NVE: Høye priser åpner ikke for restriksjoner på strømeksport

NVE konkluderer med at EØS-avtalen tillater regjeringen å begrense strømeksporten av hensyn til forsyningssikkerheten – men ikke for å få ned strømprisene.

Lav vannstand i Rosskreppfjorden, en innsjø i Sirdal og Valle kommune i Agder. Foto: Ørn E. Borgen / NTB
  • NTB-Marie De Rosa
Publisert:

– EØS-avtalen åpner for eksportrestriksjoner når relevante hensyn tilsier det. Etter vårt syn er forsyningssikkerhet et slikt relevant hensyn, mens beskyttelse mot høye priser ikke er det, sier direktør Kjetil Lund i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til NTB.

Åpner for å begrense krafteksporten

Regjeringen har bedt reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) om å vurdere handlingsrommet for eventuelle tiltak for å begrense kraftoverføringen til utlandet. Bakteppet er tomme vannmagasiner og skyhøye strømpriser.

Mandag sendte RME sin vurdering til Olje- og energidepartementet (OED).

Der går det fram at dersom en slik begrensning skal være lovlig, må den være egnet til å bedre forsyningssikkerheten, og den må være forholdsmessig – altså må den ikke gå lenger enn det som er nødvendig for å oppnå tilstrekkelig forsyningssikkerhet.

Les på E24+

Ekspertenes sparegrep: – Betyr ikke bare havregrøt og vann

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har tidligere åpnet for å begrense krafteksporten fra Norge når magasinfyllingen faller under et visst nivå.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har bedt NVE vurdere hvorvidt Norge kan begrense strømeksporten til utlandet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Advarer mot mottiltak

Ifølge Kjetil Lund i NVE er det flere usikkerhetsmomenter knyttet til å begrense krafteksporten til utlandet.

– Dersom en eventuell norsk eksportrestriksjon fører til mottiltak fra andre land, kan virkningen bli at forsyningssikkerheten vår svekkes, snarere enn styrkes, sier han.

Det er også viktig at en eventuell eksportrestriksjon ikke stimulerer til økt kraftproduksjon, som også vil kunne svekke forsyningssikkerheten vår, understreker Lund.

– Dersom tiltaket for eksempel skal innføres på et gitt tidspunkt eller for en bestemt fyllingsgrad, kan det gi produsenter insentiv til å produsere mer før restriksjonen inntreffer enn de normalt ville gjort, sier han.

Lund tror en mer begrenset ordning lettere vil kunne vurderes som legitim enn en mer omfattende ordning.

Publisert:

Her kan du lese mer om