Ap bekymret for norsk eksport: – En knusende dom over regjeringens politikk

Ap mener en fersk Menon-rapport feller en knusende dom over regjeringens politikk for å fremme norsk eksport. Næringsminister Iselin Nybø erkjenner at noe må gjøres, og sier at hun legger frem en handlingsplan i høst.

Næringsminister Iselin Nybø (V) og stortingsrepresentant Terje Lien Aasland (Ap).
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Regjeringen varslet før sommeren at den jobbet med en eksporthandlingsplan. Den skal komme i oktober, varsler Nybø.

Det er høyst nødvendig for Norge å ta noen grep for å fremme eksporten i flere sektorer enn olje og gass, mener stortingsrepresentant Terje Lien Aasland (Ap). Han mener at naboland som Danmark og Sverige virker mer sultne på ny industrivirksomhet enn Norge.

– Ja, de er jo det. Vi har på mange måter ikke hatt behov for det, fordi vi har hatt en olje- og gassindustri som har gått knallbra. Vi har kunnet lene oss litt tilbake, men den tiden er omme, sier Aasland.

Les også

Norges ferske finansminister venter tøffere prioriteringer: – Nå er det alvor

Han viser til en fersk rapport fra Menon Economics som viser at Danmark og Sverige tok nye grep for å styrke sin eksport etter finanskrisen. Samtidig er det knapt noe OECD-land som har hatt svakere utvikling i eksport enn Norge de siste 25 årene, hvis olje og gass holdes utenom.

Det er ventet at oljeinvesteringene i Norge vil avta utover 2020-tallet. Aasland mener Norge må klare å omstille virkemiddelapparatet for å utløse ny eksportvirksomhet.

– Den rapporten som Menon har laget for Eksportkreditt feller en knusende dom over regjeringens strategi for å fremme norsk eksport de siste årene, sier Aasland til E24.

– Dette er dypt dramatisk, etter min mening, legger han til.

Norges handelsoverskudd har blitt betydelig redusert det siste tiåret, til 62 milliarder kroner i fjor (se figur).

Holder man olje og gass utenfor, har Norge et betydelig handelsunderskudd som har forverret seg hvert eneste år siden 2010. I fjor eksporterte Norge for 400 milliarder mindre enn det landet importerte for, hvis olje og gass holdes utenom, ifølge Menon.

Norges handelsoverskudd har blitt redusert de siste årene. Holdes olje- og gassvirksomheten utenfor, importerte Norge i fjor for 400 milliarder mer enn det landet eksporterer for. Noe av importen er det imidlertid også olje- og gassvirksomheten som står for.

– Har ikke lyktes

Menon skriver at Norge sliter med å skape nye eksportinntekter.

«I etterkant av oljeprisfallet i 2014 har regjeringens strategi vært å gjøre norsk eksport og norsk næringsliv mindre olje- og gassavhengig. Den vesentlige reduksjonen i handelsbalansen utenom olje og gass viser at vi som nasjon i mindre grad har lyktes med dette», skriver Menon i rapporten.

«Vi har lyktes i den forstand at vår olje- og gassrelaterte eksport har falt, men har altså ikke lyktes i tilstrekkelig grad med å bygge opp nye eksportnæringer som kan generere nye eksportinntekter», skriver Menon.

Aasland mener Norge trenger skjerpede virkemidler i en ny tid, hvor olje- og gassvirksomhet ikke lenger blir en like viktig drivkraft.

– Vi har visst at olje og gass vil få en mindre rolle i norsk økonomi. Men man har ikke klart å legge til rette for næringslivet for å bygge opp nye eksportnæringer, sier Aasland.

Les også

Vet du hvem dette er? Han er god for 3,3 milliarder og er én av Norges rikeste

– Kommer med eksporthandlingsplan

Næringsminister Iselin Nybø sier hun vil ta med seg innholdet i rapporten inn i arbeidet med å spisse norske eksportsatsinger.

– Nå jobber vi med en eksporthandlingsplan, som ble lansert rett før sommerferien og som vi kommer tilbake til i høst. Vi jobber hardt nå for å kunne legge denne frem i oktober. Der vil vi gå bredt til verks, og vi har fått gode innspill fra blant annet næringslivet, sier Nybø til E24.

