Dagligvarekjeder protesterte mot å utlevere alle kvitteringer til SSB – ble ikke hørt

SSB har ikke endret standpunkt etter å ha mottatt klager fra Norgesgruppen, Coop og Nets. Statistikkbyrået mener fortsatt det er grunnlag for å be om full tilgang til alle kjøp nordmenn gjør.

NY STATISTIKK: SSB ønsker å kunne lage ny og bedre statistikk ved å samle inn store mengder data fra dagligvarekjedene.
Publisert: Publisert:

Statistisk sentralbyrå (SSB) ønsker å bli fôret daglig med såkalt bongdata fra dagligvareaktører.

På den måten vil SSB kunne lage bedre statistikk over nordmenns forbruk og kosthold.

Norgesgruppen og Coop har klaget på vedtaket. Det har også Nets gjort, som ble pålagt samme opplysningsplikt. Nets drifter BankAxept, det nasjonale betalingssystemet for norske banker.

Klagene førte til at SSB gjennomgikk saken på nytt.

Les på E24+

«Vaktmester» Svein Kåre Edland er rikere enn de fleste

Tidligere i oktober fikk de tre klagerne svar: SSB endrer ikke standpunkt.

Saken er nå oversendt Finansdepartementet for endelig avgjørelse.

NRK omtalte dette først.

Vil lage ny og bedre statistikk

Motivasjonen fra SSB handler om å benytte opplysningene til ny offisiell kostholdsstatistikk, forbedret forbruksstatistikk, prisindekser og varehandelsstatistikk.

Ved å sammenkoble dagligvarekjøpene til kontonummer-opplysninger fra Nets, vil SSB være i stand til å knytte i overkant av 70 prosent av alle bongdata til en enkeltperson eller husholdning.

Byrået har vært åpne om at en slik innsamling av min og din matkvittering, hver eneste dag, reiser enkelte personvernproblemstillinger.

Dataene omfatter opplysninger om hvor og når man har handlet dagligvarer, samt detaljerte opplysninger om hvilke varer og mengden man har handlet. Med mindre man betaler kontant.

Etter en kost-nyttevurdering har SSB imidlertid kommet frem til at nytten veier tyngst.

Les på E24+

Du får knapt norske tomatar i vinter. Produsentane stenger ned

– Krenker retten til privatliv

Nets, Coop og Norgesgruppen klaget altså på vedtaket før sommeren.

Sistnevnte er landets største handelshus og består av dagligvarekjeder som Kiwi, Meny og Spar.

Norgesgruppen mener at SSB har bedt om mer opplysninger enn det som er nødvendig og at pålegget krenker retten til privatliv.

Coop mener at kost-nyttevurderingen til SSB er mangelfull. De savner blant annet en vurdering av ulempene de selv og andre dagligvarekjeder kan oppleve i form av fallende kundetillit og omdømme.

Hvor mye frukt kjøper menn over 40 i Trondheim? Det spørsmålet kan SSB få svar på om de får samle inn dataen de ønsker.

Nets mener innsamlingen og sammenstillingen av data kan være problematisk og inngripende for den enkelte borger.

«SSB sier selv at informasjonen ikke finnes per i dag på dette detaljnivået, hverken hos SSB eller hos andre offentlige myndigheter. Vi bør være glade for at det i dag ikke finnes noen offentlig myndighet i vårt demokratiske og frie land som har et slikt detaljert innsyn i den enkeltes privatliv», protesterte Nets i et brev i mars.

Les også

Reaksjoner etter dagligvaregrep: – Lobbyistene har allerede begynt å ringe

Skal ikke overvåke

E24 har fått innsyn i SSBs svar til de tre klagerne.

Der poengterer SSB at de ikke kommer til å overvåke enkeltpersoner eller husholdninger.

Poenget er snarere å utarbeide statistikk gjennom kartlegging av forbruk og kosthold på et aggregert nivå for ulike befolkningsgrupper.

«Det vises her særskilt til at bongdata rent faktisk ikke på noe tidspunkt lagres eller behandles med personidentifiserende kjennetegn, og at bongdata kun håndteres aggregert på gruppenivå», heter det i svarene.

SSB har vurdert alle sider av saken på nytt som følge av klagene, skriver de. Men deres standpunkt er ikke endret – klagene gis ikke medhold.

Les også

Rema-Reitan forbereder nordmenn på enda høyere priser

Datatilsynet fører kontroll

SSB påpeker samtidig at deler av det klagene har protestert mot, er Datatilsynets ansvarsområde.

I juni kunngjorde tilsynet at de vil føre kontroll med SSBs bongdatainnsamling.

Etter sommeren har Datatilsynet hatt møte med SSB om saken.

Deres utgangspunkt er prinsipielt: Hvor mye skal staten vite om
enkeltborgere?

Datatilsynet mener at personverninngrepet ved innsamling og bruk av bongdata er stort. Dette underbygges av det høye antallet henvendelser tilsynet har fått fra privatpersoner, mener de.

– Saken er under arbeid, og er prioritert hos oss. Etter all sannsynlighet blir vurderingen ferdigstilt i løpet av november, skriver kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl i en e-post til E24.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om