Spionsiktet nordmann holdes i varetekt

Mannen som i august ble pågrepet og siktet for å ha delt statshemmeligheter, holdes varetektsfengslet i fire nye uker. Tingretten ville løslate mannen senest i september.

VAR ANSATT: Mannen jobbet i DNV GL. Her er selskapets hovedkontor som ligger på Høvik i Bærum kommune.
Publisert:

Oslo tingrett har mandag besluttet at den spion- og korrupsjonssiktede mannen varetektsfengsles i ytterligere fire uker. Han ilegges samtidig brev-, besøks- og medieforbud i hele perioden.

Fengslingen begrunnes med fare for bevisforspillelse, og Oslo tingrett skriver i sin kjennelse at «situasjonen i dag er at etterforskningen fremdeles er i en tidlig fase og ikke forventes sluttført før våren 2021.»

Blant annet gjenstår å kartlegge omfanget av hvilke opplysninger den siktede nordmannen har delt, og i hvilket omfang, bemerker retten.

Det har ikke lykkes E24 å komme i kontakt med mannens forsvarer, advokat Maren Darre-Næss, mandag kveld.

Siktede erkjenner ikke straffskyld, men har i avhør innrømmet at han har fått penger for å gi informasjon.

Les også

Spion- og korrupsjonssiktet nordmann holdes i varetekt

PST: Høy prioritet

Kjennelsen er stikk motsatt av det Oslo tingrett kom frem til i midten av september, da retten gikk for løslatelse av mannen.

Den gang mente tingretten at det ikke var overveiende sannsynlighet for bevisforspillelse.

Kjennelsen ble imidlertid anket til lagmannsretten av påtalemyndigheten, hvor den ble omgjort.

Politiadvokat Line Nyvoll Nygaard i PST sa tidligere mandag at det har vært et nytt fengslingsmøte i dag, der de har begjært varetekt i nye fire uker, på grunn av fare for bevisforspillelse.

– Vi har bedt om brev- og besøksforbud i hele perioden, samt brev- og besøkskontroll mot nærstående i hele fengslingsperioden, sier Nygaard på telefon med E24.

Nygaard forteller at de fortsetter å etterforske saken. Hun sier den har høy prioritet og at de har god fremdrift i etterforskningen.

– Det er ellers ikke så mye nytt siden forrige begjæring av varetekt, sier Nygaard.

Les også

Spionsiktet nordmann: Sier han fikk penger for informasjon

– Alvorlig tillitsbrudd

Nordmannen jobbet i DNV GL (tidligere Det Norske Veritas) og hadde gjennom jobben tilgang til hemmeligstemplet materiale.

Mannen ble i august siktet for grov avsløring av statshemmeligheter. Deretter ble siktelsen utvidet til å omfatte grov korrupsjon måneden etter.

PST har tidligere fortalt at siktelsen ble utvidet fordi de mener mannen mottok en utilbørlig fordel gjennom sitt arbeid.

De mener han har hatt en betrodd stilling i en virksomhet som forvalter viktige verdier.

Handlingen representerte ifølge PST en betydelig risiko for tap av omdømme og oppdrag for DNV GL.

Den gang meldte DNV GL at var kjent med at siktelsen var blitt utvidet.

– Kjernen i denne saken er for DNV GL at en av våre ansatte har begått et alvorlig tillitsbrudd, skrev selskapet.

Mannen ble i august pågrepet av PST på en restaurant i Oslo, og siktet for å ha avslørt statshemmeligheter.

Da skal han ha vært i møte med det PST mener er en russisk etterretningsoffiser. Disse skal ifølge PST ha hatt flere møter med hverandre. I siktelsen går det frem at retten mener at det er sannsynlig at mannen forsto hvem han møtte.

Hemmelig materiale

Den siktede jobbet hovedsakelig med materialteknologi og 3D-printing innenfor olje- og gassfeltet, ifølge DNV GL. Selskapet har tidligere bekreftet at 50 av deres kunder kan være berørt av saken.

Blant disse er selskaper som Kongsberg Gruppen og Equinor.

DNV GL driver med kvalitetssikring og risikohåndtering internasjonalt. Hovedkontoret ligger på Høvik i Bærum.

Etter pågripelsen av mannen besluttet Utenriksdepartementet å utvise den russiske diplomaten som mannen skal ha sittet i møte med da han ble pågrepet.

Handlingene var ikke forenlige med hans rolle og status som diplomat, ifølge Utenriksdepartementet.

Publisert:
Gå til e24.no