Strømprisene demper bedriftenes opptur etter coronalettelser

NHOs medlemsbedrifter ser lysere på ting etter at de fleste coronarestriksjonen ble fjernet, men høye strømpriser er et skår i gleden.

Kristin Krohn Devold er direktør i NHO Reiseliv, der 43 prosent av medlemsbedriftene beskriver markedssituasjonen som dårlig, også etter de seneste coronalettelsene.
  • NTB
Publisert: Publisert:

Andelen bedrifter som mener markedssituasjonen er god, økte fra 33 prosent i januar til 40 prosent i februar, ifølge en medlemsundersøkelse i februar. Nå sier 14 prosent at markedssituasjonen er dårlig, mot 24 prosent i januar.

Undersøkelsen viser samtidig at optimismen ikke er jevnt fordelt. Flere sektorer som har vært hardt rammet av pandemien, opplever fortsatt at markedssituasjonen er utfordrende.

Innen luftfart, reiseliv og transport er det flere som mener situasjonen er dårlig enn bra. Henholdsvis 43, 43 og 37 prosent av bedriftene i disse sektorene sier at markedssituasjonen er dårlig. Snaut 20 prosent synes den er bra.

Samtidig er det også disse bransjene blant dem som har opplevd størst positiv endring i synet på markedet siden januar.

Færre betalingsproblemer

I den siste utgaven av medlemsundersøkelsen svarer 37 prosent at de har lavere omsetning enn normalt. I januar sa 43 prosent det samme. Også her er det de samme sektorene som opplever mest nedgang; hele 78 prosent av bedriftene i NHO Reiseliv sier de har mindre inntekter enn normalt.

Sammenlignet med tiden før omikronvarianten ble dominerende, er det nå færre som melder om betalingsvansker.

12 prosent – eller rundt hver sjette bedrift – sier nå at de har betalingsproblemer. Det er omtrent like mange som før omikron slo til. For bare en måned siden slet 17 prosent – hver sjette bedrift – med å betale regningene.

Dyr strøm svekker bunnlinjen

Men selv om pandemisituasjonen er blitt lettere, er det altså mange som sliter med økte strømpriser. 43 prosent sier dyr strøm betyr stor eller middels reduksjon i driftsresultatet. Igjen er reiseliv den bransjen som opplever den største nedturen. Også bilbransjen og bedrifter i NHO Mat og drikke skiller seg negativt ut.

Ikke overraskende rammer strømprisene flere bedrifter i de områdene der strømmen er dyrest. I sør og øst er det flest som rapporterer om svekket resultat på grunn av dyrere strøm, mens andelen er lavest i Nord-Norge.

Blant de hardt rammede bedriftene – de som opplever stor eller middels nedgang i resultatet – opplyser en av fem at de har redusert aktiviteten. Omtrent like mange melder om likviditetsproblemer.

Løft for energiselskaper

En bransje skille seg tydelig ut: Blant medlemsbedriftene i Energi Norge kan fire av ti rapportere om bedre driftsresultat som følge av strømprisene.

Sammen med sjømatsektoren, er Energi Norges medlemmer også blant dem som ser lysest på markedssituasjonen. Rundt to tredeler av bedriftene sier situasjonen er god.

Undersøkelsen ble gjennomført mellom 2. og 8. februar, etter at brorparten av smitteverntiltakene ble fjernet. 3.705 bedrifter har svart på undersøkelsen.

Publisert: