Mannlige Uber-sjåfører tjener 7 prosent mer enn kvinnelige: Amerikansk studie forklarer hvorfor

Diskriminering forklarer ingenting av forskjellen. Det gjør derimot kjørefart, erfaring og preferanse for når og hvor turen starter, viser Stanford-studie. 

ULIK LØNN: – Jeg mener dette viser at lønnsforskjellen mellom menn og kvinner sannsynligvis ikke kommer til å bli borte med det første, sier Rebecca Diamon, en av forskerne bak studien.
Publisert: Publisert:

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn vedvarer. Ifølge SSBs statistikk fra mai i år er kvinners gjennomsnittlige månedslønn på 86,7 prosent av mannens. I USA ligger tallet på mellom 78 og 82 prosent.

I delingsøkonomiens verden er man sin egen sjef, med direkte kontroll over arbeidsmengde og dermed inntekt, noe som har skapt tro på at lønnsforskjellene mellom menn og kvinner vil opphøre i disse markedene.

En undersøkelse fra Hyperwallet viste i fjor at 86 prosent av kvinner som jobber innen delingsøkonomi tror de kan oppnå lik lønn som menn for samme arbeid.

Men en studie fra Stanford-universitetet i USA illustrerer at det finnes lønnsforskjeller mellom kvinner og menn også i et delingsøkonomi-system. Data fra over en million Uber-sjåfører viser at mannlige sjåfører tjener 7 prosent mer per time enn sine kvinnelige kollegaer.

Det er omtrent den samme lønnsforskjellen som man ser mellom kjønnene innad i spesifikke yrker. Det poengterer forskerne Cody Cook, Rebecca Diamond og Jonathan Hall.

Menn kjører raskere

De tre insisterer på at kjønnsdiskriminering ikke er en del av bildet overhodet. Uber-appens algoritme er kjønnsnøytral og passasjerene viser ingen tegn til å foretrekke mannlige sjåfører.

Forskjellen kan derimot fullt og helt forklares utifra tre faktorer som har med sjåførenes egne valg å gjøre.

50 prosent av lønnsforskjellen kan forklares med kjørefart.

Menn kjører i snitt 2 prosent raskere enn kvinner. Det er ifølge Rebecca Diamond en så liten økning at det ikke er snakk om å ta større risikoer i trafikken, men likevel nok til at menn rekker å tjene litt mer ved å fullføre turene litt raskere.

Dette er imidlertid ikke en forskjell man bare ser blant Uber-sjåfører. Data fra det amerikanske markedsanalysebyrået NHTS viser at menn generelt tråkker litt hardere på gasspedalen enn kvinner gjør, poengterer forskerne.

Les også

Nedgang i drosjetrafikken: Skylder på Uber

Menn kjører 50 prosent flere turer

Faktoren som forklarer nest mest av forskjellen, 30 prosent, er erfaring – i denne sammenheng antall gjennomførte turer.

Det er et grunnleggende konsept. Jo mer du jobber som Uber-sjåfør, jo mer lærer du om å tjene penger på plattformen.

– Det handler naturligvis ikke om å få en tradisjonell lønnsøkning fra Uber. Sjåførene lærer seg rett og slett når og hvor det lønner seg å kjøre, og hvordan man kan være strategisk når det kommer til å skjønne hva slags passasjer som er en dårlig match, så man kan avslå dem, forklarte Rebecca Diamond til Freakonomics tidligere i år.

Studien viser at mannlige sjåfører i snitt har langt mer erfaring enn kvinnelige. Både fordi kvinnelige sjåfører forlater plattformen tidligere enn menn, men også fordi menn i snitt fullfører 50 prosent flere turer i løpet av en uke enn kvinner.

Menn kjører oftere til flyplassen

De siste 20 prosentene forklares med å se på når og hvor sjåførene foretrekker å kjøre. Menn tar i større grad oppdrag på natten, men til gjengjeld er det kvinnelige sjåfører som dominerer markedet på søndag formiddag, et annet lukurativt tidspunkt.

Mer utslagsgivende er hvor turen starter. Menn kjører i større grad til og fra flyplassen, som er innbringende ruter. Forskerne spekulerer i om det henger sammen med at mannlige sjåfører jobber lenger om gangen og dermed er mer tilbøyelige til å kjøre lenger vekk fra hjem.

Preferanse for når og hvor turen starter, erfaring bak Uber-rattet og kjørefart er altså de tre årsakene bak lønnsforskjellen på 7 prosent.

– Jeg mener dette viser at lønnsforskjellen mellom menn og kvinner sannsynligvis ikke kommer til å bli borte med det første. Men det bringer ikke med seg en bekymring for at arbeidsmarkedet ikke fungerer skikkelig. Det gir mening å betale mer til arbeidere som jobber mer, sier Rebecca Diamond.

Hun forteller til Freakonomics at dette rett og slett er ekte grunner for at produktiviteten kan variere mellom kvinner og menn.

– Og vi burde belønne folk basert på produktivitet.

PS: Studien ble gjennomført før Uber åpnet for å gi tips til sjåførene. Til Freakonomics forteller forskerne at de ikke har eksakte data som dekker dette, men at estimatene forteller at kvinner får 10-20 prosent mer i tips enn menn.

Publisert:

Her kan du lese mer om