STATOIL/HYDRO-FUSJONEN: Kan koste dyrt

Fusjonen kan være samfunnsøkonomisk skadelig for Norge, mener professor Petter Osmundsen.

Publisert:

- Inntektene til staten og det norske samfunnet kan bli redusert som et resultat av Statoil/Hydro-fusjonen, dersom man ikke stimulerer konkurransen og styrker forvaltningen. Statoil/Hydro-fusjonen kan derfor vise seg å bli samfunnsøkonomisk skadelig for Norge som nasjon, mener professor i petroleumsøkonomi Petter Osmundsen ved Universitetet i Stavanger.

Følg Statoil- og Hydro-aksjene på Børs24
For å sikre at fusjonen også blir lønnsom for samfunnet, må man gjøre egnede justeringer i rammebetingelsene.

Satsing ute er viktig, men det må ikke skje på bekostning av norsk sokkel, mener han.

Forsvinnende lite
Han tar utgangspunkt i at inntektene til staten fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkelstår for 99,5 prosent av statens samlede inntekter fra petroleumsvirksomheten, mens den internasjonale virksomheten til Statoil bare bidrar med en halv prosent, ifølge professoren, som presenter sine vurderinger av de samfunnsmessige konsekvensene av Statoil/Hydro-fusjonen i Økonomisk Forum nr. 1/2007.
Statens samlede inntekter fra petroleumsvirksomheten i 2005 var på 283 milliarder kroner.

Av det var utbyttet fra Statoil som kan kobles til den internasjonale virksomheten på 1,4 milliarder kroner, eller en halv prosent.
Denne andelen vil øke over tid, men Osmundsen mener det er urealistisk å tro at økt fokus på internasjonal vekst kan oppveie for inntektsbortfall for staten her hjemme ved at aktiviteten på norsk sokkel faller.

Det er ressurslandene som drar inn hovedinntektene gjennom beskatning.

Mindre leting
- Det er reell fare for at fusjonen vil svekke leteaktiviteten på norsk sokkel. Det som har skjedd ved andre fusjoner er at letingen har falt. Det selskapene først gjør når de fusjonerer er å finne synergier og optimalisere porteføljen. Antall ansatte som jobber med å håndtere porteføljen faller og man får mindre mangfold. Det blir en ensretting av fagmiljøene, særlig innenfor geologi og undervannstolkning, sier Osmundsen.

Publisert:

Her kan du lese mer om