De unge tror på fetere lommebok i 2013

Sparebank1 tror på fortsatt gode tider i Norge med lave renter, reallønnsvekst og et godt arbeidsmarked i 2013. En ny forbrukerundersøkelse fra banken viser at nordmenn flest mener det samme.

FETERE LOMMEBOK: Over 30 prosent ser for seg en enda sterkere privatøkonomi neste år mens 9 prosent regner med en forverring.

Stian Lysberg Solum
  • NTB
Publisert: Publisert:

Forbrukerøkonom Magne Gundersen sier de unge tror på en fetere lommebok, men de frykter samtidig renteøkning og høyere boligpriser. Undersøkelsen, som er gjennomført av Respons Analyse, viser at optimismen er stor når folk vurderer sin privatøkonomi.

Over 30 prosent ser for seg en enda sterkere privatøkonomi neste år mens 9 prosent regner med en forverring. Rundt halvparten av de spurte mener privatøkonomien vil bli stort sett som i 2012.

Unge optimister

Det er i første rekke de unge under 35 år som går inn i det nye året med et optimistisk syn på fremtiden. 49 prosent av unge mellom 18 og 25 år og 42 prosent av voksne mellom 25 og 35 år forventer en bedre privatøkonomi neste år.

Undersøkelsen bygger på et representativt utvalg på 1019 personer.

Gundersen sier undersøkelsen viser at det er muligheten for jobbskifte som preger de unges svar. Med det arbeidsmarkedet vi har i Norge kan unge tidlig i karrieren i større grad enn eldre regne med å skifte til bedre betalte jobber.

De unge frykter først og fremst høyere boligpriser. I undersøkelsen oppgir 27 prosent av de under 25 år at boligprisen er det de frykter mest i sin private økonomi.

– Denne frykten er vel begrunnet, sier Gundersen. Han mener det nå er vanskeligere enn noen gang for unge å komme inn på boligmarkedet.

Frykter renteøkning

De litt eldre mellom 25 og 35 år frykter først og fremst høyere rente, til tross for at boligrenten er historisk lav. Selv om Norge i øyeblikket har det høyeste rentenivået i Europa, har perioden fra 2009 og fram til i dag vært preget av den laveste boligrenten siden årene etter den annen verdenskrig.

– De som frykter rentehopp er ofte nyetablerte med store lån i forhold til inntekt. De er selvsagt mest sårbare hvis renta går opp. Det positive er at faren for store rentehopp i 2013 er liten, sier Gundersen.

Han sier undersøkelsen gir et samlet bilde av en befolkning som ser lyst på sine økonomiske utsikter samtidig som svarene i undersøkelsen viser at nordmenn er realistiske. I motsetning til de fleste andre land i Europa har da heller ikke Norge noen grunn til pessimisme.

Publisert:

Flere artikler

  1. 300.000 tåler ikke høyere boligrente

  2. Nordmenn har fått mindre å rutte med

  3. Nå starter renteøkningene: Eksperter beroliger bekymrede nordmenn

  4. Annonsørinnhold

  5. 420.000 tåler ikke renteøkning over 1 prosentpoeng

  6. Undersøkelse: 1 av 5 vurderer fastrente