– Staten står overfor et stort finansieringsgap, skriver administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.

Vi må prate om offentlig sektor

Private bedrifter trenger offentlig sektor og offentlig sektor trenger private bedrifter. Fremtidens utfordringer skal løses av private bedrifter og det offentlige i fellesskapet.

 • Ole Erik Almlid
  Ole Erik Almlid
  Administrerende direktør i NHO
Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Offentlige utdanningsinstitusjoner gir bedriftene uvurderlig kompetanse. Når stat, fylker og kommuner bestiller varer og tjenester, skaper de et viktig marked for mange private bedrifter. Bidragene fra offentlig sektor har reddet private bedrifter fra nedbemanninger og konkurser nå under koronakrisen.

Fremover blir vi flere eldre. Statens utgifter til helse og pensjon øker. Samtidig minker inntektene fra oljenæringen. Det er en svært krevende kombinasjon for norsk økonomi. Staten står overfor et stort finansieringsgap.

NHO har nylig lansert sitt veikart for fremtidens næringsliv, "Neste trekk". I det svarer vi på hvordan vi skal skape jobber, kutte klimagassutslipp og finansiere velferdssamfunnet vårt det neste tiåret. Veikartet inneholder en rekke politikkforslag med dette for øyet, blant annet foreslår vi en gjennomgang av tjenester og ytelser det offentlige tilbyr. Dette handler ikke om å rasere velferdsordninger, men å ha en åpen diskusjon om hvordan vi lager et godt og bærekraftig velferdssamfunn for fremtiden. 

Privat verdiskaping skal være med å tette statens finansieringsgap. Gjennom å skape nye arbeidsplasser, gjennom innovasjon og gjennom eksport, skal private bedrifter og de som arbeider der, bidra med skatte- og avgiftskroner til det store spleiselaget som er vårt velferdssamfunn.

Samtidig må vi – i et tiårsperspektiv – prate om hvordan vi kan rigge offentlig sektor for en endret økonomisk virkelighet.

Hva betyr det?

For det første – offentlig sektor må benytte seg av mulighetene som ligger i den digitale utviklingen. Hele arbeidslivet er i endring som følge av digitalisering og ny teknologi.

Det gjelder selvsagt også offentlig sektor. Med ny teknologi kan vi sikre en forenkling som gjør at folk får raskere hjelp med det de trenger. Når noen funksjoner blir digitale, frigir det samtidig ressurser slik at ansatte kan bruke mer av tiden sin på å hjelpe de som trenger tettere oppfølging.

Dette er effektivisering, samtidig som folk får bedre hjelp.

For det andre – offentlige innkjøp må brukes klokt. Det offentlige kjøper varer og tjenester for nærmere 600 milliarder kroner årlig. Det offentlige må bestille grønne og innovative varer og tjenester fra det private. Da får vi mer innovasjon og privat verdiskaping ut av fellesskapets penger.

For det tredje – offentlige ytelser må støtte oppom arbeidslinjen. Det betyr at velferdsordningene må innrettes slik at flere kan, vil og får jobbe. Arbeid er den beste medisinen mot utenforskap og økende ulikhet. Det er viktig for integrering og for velstand. Og arbeid finansierer velferdsstaten. Når folk står utenfor arbeid påvirker det den enkelte, skatteinntektene og samfunnet.

Med vår offentlige sektor har vi et utrolig godt utgangspunkt for fremtidens velferdssamfunn. Norge har kanskje verdens beste offentlige sektor. I det offentlige jobber kompetente lærere, sykepleiere, politifolk, dommere og saksbehandlere som ivaretar helt avgjørende funksjoner for samfunnet vårt. Det skal de fortsette med. 

Det NHO ønsker er en dialog på tvers av det politiske spekteret, med arbeidslivsorganisasjoner og med folk flest. Sammen må vi finne ut hvordan vi kan sikre best mulig ytelser for pengene. Norge skal være et like godt land å leve i, i fremtiden.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Velferdsstaten
 2. Digitalisering
 3. NHO
 4. Innovasjon

Flere artikler

 1. Stem på bedriftene!

 2. NHO vil privatisere mer, krympe velferdsstaten og kutte skatt

 3. Jo, Jonas! Det blir flere sykepleiere av å lage mer aluminium

 4. Årets NHO-konferanse blir heldigital

 5. Meir industri og eksport med Arbeidarpartiet