Strengere etikk-krav i Statsbygg

Statsbygg vil hindre at varene de bruker, er produsert av arbeidere med uverdige arbeidsvilkår eller av barn. Derfor har selskapet blitt medlem av Initiativ for etisk handel (IEH).

STILLER KRAV: Administrende direktør i statsbygg Harald Nikolaisen ønsker at bedriften skal skjerpe sitt fokus på etisk handel.

Terje Pedersen
Publisert:

‒Det betyr et skjerpet fokus på arbeids- og miljøforhold hos leverandører for å forhindre, avdekke og forbedre uakseptable arbeidsvilkår, sier Harald V. Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg.

Stein, tømmer og andre varer som blir brukt i Statsbyggs prosjekter, skal ikke produseres under helsefarlige forhold, av barn eller av arbeidere som ikke har faglige rettigheter eller en anstendig lønn.

‒Som statlig byggherre er det vårt ansvar å gå foran som et godt eksempel, sier Nikolaisen.

IEH er Nordens største ressurssenter og allianse for etisk handel, med både bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter som medlemmer.