Monopol-advarsel

Oljeeksperter oppfordrer til å bryte opp nestenmonopolet på operatørskap.

  • ROAR ROAR VALDERHAUG
  • YNGVE HELLESTØL - Aftenposten
Publisert:

Enoksen varslet i et intervju med Aftenposten på onsdag en full gjennomgang av statens rolle som regulator på norsk sokkel etter oljefusjonen.

At forvaltningen må styrkes kraftig når man ikke lenger har Statoil

OSE

STL

og Hydro

OSE

NHY

til å fôre myndighetene med ofte høyst ulike synspunkter, er alle enige om.

Hvor alvorlig svekkelsen av konkurransen blir, er det derimot høyst ulike syn på. Enoksens vektlegging av at det nye selskapet ikke vil ha mer enn 30-40 prosent av produksjonen på sokkelen provoserer.

Har 80 prosent.

- Det er i operatørskapet makten ligger. Det er operatøren som utreder alle viktige beslutninger og som setter vedtakene ut i livet. Det er operatøren som bygger opp sin organisasjon, leier rigger og gjør analyser, sier professor i petroleumsøkonomi Petter Osmundsen ved Universitetet i Stavanger.
Tall fra analyseselskapet Rystad Energy viser at Statoil og Hydro i år tilsammen har operatørskapet til cirka 80 prosent av produksjonen på sokkelen.
Osmundsen mener staten har hjemmel i petroleumsloven til å presse frem nedsalg på flere felt. Men hverken han eller andre oljeeksperter Aftenposten har snakket med, tror det vil skje.


- Det ville bli nokså umulig i forhold til de private aksjonærene som sitter igjen i Statoil. Man kan oppmuntre til nedsalg, men jeg tror ikke på pålegg, sier partner Ivar Haaland i rådgivningsselskapet PetroAdvisor.
Oppbemanning

Derimot tror oljeekspertene det er flere andre ting Enoksen kan gjøre. Både Oljedirektoratet og Petoro, som forvalter Statens direkte økonomiske engasjement på sokkelen, må styrkes. Petoro har i dag en begrensning på antall ansatte på ca. 60, for å hindre at selskapet eser ut. Men nå kan selskapet få flere oppgaver.
Den kjente oljestrategiske rådgiveren Hans Henrik Ramms hovedtese er at staten må bruke både pisk og gulrot for å få oljegiganten til å bytte vekk eierandeler på norsk sokkel mot andeler internasjonalt.

Samtidig sier både han og Haaland at Petoro bør bli mer aktivt på salg av lisenser - det vil si eierandeler på felt - for å få andre oljeselskaper til å øke sine eierandeler, og kanskje i enkelte tilfeller få Statoil til å frivillig gi fra seg operatørskap.
Osmundsen vil endre stemmerettsreglene i lisensene, for å styrke de mindre eierne mot Nye Statoils makt.
Flere selskaper

Ramm og Haaland anbefaler ikke at Petoro får utvikle seg til å bli en ny operatør, med hele eller deler av SDØE-porteføljen. Derimot mener de at staten må sørge for å få inn flere andre oljeselskaper.
- Men vil ikke det bare bety at mer av Statens, fellesskapets oljeformue, gis til private?
- Dette er ikke en statisk formue. Med 78 prosent skatt går den altoverveiende delen av merverdiene som skapes til AS Norge. Som "grunneier" er du interessert i flest mulig flinke tomteutviklere, svarer Haaland.

Publisert:

Flere artikler