Bitcoins Norge-kundene bytter advokat og anker dommen

De tidligere kundene til Bitcoins Norge AS, som tapte erstatningssaken sin i tingretten, har skiftet advokater og anker dommen til lagmannsretten.

Eier og daglig leder Ole-André Torjussen i Bitcoins Norge AS fikk fullt gjennomslag i tingretten, men nå er dommen anket. Til venstre Torjussen sin advokat Kim André Svenheim fra Advokatfirmaet Pind.
Publisert:

– Det er skuffende at saken ble anket, men jeg er ikke overrasket, sier Ole-André Torjussen til Aftenbladet/E24.

- Likevel tar jeg dette med ro. Dommen i Sør-Rogaland tingrett var klinkende klar, så jeg regner med at lagmannsretten ikke vil behandle saken om igjen.

Dersom det virkelig blir en sak for lagmannsretten, er Torjussen sikker på at han får medhold også der.

– Det finnes ingen spesielle momenter som tilsier et annet resultat. Men som jeg har sagt tidligere, så er det synd at motparten må betale enda mer til advokatene sine. Saken burde aldri kommet så langt som til domstolene.

Tvangssalg

Det var 82 tidligere kunder i Bitcoins Norge som mente at eier og daglig leder Ole-André Torjussen handlet uaktsomt da han tvangssolgte all kryptovaluta etter et omfattende dataangrep på underleverandøren til kryptobørsen i mai 2019.

Kundene mente at Torjussen burde handlet annerledes, for eksempel ved å sikre kryptovaluta-beholdningen offline, i en sikker «lommebok».

Politiet på døra

Dermed gikk kundene til gruppesøksmål både mot selskapet og Torjussen personlig.

Økokrim ble koblet inn, og dramaet toppet seg høsten 2019 da flere politibiler troppet opp hjemme hos ham klokka 06 om morgenen. Han ble påsatt håndjern og plassert i politibilen. Deretter satt han i politiavhør i mange timer. Så ble han siktet for grovt underslag med en strafferamme på seks år.

Saken ble seinere henlagt av Økokrim.

Vant fram

Tidligere i høst fikk Torjussen fullt gjennomslag i tingretten, og han slapp å betale flere titalls millioner kroner i erstatninger til sine tidligere kunder. Saksøkerne måtte også betale Torjussens saksomkostninger på over to millioner kroner.

Nå vil de skyhøye advokatregningene i denne striden bli enda høyere. Det tidligere advokatfirmaet til kundene, Berngaard i Oslo, hadde et salærkrav på over fem millioner kroner under tingrett-saken. Dette mente Torjussens advokater var et altfor høyt krav.

Det er advokat Knut Hurum i Fend advokatfirma som er den nye prosessfullmektigen til Bitcoins Norge-kundene.

Han skriver blant annet i anken at Bitcoins Norge sitt salg av kundenes valutabeholdninger utgjorde et kontraktsbrudd.

Videre heter det i anken: «Kontraktsbruddet er uaktsomt. Terskelen er meget høy for at
en profesjonell part i et avtaleforhold skal kunne høres med at en misforståelse av kontrakten var aktsom. I dette tilfellet er man utvilsomt over grensen for det uaktsomme.»

Publisert: