Oda og Reitan skuffet over høringsbrev: – Konkurransetilsynet har sviktet

Dagligvareaktørene mener at Konkurransetilsynets nye veileder ikke gjør nok for å demme opp for det de anser som skadelige innkjøpsfordeler i favør Norgesgruppen.

Oda-sjef Karl Munthe-Kaas mener at Konkurransetilsynet burde legge sterkere føringer overfor dagligvarebransjen. Han er bekymret for Norgesgruppens stadig voksende posisjon.
Publisert: Publisert:

– Konkurransetilsynet overser leverandørenes klare motivasjon til å benytte prisforskjeller, nemlig å beskytte sin dominerende posisjon.

Det skriver dagligvareaktørene Reitan Retail og Oda (tidligere Kolonial.no) i et felles høringssvar.

Som et resultat av tidligere års debatt om prisdiskriminering i dagligvaresektoren, har Konkurransetilsynet laget et utkast til en generell veileder om prisdiskriminering.

Fristen for å si sin mening om veilederen har nå gått ut. Oda og Reitan Retail, som står bak Rema 1000, har tidligere vært klare på at de lavere innkjøpsprisene som Norgesgruppen har, er skadelig for konkurransen.

Selskapene er ikke fornøyd med det Konkurransetilsynet nå har brakt til torgs.

Mener utkastet svikter

Norgesgruppen står bak dagligvarekjedene Kiwi, Meny, Spar, Nærbutikken og Joker.

De har jevnt og trutt tatt markedsandeler de siste 15 årene.

I 2019 avdekket Konkurransetilsynet at Norgesgruppen «nesten alltid» får bedre innkjøpsbetingelser enn konkurrentene.

Reitan Retail og Oda skriver at det er helt sentralt at Konkurransetilsynets veileder og øvrig virkemiddelbruk «må ses opp mot de betydelige konkurranseskadelige følgene av de store leverandørenes diskriminering av dagligvarekjedene, som bevist gjennom Konkurransetilsynets kartlegginger».

De mener at leverandørenes praksis hindrer utvikling av sterkere konkurranse i leverandørleddet og bidrar til at Norgesgruppens dominans i dagligvarehandelen styrkes.

«Dermed svekkes konkurransen i dagligvaremarkedet, år for år. Behovet for tydelig veiledning har flere ganger vært etterlyst (...) Dessverre svikter utkastet på dette punktet.»

Les også

Ekspert om Odas priskutt: – Nesten en halsbrekkende gjerning

– Tilsynet har sviktet

Reitan og Oda mener at utkastet fremstår mer som en utredning og drøfting enn et forsøk på å klargjøre reglene. De ønsker derfor at den omarbeides til å bli en tydelig rettesnor for aktørene i dagligvarebransjen.

Hvor stor effekt en bedre veileder vil ha er imidlertid usikkert, ifølge Reitan og Oda. De ber derfor om andre grep i tillegg.

– Det er nødvendig for å bøte på de betydelige konkurranseproblemene i dagligvaremarkedet, all den tid det har vist seg at Konkurransetilsynets håndheving av konkurranseloven så langt har sviktet.

Sammen med Oda-sjefen står myndighetskontakt Kårstein Eidem Løvaas i Reitan Retail som avsender av høringssvaret. Bildet er fra da han var Høyre-politiker.

Forbrukerrådet bekymret over Norgesgruppen

Det er en gjennomgangsmelodi blant høringssvarene at Konkurransetilsynets utkast til veileder er for overordnet, teknisk og mangler praktiske eksempler.

Innspillene skiller seg ut over det en del fra hverandre, spesielt med utgangspunkt i hva slags syn avsenderen har på prisdiskriminering.

Reitan og Oda får støtte fra Forbrukerrådet som vektlegger at ulike innkjøpspriser skader konkurransen. Forbrukerrådet er bekymret for hvor stor markedsposisjon Norgesgruppen har fått.

«Veilederen etterlater seg inntrykk av at de kortsiktige effektene i hovedsak fører til lavere hyllepriser. Vi mener det ikke er grunnlag for å trekke bastante konklusjoner om den kortsiktige effekten på forbrukerprisene i den ene eller andre retningen», skriver Forbrukerrådet.

Les også

Studie: Dagligvarekjedene tjener på å ha utfordrer vegg i vegg

Tine retter fingeren mot innkjøperne

Et annet perspektiv fremmes av Tine, som mener det er bra «at veilederen er tydelig på at ulik pris til ulike kunder kan påvirke konkurransen både positivt og negativt.»

Tine stiller i høringssvaret spørsmål om hvor skoen trykker med tanke på prisdiskriminering. Er det i leverandørleddet – der Tine befinner seg, eller er det i detaljistleddet – altså i butikkene?

De viser til Konkurransetilsynets undersøkelser, som tok for seg 16 ulike leverandører, der tilsynet fant at Norgesgruppen betaler gjennomgående mindre for varene.

«Hvis det er slik at prisdiskriminering fra 16 leverandører gir fordeler til den samme kunden, så kan det jo se ut som om et eventuelt problem ligger et annet sted enn hos de 16 leverandørene. Veiledningen retter seg mot misbruk av leverandørmakt. Vi savner tilsynets syn på kjøpermaktens betydning for prisdiskriminering. Mye tyder på at kjøpermakt er en vesentlig årsak til prisforskjeller i dagligvaresektoren.

Les også

Konkurransetilsynet holder dagligvaretall hemmelig

Publisert:
Gå til e24.no