Dr. Dropin betaler 5000 kroner i bot daglig for ulovlig reklamering

Dr. Dropin slaktes av Statens legemiddelverk, og må betale dagsbøter for det som menes å være ulovlig reklame for aknepreparatet Isotretinoin.

Dr. Dropin er et privat helseforetak med daglig leder Daniel Sørli i spissen.
Publisert:

Konflikten mellom Dr. Dropin og Statens legemiddelverk har vært pågående siden november 2022.

Legemiddelverket mener det private helseforetaket reklamerer ulovlig for akne-behandling på nettsiden sin.

– Jeg er ikke enig i at dette er reklame. Dette er informasjon rundt behandling, mener hudlege i Dr. Dropin Reza Sohrabi.

Les på E24+

– Jeg holder på med det morsomste i hele verden

Gjorde endringer

Etter at Dr. Dropin mottok klager fra Statens legemiddelverk, fjernet de navnet på legemiddelet, Isotretinoin, fra nettsiden. I tillegg fjernet de en del informasjon om preparatet, som også ble slettet fra sosiale medier.

Statens legemiddelverk vurderer likevel at det fremdeles foreligger informasjon på nettsiden som regnes som reklame.

Hudlege i Dr. Dropin, Reza Sohrabi.

Hudlege i Dr. Dropin, Reza Sohrabi, er ikke enig i bestemmelsen til Legemiddelverket.

– Folk søker etter informasjon på ulike forum og diverse nettsider for tilegne seg kunnskap. Vi tenker at Dr. Dropin, som baserer seg av spesialister, burde bidra med riktig informasjon rundt behandling, mener Sohrabi.

Han poengterer at det er uklart for Dr. Dropin hva Statens legemiddelverk faktisk mener er reklame i innholdet på nettsiden.

Dersom markedsføringen bryter med reklameregelverket for legemidler, har Statens legemiddelverk mulighet til å sanksjonere mot klinikker og privatpersoner ved å gi overtredelsesgebyr.

Det vil si at privatpersoner kan få bøter på opptil 212 000 kroner og klinikker opptil neste 1,6 millioner kroner.

Seniorrådgiver i Legemiddelverket, Christel Nyhus.

Uenig

Seniorrådgiver i Statens legemiddelverk, Christel Nyhus, er kritisk til informasjonen som foreligger på nettsiden i dag.

– Statens legemiddelverk ønsker at regelverket skal sikre en riktig, trygg og rasjonell bruk av legemidler. Klinikker kan markedsføre helsetjenestene sine, men ikke knytte reklame for bestemte reseptpliktige legemidler opp til dette, forteller Nyhus.

Seniorrådgiveren mener at informasjon rundt preparatet burde gis under konsultasjon.

– Informasjon som gis under konsultasjon anses ikke som reklame. Spesialistene i Dr. Dropin kan og bør bidra med riktig informasjon om reseptpliktige legemidler gjennom konsultasjonen.

Spesielt alvorlig ser de på reklame som rettes mot unge.

– Det er strengt forbudt.

Statens Legemiddelforening reagerer på informasjonen om akne som er tilgjengelig på nettsiden til Dr. Dropin.

Sendt inn klage

Dr. Dropin har klaget på vedtaket til Statens legemiddelverk.

I klagen forspurte Dr. Dropin om de kunne slippe dagbøter mens saken var til behandling. Dette ble avvist.

Det private helseforetaket betaler dermed 5000 kroner i bot daglig for bestemmelsen.

– Nå har det gått snart 14 dager siden vi klaget på vedtaket, men vi har fortsatt ikke hørt noe. Vi forventer en avklaring om hvor grensen går og med en skikkelig begrunnelse, sier hudlege Sohrabi.

Han nevner at de heller ikke har fått beskjed om hvor lang tid det vil ta å få klagen behandlet. I mellomtiden må boten betales hver dag.

Les også

Dr. Dropin sopet inn penger på coronatesting – gikk i pluss for første gang

Publisert: