Nye rutiner gir forsinkelser i flytrafikken

Det vil være forsinkelser i flytrafikken torsdag og Avinor regner med størst konsekvenser for morgentrafikken. Værnes, Flesland og Sola rammes hardest, men Gardermoen vil også kunne bli berørt.

FORSINKET: Torsdag er det ventet forsinkelser ved flyplassene i Midt-Norge og på Vestlandet på grunn av endringer i flytrafikken.
Publisert: Publisert:Årsaken til forsinkelsene er innføring av nye innflygningsrutiner for Midt- og Vest-Norge. Totalt 16 flyplasser er direkte berørt.

Avinor oppgir at de gjør endringene for å legge til rette for vekst i flytrafikken, mer effektiv drift og økt sikkerhet.

– Vi jobber tett med flyselskapene for at konsekvensene skal bli så små som mulig for de reisende, men hensynet til flysikkerheten er alltid det viktigste. Det er nødvendig med noen begrensninger på hvor mange som kan fly samtidig, fram til vi ser at alt fungerer som forventet, sier kommunikasjonssjef i Avinor Flysikring, Kristian Løksa, i en pressemelding og informasjon som er lagt ut på Avinors nettsider.

Publisert:
Gå til e24.no