Monio stanset nytt lån til konkursgjenganger

Etter at E24 stilte spørsmål om Viggo Ekeberg Amundsens fortid, stanset folkefinansieringsplattformen Monio et planlagt lån til et av prosjektene hans.

Viggo Ekeberg Amundsen har gjennom TA-Eiendom 2 tatt opp store lån for å bygge ut tre tomter på Tesliåsen i Trondheim. Dette prosjektet er kraftig forsinket. Nylig trakk Monio et lån tilbake som skulle finansiere utbygging av en av tomtene.
Publisert: Publisert:

Den 25. februar skrev E24 at Monio har formidlet totalt 160 millioner kroner i lån til Viggo Ekeberg Amundsens eiendomsprosjekter i Trondheim.

Monio, som er heleid av Sparebank 1 SR-Bank, gjør det mulig for vanlige folk å sette sparepengene i lån til selskaper. Dette er en form for folkefinansiering som vokser raskt i Norge.

Men Monio informerte ikke långiverne om at Amundsen tidligere er dømt for underslag og var involvert i 11 konkurser på syv år før han fikk ta opp lån på plattformen.

Amundsen var også i konkurskarantene i en periode der han fikk låne titalls millioner kroner av småsparere via Monio. Personer som får konkurskarantene, blir fratatt retten til å starte nye selskaper i en periode.

Nå har et planlagt lån til et av Amundsens selskaper blitt stanset. Det skjedde i februar etter at E24 hadde stilt Monios ledelse spørsmål om låntagerens fortid.

– Monio kan bekrefte at dette lånet ble stanset. Det hender at lån blir stanset og det kan være ulike årsaker til at det skjer, skriver daglig leder Marius Dybdahl i Monio i en kort epost til E24.

Har utestående 39 millioner kroner

Ingen av långiverne har tapt penger på at lånet ble stanset, ifølge Dybdahl i Monio.

– Når et lån blir trukket, gir Monio informasjon til långiverne og midlene de har skutt inn blir tilbakebetalt, skriver han.

Monios daglige leder Marius Dybdahl ble først informert om investor Viggo Ekeberg Amundsens underslagsdom etter at E24 stilte spørsmål om Amundsens forhistorie.

Han har ikke besvart spørsmål om fremtiden for videre finansiering av Amundsens selskaper, eller faren for at långivere kan tape sparepenger.

Totalt har långivere 39 millioner kroner utestående til Amundsens to selskaper TA-Eiendom og TA-Eiendom 2 AS. Her skal rentebetalinger til långivere være forsinket, ifølge eposter sendt fra Monio til långivere.

Et av prosjektene der utbyggeren har møtt på utfordringer, er Tesliåsen i Trondheim. Det var et byggelån til en av disse tomtene som ble stanset av Monio.

– Store utfordringer

I en mail til en nåværende långiver, datert 20.februar, utdyper Monio hvorfor de har trukket byggelånet tilbake.

«Årsaken til at kampanjen ble trukket er blant annet manglende informasjon om forholdet fra 2009 og ubesvarte spørsmål fra långivere i kampanjen.»

Forholdet fra 2009 skal være underslaget som Amundsen senere ble dømt for, og som Monio tidligere har uttalt at de først ble kjent med da E24 konfronterte dem med opplysningen i begynnelsen av februar.

I meldingen til långiveren opplyses det videre at Amundsens selskaper informerer at de har hatt store likviditetsutfordringer. Forsinkede rentebetalinger skal skyldes sykdom og covid19.

– Riktig å informere investorene

I en e-post til E24 forklarer Amundsen at lånet ble trukket tilbake i samarbeid med Monio.

– Årsak var at vi ønsket å gi investorene ny informasjon om min bakgrunn, skriver Amundsen og legger til:

– Jeg har ikke tenkt på båtsaken (underslagsdom, red.anm.) på samme måte som dere, derfor ble det riktig for oss å informere investorene, skriver Amundsen.

Viggo Ekeberg Amundsens selskaper har vært en av de største låntakerne på Monios plattform, til tross for utbyggerens forhistorie som omfatter en rekke konkurser, konkurskarantene og en underslagsdom.

E24 har spurt hvordan dette vil påvirke fremdriften og muligheten til å sluttføre de resterende tre byggeprosjektene i TA-Eiendom 2.

– Når det gjelder veien videre er dette noe jeg jobber med nå. Jeg kan derfor ikke gi dere et klart svar på nåværende tidspunkt, sier Amundsen.

– Åpen om min bakgrunn

Amundsen har tidligere uttalt til E24 at han har informert Monio om sin historikk med selskapene som gikk konkurs:

– Jeg er åpen om min bakgrunn, og har aldri forsøkt å skjule noe.

Han opplyste samtidig at Monio ikke har kjent til dommen for underslag.

Amundsen understreker at han mener at E24s opptelling av antall konkurser han har bak seg, er feil, da det stammer fra konkurser i to konserner. I et debattinnlegg har han utdypet sin kritikk av E24s dekning av saken.

Publisert: