Investor og milliardær Egil Stenshagen oppgraderte Bygdøy-eiendom - trues med tvangsbøter av kommunen

Egil Stenshagen (72) gjorde oppgraderinger på sin Bygdøy-eiendom. Nå truer kommunen med voksende tvangsbøter for investorprofilen. – Svært alvorlig, sier kommunen. – Ufornuftig, mener Stenshagen.

Egil Stenshagen, her på den aktuelle plenen foran villaen hans på Bygdøy.
Eiendomsaktørene
 • Lars Taraldsen
Publisert:

– Det driver inn all slags søppel. Og verre kommer det til å bli, sier Egil Stenshagen (72).

Investorprofilen og den tidligere rallycrosskjøreren står på Bygdøy-eiendommen med utsikt mot Lille-Herbern og den fredede Store-Herbern. Han sparker en tom plastflaske som har drevet inn.

På plenen ligger det store klynger med søppel og drivved som har kommet inn med høyvannet.

Tidligere var det verre, ifølge Stenshagen.

– Vannet sto inn på eiendommen

Oslo kommune har i en periode på snart fire år hatt en sak mot Stenshagen angående utbedringer han gjorde på eiendommen. Nå har de gitt ham frist til 1. mai med å tilbakeføre eiendommen slik den var før arbeidene ble påbegynt. 

Selv forteller Stenshagen til E24 at han kjøpte eiendommen i 2016 av en eldre enke og oppdaget snart at det hadde vokst opp høyt siv, samt at det hadde samlet seg opp store mengder søppel og avfall på plenen foran huset.

Les også

Egil Stenshagen tapte over en halv milliard kroner i fjor

– Vannet sto til tider langt inn på eiendommen, sier han.

Stenshagen sier at de ønsket å istandsette dette, og satte i gang arbeidet med å utbedre tomten.

– For å unngå alt som drev i land, hevet vi den nederste delen av tomten omtrent 50 centimeter. Vi la ny plen over det hele, med duk under slik at den skulle feste seg, sier Stenshagen til E24.

Han sier at de ikke har hevet den mer enn at det ved høyvann fortsatt driver inn masse søppel og rot langt inn på deres nåværende plen.

Her er Stenshagens villa, som ligger i Admiral Børresens vei 18 på Bygdøy.

– Tok 10 måneder

Oslo kommune fikk raskt tips fra publikum om at det var arbeid på gang på Stenshagens eiendom.

– Kommunen ba om en redegjørelse i juni. Den fikk de umiddelbart. Arbeidet på eiendommen stoppet i sommerferien, og da vi ikke hadde hørt noe i august, fortsatte arbeidene.

– Først i april året etter, nesten 10 måneder senere, kom kommunen tilbake til oss. Da var arbeidene avsluttet. De informerte da at dette var søknadspliktig, og varslet om ulovlighetsoppfølging. Vi søkte om tillatelse til det vi hadde utført, men fikk avslag på søknaden, ifølge Stenshagen.

Les også

Investorprofil spår brems i forbrukslån: – Det er ikke nok idioter

Siden da har saken rullet og gått mellom Stenshagen, hans advokat, byråkratiet i kommunen og hos Fylkesmannen. 

Fylkesmannen i Oslo og Viken har gitt kommunen medhold, og dermed er status at Stenshagen må tilbakeføre eiendommen til den stand den var i før han startet arbeidene.

I et brev fra Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo kommune datert 28. februar i år, heter det at «Dere må fjerne duker, fyllmasse og plen som er lagt ut og eventuelt andre tiltak – slik at området mot sjøen blir slik det var før arbeid med terrengendringer ble igangsatt».

Fristen for å etterkomme pålegget er satt til 1. mai.

Det driver fortsatt i land søppel og avfall på Stenshagens eiendom, selv etter at deler av eiendommen er løftet en halv meter.

Ser svært alvorlig på saken

Kommunen skriver videre at de ser svært alvorlig på saken.

– Det kan ikke forventes nye utsettelser på fristen i pålegget selv om det sendes inn ny søknad. Det er nå snart 3 år siden dere mottok varsel om det ulovlige forholdet. Etaten vurderer saken som meget alvorlig. Det er utført inngrep i et særlig sårbart område og i strandsonen hvor tiltak er forbudt, skriver kommunen i samme brev.

Kommunen har også vedtatt tvangsbøter, dersom Stenshagen ikke etterkommer pålegget fra kommunen. Bøtene vil stige med tiden.

Kommunen har vedtatt en tvangsmulktsplan som følger:

 • 35.000 kroner forfaller 1. mai dersom ikke eiendommen er tilbakeført
 • Ny tvangsmulkt på 70.000 kroner forfaller 1. juli
 • Ny tvangsmulkt på 100.000 kroner forfaller 1. september
 • Tvangsmulkt på 150.000 kroner forfaller 1. november 

– For å unngå å måtte betale de nye tvangsmulktene, må du etterkomme pålegget innen fristene. Forfalte tvangsmulkter blir innkrevd uten ytterligere varsel, skriver kommunen. 

De opplyser også at de kan vedta nye og større bøter om ikke påleggene følges.

Stenshagen er en av Norges rikeste personer. Ifølge Kapital hadde investoren en formue på 2,80 milliarder kroner i fjor.

– Omfattende og kostbart

Stenshagen sier til E24 at de etter avslaget fra kommunen har arbeidet med en endret søknad om tiltak på den nedre delen av eiendommen.