Hun er enig i at det bør være et mål for Norge å øke eksporten utenom olje og gass.

– Det er en erkjennelse nå av at vi må gjøre noe. Vi har vært heldige med at det vi eksporterer har høy lønnsomhet, men nå står vi i en situasjon hvor verdenshandelen går ned. Og vi må rigge oss for to ting, coronaen på kort sikt og utfordringen med å øke eksporten på lang sikt, sier Nybø.

Les på E24+

Fra Sting-konsert til Stortinget: Dette må du vite for å henge med i Nicolai Tangen-saken

Ifølge Menon-rapporten rammes norske eksportnæringer særlig hardt av corona og oljeprisfall, fordi mye av eksporten skjer innen olje og gass, offshore leverandørindustri og maritim næring, som blant annet inkluderer verft som leverer cruiseskip.

Aasland er bekymret over at Sverige og Danmark ser ut til å lykkes langt bedre i sine eksportsatsinger enn Norge. Rapporten viser blant annet at danskene har en høyere andel eksportører blant mindre selskaper på 10 til 250 ansatte enn Norge (22 prosent, mot 16 prosent i Norge).

– Jeg har sett på det de gjør i Danmark, hvor Utenriksdepartementet har større ansvar for eksport og ambassadene blir målt på hvordan de klarer å legge til rette for dansk næringsliv i markedene der de opererer, sier Aasland.

– Vi må stille med sterkere virkemidler, for vi taper konkurransekraft hver dag. Landene vi konkurrerer med har sterkere virkemidler enn oss for å fremme eksport, sier han.

Slik har eksporten utviklet seg i de skandinaviske landene, målt som andel av økonomien. Statistikken indikerer ifølge Menon Economics at dansk og svensk næringsliv i større grad beviser konkurransedyktighet i det internasjonale markedet enn det norske.

Vil skjerpe redskapene

Norge har en rekke institusjoner som låner ut penger og gir garantier til bedriftene, som Eksportkreditt Norge, Garanti-Instituttet for Eksportkreditt, Innovasjon Norge og Siva – selskapet for industrivekst.

Norge har også ulike fond som Investinor, Nysnø Klimainvesteringer og Argentum, og organisasjoner som Norges sjømatråd og stiftelsen Norwegian Energy Partners, som tilrettelegger for eksportører.

Det finnes også aktører som støtter ulike former for forskning og utvikling, som Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering, Norges forskningsråd, Enova og Gassnova.

Regjeringen går for tiden gjennom virkemiddelapparatet, og hverken Aasland eller Nybø har tatt endelig stilling til forslag som å slå sammen eksportfinansieringsaktørene Eksportkreditt og Giek, legge Siva inn under Innovasjon Norge eller slå sammen Investinor og Nysnø.

Les også

Emilie Stordalen om Nybøs reiselivsutspill: – Nedlatende

– Åpen for alt

Nybø er imidlertid åpen for alle typer endringer, også sammenslåinger og forenklinger.

– Jeg er åpen for alt nå. Vi er i en prosess hvor vi ser på mange ulike tiltak, sier næringsministeren.

Aasland er åpen for tiltak som å slå sammen ulike deler av virkemiddelapparatet, eller gi mer penger og endre mandatet for aktører som Investinor og Nysnø. Han mener at det haster å styrke norsk eksport, og at det bør komme forslag alt i statsbudsjettet for 2021.

– Jeg håper regjeringen vil styrke sine virkemidler for den tiden vi skal inn i. Vi ønsker at bedriftene skal ha én dør inn til virkemidlene, og at den døren blir videre og høyere enn i dag, sier han.

Les også

Nybø: Krisen i reiselivet er den nye normalen

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Iselin Nybø
 2. Terje Lien Aasland
 3. Næringsliv
 4. Innovasjon Norge
 5. Giek
 6. Leverandørindustri
 7. Investinor

Flere artikler

 1. Regjeringen oppretter ny eksportaktør

 2. Næringsministeren tar grep: Slår sammen statlige eksportselskaper

 3. Eksportkreditt Norge og GIEK slås sammen

 4. Hyret inn banktopp for å få mer fart på eksporten: – Vi må gire opp

 5. Regjeringen setter av 100 millioner til å styrke norsk eksport