Opposisjonen krever DNB-svar fra regjeringen – vil ha ekstern gransking

Ap ber næringsminister Iselin Nybø (V) vise full åpenhet om hva hennes departement har visst og gjort rundt funnene av gjentatte brudd på hvitvaskingsloven i Norges største bank siden 2016. SV vil ha en ekstern gransking.

Publisert: Publisert:

Staten er DNBs største aksjonær, og det er Nybøs departement som forvalter eierandelen på 34 prosent.

Det er ikke nok å kalle inn DNB på teppet, mener Kari Elisabeth Kaski, som er SVs finanspolitiske talsperson.

– Nybø og staten må initiere en ekstern gransking av banken, for DNB har lovet bot og bedring i svært lang tid uten at det ser ut til å få noen resultater, sier hun.

Terje Aasland, næringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, mener regjeringen selv må under lupen.

– Meget alvorlig

Han ønsker klarhet i hvordan Næringsdepartementet har forvaltet statens eierskap i DNB i perioden der Finanstilsynet mener å ha funnet gjentatte og «alvorlige» brudd på hvitvaskingslovens bestemmelser.

Les også

DNB feilinformerte Finanstilsynet om hvitvaskingstiltak

Næringspolitisk talsperson Terje Aasland i Arbeiderpartiet.

– Nybø må legge alle kort på bordet, sier han til E24:

– Hva har statsråden visst og ikke visst? Hvordan har hun brukt eierdialogen, og hva har hun foretatt seg overfor styret i DNB?

– Du vil be statsråden svare?

– Ja, jeg mener det er helt naturlig at Stortinget nå stiller spørsmål om dette. At etterlevelsen av hvitvaskingsloven ser ut til å ha sviktet over såpass lang tid, i en bank som staten er storeier i, er meget alvorlig.

DNB har godtatt et overtredelsesgebyr på 400 millioner kroner for gjentatte brudd på hvitvaskingsloven.

Finanstilsynet har hatt tre hvitvaskingstilsyn hos banken siden 2016. De fant «vesentlige mangler» i samtlige, inkludert at DNB brøt hvitvaskingslovens paragraf 17 i håndteringen av kundeforhold til foretak i Samherji-konsernet.

Paragrafen pålegger banker skjerpede tiltak overfor kunder med forhøyet risiko for hvitvasking.

Les også

Myndighetene bør sette en stopper for DNBs planer om oppkjøp av Sbanken

DNB: Erkjenner at resultatene ikke var gode nok

Statsadvokaten henla sin etterforskning av DNB tilknyttet det korrupsjonsanklagede islandske selskapet 12. februar i år.

I løpet av tiden som har gått siden Finanstilsynet først fant rutinesvikt hos DNB for fem år siden, har banken lovet å styrke sine hvitvaskingstiltak på flere områder.

Men tilsynet vektlegger i sitt gebyrvedtak at disse tiltakene enten var for svake, eller ikke ble gjennomført i det hele tatt. De påpeker også at banken har forklart seg uriktig om sine forbedringstiltak.

E24 skrev tirsdag at DNB fortalte Finanstilsynet i 2018 at de hadde gjennomført en opprydning overfor storkunder som i realiteten ikke fant sted.

DNB har beklaget dette. Banken har også tatt selvkritikk i møte med tilsynets harde kritikk.

– Vi erkjenner at arbeidet med etterlevelse av hvitvaskingsregelverket ikke hadde gitt gode nok resultater på tilsynstidspunktet, og aksepterer derfor gebyret fra Finanstilsynet, skriver bankens kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen i en e-post til E24.

TAR DNB-GREP: Næringsminister Iselin Nybø har kalt inn DNBs styreleder på teppet, men det er ikke nok, mener Ap og SV.
Les også

DNB fulgte ikke opp 400 risikokunder: – Skjedde en glipp

– Har sviktet totalt

Næringsdepartementet har hatt «flere møter» med DNB som omhandler arbeid med hvitvaskingstiltak. Det opplyser næringsminister Iselin Nybø til E24.

Etter tilsynets gebyrvedtak har Nybø varslet at hun vil be om et møte med DNBs styreleder «for å få en orientering om saken».

Aasland i Ap mener Næringsdepartementet samtidig må redegjøre for informasjonen de allerede satt på, og hva de gjorde med den, gitt at Finanstilsynets DNB-funn strekker seg flere år tilbake.

– Jeg tror det er viktig å få alle kort på bordet, slik at man kan trekke lærdom av det. Og vi må forsikre oss om at statsråden har fulgt opp DNB på en god måte, sier han.

– Det som har kommet frem hittil, er ikke særlig tillitvekkende. Når Finanstilsynet viser til gjentatte brudd på hvitvaskingsloven over flere år, er det jo et sted det har sviktet totalt. Nå er det viktig å få mer kunnskap om hva som faktisk har skjedd.

– Hva vil dere gjør for å få den kunnskapen?

– Det naturlige nå er å stille spørsmål til ansvarlig statsråd, for å vite hva slags kontakt hun har hatt mot DNBs styre, hvilke tiltak hun har bedt om, og så får vi etter hvert vurdere om denne saken også må forfølges utover spørsmål fra Stortinget.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om