Avdekket en rekke mangler hos lavpriskjeden Dollarstore

Mangelfull internkontroll, dokumentasjon og produktmerking ble funnet under tilsyn hos Dollarstore. – Virksomheten har ikke tilstrekkelig kontroll, sier seksjonsleder i Miljødirektoratet.

Dollarstore-kjeden har tre butikker i Norge: På Grønland basar, Furuset og i Grimstad.
Publisert:
  • Produkter mangler faresetninger og advarselsord
  • Virksomheten har mangelfull kjennskap til regelverket for kjemikaler
  • Internkontroll og informasjonen i nettbutikken er mangelfull

Dette er er noen av avvikene som kommer frem i en tilsynsrapport fra Miljødirektoratet.

Tilsynet ble gjennomført hos Domti AS, som importerer varer for lavpriskjeden Dollarstore, etter at flere tipset Miljødirektoratet.

Den norske gründerbedriften ble kjøpt opp av Norgesgruppen i februar.

Oppkjøpet fikk blant annet kritikk fra miljøorganisasjonen Fremtiden i våre hender.

Les også

Norgesgruppen kjøper norsk lavpriskjede

– Rutiner må på plass

Situasjonen tilsynet avdekket, er ikke uten bekymring, sier Mathieu Veulemans, seksjonsleder for varetilsyn i Miljødirektoratet.

– Virksomheten har ikke tilstrekkelig kontroll. Kunnskap om regelverket og gode rutiner må på plass, sier Veulemans.

Blant annet fant tilsynsteamet produkter hvor faresetninger, advarselsord eller piktogram manglet.

I tilsynsrapporten kommer det også frem at Dollarstore har importert produkter med fareklassifiserte kjemikalier som ikke er deklarert til produktregisteret.

Mathieu Veulemans, seksjonsleder for varetilsyn i Miljødirektoratet.

Beklager manglene

– Dette vil bli ryddet opp i ganske umiddelbart, sier Truls Fjeldstad, konserndirektør for detalj, region og eiendom i Norgesgruppen til E24.

Han er styreleder i Dollarstore og understreker at avvikene ikke er en indikasjon på at det er noe galt med produktene hos kjeden.

– Men dårlig merking eller mangelfull registrering skal ikke forekomme, så dette beklager vi, sier Fjeldstad.

Må snarest rettes opp

Veulemans understreker viktigheten av å ha kunnskap og rutiner på plass før man starter import og salg av varer.

– Virksomheten har gjort en innsats for å sørge at varene er merket i tråd med regelverket, men på tilsyn avdekket vi mangler i merkingen og dokumentasjon som følger med varene, sier han.

Lavpriskjeden har fått beskjed om å snarest rette opp avvik. Fristen for å rette og dokumentere dette er 14. april.

Dersom ikke avvikene er rettet innen fristen, kan Miljødirektoratet fatte vedtak om tvangsmulkt. Det vil si et pengebeløp for overtredelse av loven.

Miljødirektoratet gjennomførte tilsyn hos Dollarstore etter å ha mottatt flere tips.

Fjeldstad mener det passer Norgesgruppen bra å få et tilsyn fra myndighetene så raskt etter å ha blitt deleier i Dollarstore.

– Det gir oss en god status på hvor selskapet står, noe som er verdifullt i det forbedringsarbeidet som vi er i gang med, sier han.

Vil videreutvikle Dollarstore

Fjeldstad påpeker at Norgesgruppen har store ressurser og høy kompetanse innenfor kvalitetskontroll, innkjøp og import.

– Det er naturlig at vi benytter denne kompetansen og implementerer rutinene også for Dollarstore, sier han.

– Vi har gitt oss året på å få alt opp til Norgesgruppens standard. Vi mener lovkravene er innfridd, men ønsker å løfte det høyere, sier Fjeldstad.

Truls Fjeldstad, konserndirektør for detalj, region og eiendom i Norgesgruppen, og styreleder i Dollarstore.

Konserndirektør for Norgesgruppen, Stein Rømmerud, har tidligere uttalt til E24 at rutiner og endringer vil forekomme hos lavpriskjeden.

På spørsmål om hva Norgesgruppen konkret ønsker å endre, svarer Fjelstad at de vil forsterke administrasjonen.

– I tillegg så vil vi tydeliggjøre strategien inklusive sortiment både med tanke på pris og bærekraft. Dette er ikke gjort på noen uker. Dollarstore har et konsept og et sortiment som skal videreutvikles, sier han.

I januar 2019 åpnet de sin første «Dollarstore» på Grønland i Oslo. Tre år senere har de åpnet to butikker til, startet nettbutikk og blitt en stab på 30 ansatte.

Kritiserte Norgesgruppen for oppkjøpet

Anja Bakken Riise fra Fremtiden i våre hender sa til E24 i februar at kjeden har utfordringer knyttet til arbeidsvilkår og forurensning.

På Dollarstore selges blant annet 6.000 produkter til under 50-lappen.

– Jeg tenker at Norgesgruppen med oppkjøpet av Dollarstore tar varehandelen i helt feil retning, sa Bakken Riise til E24.

På spørsmål om Norgesgruppen har oversikt over innholdet i produktene som selges hos Dollarstore, svarer Fjeldstad at «vi mener vi har akseptabel kontroll».

– Dollarstore har historisk valgt å kun importere produkter fra EU, som allerede selges i EU, med nødvendige godkjenninger. Dette har vært en enkel kontrollmulighet i seg selv.

– I tillegg så må alt deklareres og registreres i Norge. Samtidig så har Norgesgruppen klare kvalitetskrav blant annet til bærekraft, arbeidskraft og så videre som våre leverandører må signere på og akseptere. Det er naturlig at vi innfører samme rutiner for Dollarstore, sier Fjeldstad.

– Kjøper ikke hva som helst

Stiller dere krav om bærekraft til produsenter?

– Ja. Dollarstore har historisk hatt sin kontrolliste og kjøper ikke hva som helst av hvem som helst. Norgesgruppen vil innføre våre krav til bærekraft og dokumentasjon fra leverandørene, sier han.

Fjeldstad legger til at Norgesgruppen mener konseptet og produktene i hovedsak er gode.

– Ambisjonen er å levere god nok kvalitet til veldig lav pris. Vi skal klare å balansere bærekraftsmålene, arbeidskraft og også utligning av relativt fattigdom, men må måles på det når det har gått litt tid, sier han.

Les også

Kritiserer Norgesgruppen for Dollarstore-oppkjøp: – Helt feil retning

Publisert:
Gå til e24.no