SAS skylder Avinor 140 millioner kroner

Både Avinor og Widerøe er inne på listen over SAS’ 30 største, helt usikrede kreditorer. Den norske stat er ført opp som fjerde største.

SAS betaler Avinor store penger for å benytte Gardermoen og andre norske flyplasser. Selskapet skylder Avinor 140 millioner kroner.
Publisert:

SAS oppgir i sin søknad om å komme inn under amerikansk konkursbeskyttelse å ha et sted mellom 10.000 og 25.000 kreditorer.

De aller største usikrede kreditorene er også oppgitt med navn og nummer i søknaden. De er sirlig ført inn med hva SAS nå skylder dem helt ned til den minste cent.

SAS søkte tirsdag morgen en amerikansk føderal domstol i New York, USA, om å få beskyttelse mot både sine usikrede og alle andre kreditorer.

Hvis domstolen sier ja til dette, kan ingen kreditor, stor eller liten, kreve sine penger tilbake eller begjære SAS konkurs så lenge selskapet er under beskyttelse.

I USA kalles slik konkursbeskyttelse for «Chapter 11».

Fire store norske kreditorer

Det er fire store norske, usikrede kreditorer på listen SAS har sendt inn til den amerikanske domstolen. Fra før er det kjent at SAS skylder den norske stat cirka 1,5 milliarder kroner.

Et banklån som SAS tok opp hos Nordea, ble for et par uker siden dyttet i fanget på næringsminister Jan Christian Vestre. Banken mente da at den norske staten måtte tiltre den statlige garantien som var gitt på lånet, noe staten godtok.

Nå står administrerende direktør Tone Lunde Bakker i Eksportfinansiering Norge AS oppført som kreditor på statens vegne.

Les på E24+

Hva betyr det at SAS nå søker konkursbeskyttelse i USA?

Eksportfinansiering Norge håndterer den norske statens usikrede krav på SAS.

På’n igjen for Avinor

Men SAS skylder mer penger til Norge. Selskapet oppgir at statlige Avinor, som driver norske flyplasser, har ca. 140 millioner kroner til gode hos dem. Også dette er usikret og dermed en svært utsatt gjeld.

Avinor har dermed enda mer til gode hos SAS enn man i sin tid hadde hos Norwegian. Norwegian skyldte Avinor 120 millioner kroner da dette selskapet søkte konkursbeskyttelse i Irland. Avinor fikk til slutt bare tilbake en brøkdel av sitt krav mot Norwegian.

«Jeg er aller mest opptatt av at SAS kommer seg gjennom den utfordrende situasjonen de nå står i. At de lykkes med en finansiell restrukturering av selskapet, og at partene i arbeidskonflikten finner en løsning. SAS er et viktig selskap for norsk og skandinavisk luftfart.»

Det skriver Avinors konsernsjef, Abraham Foss, i en e-post til Aftenposten/E24. Foss legger til at de følger nøye med på SAS’ situasjon.

«Jeg merker meg at konsernledelsen i SAS er veldig tydelig på at de i perioden der de ber om konkursbeskyttelse, har til hensikt å drive selskapet som før og følge opp både kunder og samarbeidspartnere som før.»

Foss avslår å anslå hvor mye Avinor må regne med å nedskrive av pengene de nå har utestående hos SAS.

Catering og bakketjenester

Select Service Partner leverer flymat til SAS. Det norske datterselskapet i internasjonale SSP Group har 14 millioner kroner til gode.

Omtrent det samme har den fjerde norske aktøren på listen over de største, usikrede kreditorene. Det er Widerøe Ground Handling, som tar seg av bakketjenestene for SAS på flere norske flyplasser.

Avinor oppgis å være SAS’ åttende største usikrede kreditor, mens Select Service Partner og Widerøe smetter inn på henholdsvis 27. og 28. plass.

Avinors og dets nye toppsjef, Abraham Foss, er ført opp av SAS som flyselskapet åttende største, usikrede kreditor.

Statene mest usikret

De aller største usikrede kreditorene er imidlertid den danske og svenske staten. De står oppført med til sammen 9 milliarder norske kroner til gode. Dette er fordelt på såkalte hybridlån og ordinære usikrede lån. Hybridlån er lån som er blanding av egenkapital og gjeld.

Danmark har sagt seg villig til å nedskrive sine utlån og bytte dem om til aksjer samt skyte inn mer kapital i SAS.

Sverige og Norge vil «kun» gjøre det første. De har allerede sagt nei til å skyte inn mer frisk kapital.

Leasingselskapene størst

Som gruppe er det leasingselskapene som har mest utestående hos SAS. Disse har sikkerhet i flyene de har leid ut.

SAS har hittil ikke lykkes i å bli enig med leasingselskapene om en frivillig gjeldsreduksjon. Men under en prosess med konkursbeskyttelse i USA (Chapter 11) kan SAS nå ta andre grep for å tvinge dem med på SAS’ plan.

SAS har ennå ikke sendt inn hvilke krav hvert enkelt leasingselskapene har.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om