Fare for streik på fire norske flyterigger

Ved midnatt natt til onsdag går meklingsfristen ut for offshorearbeidere på flyterigger. Arbeidere på minst fire flyterigger kan bli tatt ut i streik.

Boreriggen Norskald i Nordsjøen.
  • NTB
Publisert: Publisert:

Meklingen gjelder overenskomsten for flyttbare offshoreinnretninger, plattformboring på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel.

Dersom meklingen ikke fører fram, vil De Samarbeidende Organisasjoner (DSO) ta ut medlemmer i streik fra og med 29. juni på de fire innretningene Transocean Endurance, Deep sea Yantai, West Elara og Island Constructor. Sistnevnte er et konstruksjons- og brønnintervensjonsfartøy, mens resten er flyterigger.

– Vi håper naturligvis at vi kommer til enighet i meklingen, men DSO er beredt til å bruke streikeretten dersom vi må. De medlemmene som vil bli tatt ut i streik, vil bli kontaktet, og de vil bli holdt løpende orientert, skriver DSO på sine nettsider.

Partene er DSO og Norsk Sjøoffiserforbund og Det norske maskinistforbundet på arbeidstakersiden. Norges Rederiforbund er part på arbeidsgiversiden.

Streikeuttaket er besluttet i samarbeid med Industri Energi (IE) og Safe (YS) som også vil ta ut medlemmer på flere innretninger hvor DSO ikke har medlemmer.

Publisert: