Her slår kobber-mafiaen til

Profesjonelle bander kommer til Norge for å stjele kobber. Hittil i år har politiet registrert nær 100 metall- og kobbertyveri.

Divisjonsdirektør Metall i Norsk Gjenvinning, Egil Lorentzen.

Norsk Gjenvinning
Publisert:,

Skyhøye priser på kobber fører til en kraftig økning i innbrudd hos norske gjenvinningsanlegg. Ifølge Kripos er det profesjonelle bander fra hele Øst-Europa som står bak.

- Vi ser en økende tendens i Norge når det gjelder metall- og kobbertyverier. Basert på politiets tall, er det hittil i år registrert 94 metall- og kobbertyverier, sier Anne Bye Sandal, kommunikasjonssjef i Kripos, til E24.

Statistikken viser at bandene reiser rundt i landet på jakten etter de verdifulle metallbitene.

- Tyveriene fordeler seg over 23 politidistrikter. Til sammenligning var det totalt 114 tyverier i 2011 og 62 hendelser i 2009, sier hun.

Hos Norges største gjenvinningselskap merker de at aktiviteten i de kriminelle miljøene har tatt seg opp den siste tiden - og det er hovedsakelig kobber de profesjonelle bandene går etter.

- Alle vet at dette metallet har en høy verdi i forhold til vekten - selv om prisen har sunket noe siden årsskifte. Det er grunnen til at dette metallet er attraktivt for «aktørene» siden det lett å transportere, sier Egil Lorentzen, divisjonsdirektør for metall i Norsk Gjenvinning til E24.

Ifølge Lorentzen blir Norsk Gjenvinnings anlegg utsatt for flere titalls innbrudd i året, og divisjonsdirektøren mener det er et betydelig problem .

- Vi har hatt både konkrete innbrudd, og personer som er inne på anleggene som kan ha rasket med seg noen – og derfor kan kalles innbrudd, sier han.

- Men vi opplever at det er få store velorganiserte innbrudd, det er heller en type underskog av denne typen «aktører» i markedet som driver med dette som tar litt her og litt det. Det er et betydelig problem, det er det ingen tvil om.

- Overvekt av østeuropeere

Politiet mener på sin side at det er profesjonelle nettverk som utfører innbuddsraidene mot norske gjenvinningsanlegg, og det er først og fremst utenlandske aktører som stjeler kobber:

- Vi ser at det hovedsakelig er serbere, litauere og bulgarer som stjeler kobber. Tyverier begått av disse gruppene er profesjonelt utført, forteller Sandal i Kripos.

Sommeren er kjent som høysesong for innbruddsbander fra Øst-Europa, det er noe gjenvinningstasjonene også merker:

- Vi skal være forsiktige med å stigmatisere, vi har opplevd at det også er nordmenn som gjør innbrudd, men det er ingen tvil om at det er en overrepresentasjon av personer med østeuropeisk bakgrunn, sier Lorentzen.

Kripos bekrefter at gjerningspersonene også er etniske norske, samtidig som de utenlandske stammer fra land som Romania, Serbia, Litauen og Bulgaria.

Innbruddsraid i helgen

I løpet av Sankthans-helgen brøt åtte personer fra Litauen seg inn på et gjenvinningsanlegg for metall i Trøndelag.

Takket være et moderne overvåkningssystem ble de åtte raskt satt i håndjern av politiet.

Informasjonsdirektør Leif A. Lier i Protectas forteller, i likhet med Norsk Gjenvinning, at gjenvinningsanlegg er «populære» mål for østeuropeiske bander, og han tror noe av grunnen til det kan være de høye prisene på blant annet kobber:

- Når det gjelder resirkuleringsanlegg er de gjerne ute etter metaller, slik som kobber, men det kan også være datamaskiner i håp om å få fisket ut personopplysninger, sier Lier til E24.

- Det kan tenkes at det er metallprisene som driver disse, kobber er som kjent verdt en del. Men det er ikke nødvendigvis bare kobber de går etter under innbruddene. Hva de gjør videre med tyvegodset vet vi ikke helt, men det kan antas det sendes tilbake til hjemlandet, sier Lier.

Det lokale lensmannskontoret i Trøndelag bekrefter overfor E24 at åtte personer ble innbrakt i Sankthans-helgen. Disse er nå løslatt og bøtelagt for 3.000 kroner hver.

- Forsvinner utenlands

Heller ikke Lorentzen i Norsk Gjenvinning har oversikt over hvor tyvegodet til slutt havner, men antar at en del av det krysser grensen til utlandet.

- Vi har ikke oversikt over hvor dette blir av, vi vet at noe av metallet blir omsatt i Norge, men det er også stor sannsynlighet for at dette forsvinner utenlands, sier han til E24.

(saken fortsetter under bildet)

INNBRUDD: Mennene roter i et gjenvinningsanlegg i Trønderlag på jakt etter metaller og personopplysninger.

Protectas

Rekognoserer

De profesjonelle bandene fra Øst-Europa gjør ofte grundig forarbeid før de slår til mot gjenvinningsanleggene, ifølge Kripos.

- Gjerningspersonene rekognoserer på forhånd, og har observasjonsposter rundt åstedet når de begår tyveriene. De skaffer i tillegg ofte nye hengelåser tilsvarende de som klippes opp slik at tyveriet ikke skal oppdages for fort, sier kommunikasjonssjefen i Kripos, Anne Bye Sandal.

Hun forteller at noe av kobberet blir sendt ut av landet, men deler av metallet blir også solgte innad i Norge:

- Tyvene frakter tyvegodset i varebil eller lastebil. Kobberet sendes så til Sverige og videre derfra, eller det kappes opp i mindre partier og selges til forhandlere eller skraphandlere i Norge, sier Sandal.

Av andre metaller er det ifølge Sandal rumenere som dominerer, men tyveriene er sjeldent godt planlagt.

- Rumenere dominerer når det gjelder tyveri av metall. Tyveriene bærer ikke preg av profesjonalitet, men mer som «metallsamlere». Metallet selges til skraphandlere i Norge, sier Bye Sandal.

Selger tilbake til Norge

Det at tyvegodset blir solgt «tilbake» til Norge er Norsk Gjenvinning godt kjent med. Lorentzen mener bransjen må ta denne problematikken på alvor:

- Det er en av grunnene til at vi ikke ønsker kontantoppgjør når folk leverer inn metaller til oss, for da kan vi være med på å opprettholde denne aktiviteten. Vi ønsker derfor oppgjør på konto slik at det er sporbart, og vi mener det er viktig at hele bransjen fokuserer på dette og slik vi ser det er de seriøse aktørene i bransjen helt klart med på det, sier Lorentzen.