Nav-sjef Sigrun Vågeng går av før tiden

Publisert:

Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng går av 1. august. Det skriver Nav i en pressemelding.

– Det er riktig for meg å få avklart dette nå, sier Vågeng i meldingen.

Hun skulle etter planen gå av i forbindelse med at åremålskontrakten går ut når hun fyller 70 år 29. oktober.

– Ved å si i fra i god tid håper jeg å bidra til forutsigbarhet for virksomheten. Arbeidet med å finne min etterfølger er i gang. Til sommeren har jeg gjort det jeg har sagt jeg skal gjøre i EØS-saken, og direktoratet skal samles i nye lokaler i august. Det er derfor et naturlig tidspunkt for meg å overlate ansvaret til en ny direktør.

Vågeng ble arbeids- og velferdsdirektør i oktober 2015.

Nav har de siste månedene stått i sentrum av den mye omtalte trygdeskandalen der direktoratet siden 2012 eller før har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land.

Regjeringen har i den forbindelse satt ned et granskningsutvalg som i løpet av våren skal legge frem en rapport om hvordan skandalen kunne skje. Det er ventet at det vil legges frem en delrapport om hvor langt tilbake skandalen strekker seg i løpet av kort tid.

Minst 2.400 trygdemottagere har urettmessig fått krav om å betale tilbake støtte fra Nav etter å ha vært i utlandet, samtidig som de mottok støtten. I tillegg antas minst 75 personer å være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av feil rettsanvendelse fra 2014 til skandalen ble offentlig i høst.

Pressemeldingen fra Nav
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om