– Etter oppfordring fra Plan- og bygningsetaten har vi vært i dialog med Bymiljøetaten. Vi har videre engasjert konsulenter med kompetanse på naturrestaurering og strandsone i forbindelse med dette arbeidet. Det vi ønsker er å etablere en strandeng på den nedre delen av eiendommen, sier han.

Egil Stenshagen mener at hele saken mellom ham og kommunen er ufornuftig.

Strandengen skal ifølge Stenshagen etableres ved at det hentes inn frø og planter fra øyene i Oslofjorden som plantes som erstatning for det tidligere sivbeltet.

– Det er et omfattende og kostbart prosjekt, men vil – dersom vi får tillatelse – gi en langt høyere kvalitet på arealene med hensyn til biologisk mangfold, sier han.

Han hevder også at han etter avtale med PBE, sendte inn søknad om etablering av strandengen i 2019. 

– PBE etterspurte opplysninger i november. Godt innenfor fristen sendte vi svar på dette. Der ba vi om et møte med PBE, dersom de skulle ha behov for ytterligere avklaringer. Vi ble derfor svært overrasket over at PBE i slutten av februar 2020 fant å avvise søknaden, fordi kommunen mener søknaden ikke var komplett, sier han.

Stenshagen oppfatter at dette må bero på en misforståelse.

– Vi synes det er uforståelig at PBE ikke tar oppfordringen vår om et møte for eventuelle avklaringer, i alle fall når de er kjent med at vi har lagt ned betydelig arbeid og kostnader for å søke om et tiltak som vi mener vil være et svært positivt bidrag i strandsoneforvaltningen. Vi sjekker nå ut våre muligheter for å påklage avgjørelsen eller på annen måte å få PBE til å behandle vår søknad, sier han.

Stenshagen peker avslutningsvis på at han mener hele saken er ufornuftig.

– PBEs føring om ca. 50 centimeters lavere strandsone enn vi nå har vil medføre enda mer søppel og rot som driver inn på vår eiendom. Selv med dagens høyde har vi flere ganger i vinter hatt vannet lang inn på vår eiendom. Og ekspertene sier at høyt vann kombinert med vind og stormer skal i fremtiden bli enda mer vanlig, sier han.

PBE: – Vi har avvist søknaden

Men hos Plan- og bygningsetaten er det lite som synes å være ufornuftig. De mener fortsatt at saken er svært alvorlig. 

– Generelt har strandsonen et særskilt vern gjennom loven, og tiltak her er forbudt etter plan- og bygningsloven. Det er alvorlig at arbeiderne har ødelagt verdifulle naturverdier i et viktig våtmarksområde, og både kommunen og Fylkesmannen har påpekt at tiltakene er å regne for vesentlige, uttaler avdelingsdirektør Anne-Marie Vikla til E24.

Vikla viser til at Bymiljøetaten har slått fast at arbeidene som er gjort, har totalt endret de naturlige forholdene, og forringet naturverdiene.

Vikla mener at Stenshagen nå ikke har flere muligheter til å få godkjent jobben på eiendommen.

– Alle sider av kommunens pålegg er prøvd, og Fylkesmannen har opprettholdt kommunens pålegg. Ulovlighetssaken er stilt i bero i flere omganger mens Stenshagen har fått anledning til å sende inn søknader om terrengendringene. Vi har avvist søknaden og slik vi ser det må Stenshagen nå etterkomme pålegget, ifølge Vikla.

PBE opplyser for øvrig at de har forståelse for at privatpersoner ønsker å gjøre forbedringstiltak på sine eiendommer.

– Men lovverket setter begrensninger for hva man kan gjøre på egen hånd uten å søke først. Etter plan- og bygningsloven er det et generelt forbud mot tiltak i strandsonen, og for denne eiendommen gjelder også Småhusplanen.

– Slike tiltak krever søknad om dispensasjon fra planen. Dette betyr at dersom man ønsker å utføre arbeid, så skal man søke om dispensasjon først, sier Vikla.

Mener Stenshagen ga feil informasjon

Hun mener for øvrig at Stenshagen selv sendte inn bilder i juni 2016, som viser at hele terrengendringen av strandsonen allerede var gjennomført, og at rulleplen var lagt over terrenghevingen.

– Med andre ord var arbeidet allerede gjennomført før sommerferien 2016. Dette støttes også av våre flyfoto fra 2015, april 2016, og senere, sier Vikla. 

Stenshagen sier til E24 at arbeidene ble påbegynt på forsommeren 2016. Deretter var det en pause i juli, men uten svar fra PBE, forsatte arbeidene etter fellesferien.

Plan- og bygningsetaten tar flyfoto av byggesonen deres to ganger i året, og mener derfor å ha full oversikt over hva som har blitt gjort når.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Eiendomsaktørene
 2. Egil Stenshagen
 3. Oslo kommune
 4. Oslo
 5. Eiendom

Flere artikler

 1. Første tvangsmulkt har forfalt for milliardær Egil Stenshagen

 2. Årelang eiendomstvist avgjort: Egil Stenshagen må fjerne plenen og betale tvangsbøter

 3. Krever byggestopp for Spetalen: – Vil kunne anmelde

 4. Oslo kommune mener tannlege Odd Erik (64) har drevet ulovlig siden 80-tallet: – Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre

 5. DNB risikerer bot om de ikke fjerner reklamer i Oslo: – Aggressivt og forsøplende