NHO og Finans Norge går sammen: – Enige om å gå i forhandlinger

NHO er ti ganger større og har hittil representert industri, fisk og olje. Nå stiller også storkapitalen, ved Finans Norge, seg bak kanonene.

FUSJONSKAMERATENE: NHO-sjef Ole Erik Almlid (t.v.) og FNO-sjef Idar Kreutzer har fått grønt lys fra sine respektive styrer til å fusjonere virksomhetene. Her fra et seminar i Grieghallen, Bergen i november, 2021.
Publisert:

Finansbransjens fremste interesseorganisasjon, Finans Norge, blir etter alle solemerker del av næringslivets største interesseorganisasjon, NHO.

Begge styrer har vedtatt at de ønsker en sammenslåing.

NHO-sjef Ole Erik Almlid bekrefter også E24s opplysninger.

– NHO og Finans Norge er blitt enige om å gå i forhandlinger om mulighetene for at Finans Norge blir en ny landsforening i NHO-fellesskapet, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO til E24.

Størrelse betyr noe i arbeidslivet. På arbeidstagersiden stiller LO med sine nesten en million medlemmer i en egen kategori.

På arbeidsgiversiden er allerede NHO tyngst. Men blir denne sammenslåingen en realitet, blir nye NHO en desto større enhet. Den nye organisasjonen vil få en enda sterkere stemme i høringsrunder, lønnsoppgjør og samfunnsdebatten.

– Gjensidig avhengig

Almlid påpeker at NHO og Finans Norge gjennom de siste to årene har samarbeidet på en rekke områder nasjonalt og regionalt.

Det har også vist hva man kan oppnå i fellesskap, både når det gjelder relasjonsbygging og politisk, mener Almlid.

Det er også kimen i budskapet fra Finans Norge-sjefen.

– Finansnæringen og resten av norsk næringsliv veves stadig tettere sammen, er gjensidig avhengig av hverandre og har felles interesser på de fleste områder, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge til E24.

– Det vil være en styrke om vi sammen kan utvikle en helhetlig politikk som samler kapitalbehov og kapitaltilgang.

Under pandemien var tett kontakt mellom arbeidsgiverorganisasjonene og regjeringen om ulike krisetiltak for næringslivet. Her daværende finansminister Jan Tore Sanner (H) i samtale med Almlid, Kreutzer og Virke-sjef Horneland Kristensen.

– Tjener oss alle

NHO er Norges største og viktigste arbeidsgiverorganisasjon, og samler hele bredden av norsk næringsliv. Almlid mener at finansnæringen vil ha en naturlig plass i, og mye å tilføre, NHO-fellesskapet. ​

– Utgangspunktet for samtalene er at våre medlemmer i begge organisasjoner vil få et sterkere medlemstilbud gjennom styrket næringspolitisk arbeid, sterkere kompetanse, og styrket medlemstjenester, sier NHO-sjefen.

Kreutzer viser også til at den norske modellen bygger på et sterkt trepartssamarbeid.

– En godt organisert arbeidsgiverside tjener oss alle – og er med å sikre vekst og arbeidsplasser i et ansvarlig arbeidsliv og bærekraftig økonomi, sier han.

– Klar før sommeren

Samtidig understreker han at en endelig beslutning ikke er tatt.

Gjennom forhandlinger skal partene komme nærmere hverandre og avklare hvordan en eventuell sammenslutning faktisk vil påvirke og styrke de respektive organisasjonene, forklarer Kreutzer.

– Vår felles ambisjon er å ha en anbefaling klar før sommeren. Deretter er det opp til Finans Norges årsmøte å godkjenne en forespørsel til NHO, og opp til NHO sitt styre å godkjenne dette, sier han.

Les også

Ukraina-usikkerhet før lønnsoppgjøret – NHO vil styrke konkurransekraften

Hvis prosessen går igjennom, vil Finans Norge bli del av NHO-fellesskapet som en egen landsforening.

Den slutter seg dermed til 16 øvrige landsforeninger som ivaretar medlemsbedriftenes bransjeinteresser, herunder Energi Norge, Norsk Industri, Norsk Olje og Gass, samt NHO Reiseliv og NHO Service og handel, med flere.

Les også

NHO-sjef Ole Erik Almlid: – De store oppgavene har ikke forsvunnet

Nær 650.000 årsverk

Finans Norges medlemsbedrifter, så godt som alle landets bank-, finans- og forsikringsforetak, omfatter 240 virksomheter som sysselsetter rundt 50.000 årsverk.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) representerer omkring 30.000 arbeidsgivere innenfor alt fra industri til olje og fiske, som samlet sysselsetter rundt 590.000 årsverk.

NHO anslår at deres medlemsbedrifter bidrar med cirka 40 prosent av verdiskapningen i Norge, målt ved brutto nasjonalprodukt (BNP).

Les også

LO og NHO tror 20.000 ukrainere raskt kan komme i arbeid

Les også

Oljeprisen gir millionsmell for transportkonserner: – Jeg har aldri vært borti noe lignende

Publisert:
Gå til e24.no