Massesøksmålet: 22.000 døde kunder tilkjent 48 millioner kroner

Etter fem års rettsstrid kom Høyesterett til at 180.000 fondskunder får prisavslag for DNB Norge-fondene. 22.000 av kundene er gått bort.

Publisert: Publisert:

DNB ble i Høyesterett fredag dømt til å betale rundt 350 millioner kroner til 180.000 fondskunder etter at Forbrukerrådet i 2015 gikk rettens vei for å få erstatning.

22.780 av kundene i DNBs oversikt er imidlertid dødsbo. Det vil si kunder som gikk inn fondene i løpet av søksmålsperioden 2010–2014, men siden har gått bort.

Totalsummen for dødsboene er på 48,7 millioner kroner.

– Dette er kunder som hadde andeler i fondene i den perioden vi er dømt til å betale erstatning tilbake, men som nå ikke lenger lever, bekrefter informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB.

Må finne arvinger

Dermed er det dødsboene som har krav på erstatning. Dersom boene er gjort opp, må DNB finne arvingene, forklarer han.

– Det blir nå en jobb for oss å gå frem på en sånn måte at vi finner frem til de riktige arvingene og boene og får gitt dem informasjon om utbetaling, men det har vi tro på at vi skal klare, sier Westerveld videre.

Han opplyser at DNB har satt av 30–40 personer til å jobbe med å få utbetalt de 350 millionene Høyesterett nå har tilkjent forbrukerne.

Les også

DNB tapte gigantsøksmål: Må betale 350 millioner

Påstanden, som Høyesterett har hørt Forbrukerrådet i fullt ut, var at DNB Norge-fondene ikke var aktivt forvaltet i tilstrekkelig grad til å forsvare prisen forbrukerne måtte betale for å delta.

Den største aldersgruppen av kundene er mellom 60 og 69 år (36.705 kunder), ifølge DNBs oversikt over kunder som nå har krav på prisavslaget.

Drøyt 2.000 kunder er mellom 0 og 17 år gamle, mens 16.000 er over 80. Den gjennomsnittlige utbetalingen for samtlige kunder blir på 1.928,19 kroner.

Tror det kan bli vanskelig

Forbrukerrådets direktør Inger Lise Blyverket tror DNB kan få utfordringer med å finne frem til arvingene.

– Ja, sannsynligvis vil banken få vansker med å tilbakeføre alle midlene for dødsboene, og det vil vi ha en dialog med DNB om i tiden som kommer, sier hun til E24.

– Som grupperepresentant for de 180.000 kundene plikter vi å følge dette opp selv om dommen falt, så vi vil fortsette å følge opp frem til alt rundt utbetaling er avklart og avsluttet, legger hun til.

Westerveld i DNB mener imidlertid det skal være mulig å ha varslet samtlige erstatningsmottakere innen tre uker.

– Det er et puslespill, med folk som har gått inn og ut av fondene i løpet av perioden, så det er en innfløkt beregning. Men jobben er i hovedsak gjort, vi har beregnet hva hver enkelt kunde skal få.

DNB vet det de trenger å vite for å kontakte de riktige vedkommende, opplyser Westerveld, men varsler at det kan ta noe tid.

– Det er nok snakk om dager mer enn uker, men vi kan ikke love noen dato. Det vi har lovet er å kontakte alle innen tre uker, sier han.

Publisert:

Her kan du lese mer om