Tillitsvalgt i Telenor: – Usaklig av bedriften å sparke faste ansatte

Hovedtillitsvalgt, Kenneth Pettersen, for EL og IT i Telenor Norge er bekymret for nedbemanningen i Telenor.

Publisert:

Telenor Norge skal endre organisasjonsstruktur. Som en del av omorganiseringen kutter selskapet 200 stillinger i Norge.

Det bekymrer hovedtillitsvalgt, Kenneth Pettersen, for EL og IT i Telenor Norge.

– EL og IT i Telenor Norge er bekymret over bedriftens ensidige søkelys på kostnadskutt som eneste virkemiddel for effektivisering. Fokuset er at kostnadskutt i denne sammenhengen betyr færre årsverk og nedbemanninger istedenfor å benytte og oppgradere kompetansen man har i egen bedrift til å avskaffe en høy grad av innleide, sier Pettersen.

Kommunikasjonsdirektør Hanne Knudsen i Telenor sier selskapet har etablerte prosesser i slike omstillinger.

– Telenor har etablerte prosesser for omstillinger som dette og det gjøres alltid grundige risikovurderinger før drøftinger med de tillitsvalgte og før beslutning om nedbemanning treffes.

– Ikke sannsynliggjort

Telenor Norge vil i tillegg til jobbkuttene redusere antallet årsverk gjennom naturlig avganger og en «betydelig reduksjon» i konsulentbruken i løpet av året. Dette skal ifølge Telenor gi like en stor reduksjon som kuttene i faste ansatte.

EL og IT i Telenor Norge mener at Telenor Norge AS ikke har synliggjort den driftsmessige risikoen for tap av kunder og inntekt samt bekymring om at bedriften for raskt tar ut synergier etter en omorganisering, opplyser Pettersen.

– EL og IT i Telenor Norge hevder at det er usaklig av bedriften å sparke faste ansatte når man har så mange innleide i selskapet. Kostnadskuttene burde heller starte opp med å rydde i disse forholdene, sier han.

Knudsen sier at Telenor som følge av endringer i organisasjonsstrukturen og nye arbeidsmåter, har konkludert med et redusert bemanningsbehov blant de faste ansatte.

–Samtidig skal vi gjøre ha en betydelig reduksjon i antall innleide i selskapet. Sammen med naturlig avgang blant medarbeidere i løpet av året vil dette tallet i sum være i samme omfang som reduksjonen av fast ansatte. Underveis i prosessen gjøres det vurderinger om fast ansatte kan gå inn i roller som per i dag fylles av innleide, sier Knudsen.

– Krevende for de berørte

Telenor Norge skal nå få én divisjon rettet mot forbrukermarkedet, uansett om det gjelder mobil, bredbånd eller TV. Det blir også felles kundeservice. I tillegg kommer det justeringer i organiseringen på andre områder, ifølge pressemeldingen som kom tirsdag morgen.

– Endringene vi nå gjennomfører innebærer at vi får færre ledere og flatere struktur, samt at roller og arbeidsmåter blir endret for at vi skal levere på de målene vi har satt oss, sier Birgitte Engebretsen, administrerende direktør for Telenor Norge i pressemeldingen.

Videre skriver Engebretsen:

– Omstillingsprosesser som dette er krevende for de berørte. Det er likevel helt nødvendig at vi fornyer oss og skaper økt verdi for kundene, samtidig som vi ivaretar Telenors konkurransekraft i en utfordrende tid preget av høy makroøkonomisk usikkerhet.

Publisert: