning til saken baserer seg på at skatt skal være omfordelende, ved å ta fra dem som har mest og fordele til de som har minst.

– Høyere skatt for sekundærleiligheter, som normalt eies av dem som har mer enn andre, er en god tanke som vi prinsipielt støtter.

Gjennom massive oppkjøp de siste årene har Tollefsen blitt en ledende boliginvestor i Europa.

Et internasjonalt samarbeidsprosjekt som E24 er med i, har kartlagt hvordan utleieselskaper har pøst penger inn i Europas boligmarked etter finanskrisen.

Her kan du se grafene som får EU-ledere til å snakke om en boligkrise.

– Skatten har bidratt til prispress

Mens Sunniva Holmås Eidsvoll peker på regjeringen, mener partner Bettina Banoun i Advokatfirmaet Wiersholm at politikerne i Oslo kommune kun har seg selv å takke for det Oslo SV ønsker å endre.

– Det er en kjensgjerning at bystyret i Oslo kommune som eneste kommune i landet med åpne øyne har utformet en eiendomsskatt i Oslo som så til de grader favoriserer boligspekulanter, sier hun.

Les også

Utleieselskaper pøser penger inn i Europas boligmarked

Banoun viser til en beregning fra 2019 som viste at 77 prosent av sekundærboligene i Oslo, over 45.000 i tallet, slipper eiendomsskatt. Dette skyldes minimumsverdien en Oslo-bolig må over for at eieren må betale eiendomsskatt.

Kommunens bunnfradrag sørger for at alle hus og leiligheter som er verdt under 5,7 millioner kroner, slipper den omstridte utgiften.

FØRTE SKATTESØKSMÅL: Bettina Banoun var advokaten som førte saken da 3500 boligeiere i Oslo saksøkte kommunens eiendomsskatt.

– Det er bare Oslo kommune som har valgt å utforme skatten på denne måten. Dette har bidratt til prispress på små leiligheter, ved at investorer i små leiligheter beskattes mer gunstig enn investorer i store leiligheter, mener Banoun.

Fra 2017 til 2019 førte advokaten søksmålet på vegne av flere tusen Oslo-beboere som mente at eiendomsskatten i Oslo var ugyldig. Høyesterett ga dem ikke medhold i dette, men skrev i dommen at kommunen har «beveget seg nær den grensen eigedomsskattelova setter».

Les også

Stadig flere med lav inntekt leier bolig

Ber Sanner løse saken

Dersom kommunen ønsker en moderat skatt med progressiv profil som også omfatter sekundærboliger, kunne politikerne ifølge Bettina Banoun vedtatt en kombinasjon av eiendomsskatt med bunnfradrag, lav skattesats og lokal reduksjonsfaktor som reduserer verdien på alle eiendommer med en fastsatt prosentsats.

– I stedet har kommunen valgt en modell med høyt bunnfradrag som fritar mellom 70 og 80 prosent av utleieboligene. Som man reder, så ligger man, sier hun.

VIL FINNE LØSNING: Byrådet i Oslo, her ved finansbyråd Einar Wilhelmsen, har i flere måneder jobbet for å finne ut hva slags lovendringer som trengs for å skattlegge sekundærboliger hardere.

– Vi er godt kjent med at Bettina Banoun ønsker at også små leiligheter skal betale eiendomsskatt, men det er ikke i tråd med vår politikk, svarer finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) i Oslo kommune.

Han forteller at de nå er inne i en fase, slik de også var i fjor høst, hvor de utreder hvilke lovendringer som trengs for å beskatte sekundærboliger tyngre.

– Den sittende regjering har systematisk innskrenket kommunenes mulighet til å ilegge eiendomsskatt de senere årene. Vi håper denne utviklingen vil snu og at Jan Tore Sanner vil gi oss muligheten til å gjøre dette på en god måte, sier han.

Publisert:
Gå til e24.no