Skatt Øst ser på gamle feil

Skatt Øst viser vilje til å rette opp en del gamle feil i ligningen til Hans Norum (58) i Råde. Men skatteetaten nekter foreløpig å gå lenger enn 10 år tilbake.

GJELDSTYNGET: Hans Norum møter endelig forståelse fra skatteetaten. De har sagt seg villige til å se på gamle ligninger for å rette oppmulige feil. Men mer enn ti år tilbake vil skatteetaten foreløpig ikke gå.

JON HAUGE
  • SIRI GEDDE-DAHL
Publisert:,

- Jeg kan bekrefte at vi hadde et konstruktivt og godt møte, sier regiondirektør Ann Kjersti Kjeia Sletten i Skatt Øst. Fredag mottok seks-syv medarbeidere fra Skatt Øst Hans Norum og hans støttespillere i et møte på Tøyen i Oslo.
Søk i E24s skattelister her

Aftenposten skrev søndag 29. september om Hans Norum som ble "skjønnslignet til trygd og uførhet". Etter å ha blitt skjønnslignet for store inntekter som han ikke har hatt, gjennom en årrekke, er Norum fratatt sitt levebrød og sitter fortsatt i stor gjeld til skattemyndighetene. Fredag i forrige uke fikk han møte Skatt Øst for andre gang. Dialogen ble forsiktig innledet i vår. Da hadde han i over ti år forsøkt å ta opp igjen saken.
Skår i gleden.

Også advokatene som bistår Norum, Arne Nyhaug og Jørn Uggerud, oppfattet fredagens møte som konstruktivt. Uggerud skal den kommende uken gjennomgå de problematiske ligningene som står igjen etter 1998 sammen med Skatt Øst. Ifølge ham ble det også signalisert vilje til å ettergi gammel skattegjeld.
Et skår i gleden for Norum er at Skatt Øst avviste å gå mer enn ti år tilbake. Det var nemlig skjønnligningen fra årene 1994, 1995 og 1996 som startet elendigheten.
Direktør Øivind Strømme i Skattedirektoratet skrev 1. oktober i en mail til Aftenposten: "Som jeg sa, så er det 10 års foreldelse på slike saker, men vi har praksis fra tidligere om at slike saker kan gjenopptas selv etter 10 år i spesielle tilfeller. Jeg antar at denne saken er en slik sak, og at Skatt Øst behandler og går igjennom denne saken på nytt."
- Er det uenighet mellom Skattedirektoratet og Skatt Øst?
- Nei. Det er riktig at det er praksis for å gå lenger tilbake i spesielle tilfeller. Det står om hvorvidt Hans Norums sak er et såspesielt tilfelle, sier Kjeia Sletten.
Penger til rettssak.

Revisor Bjørn R. Klock ble i 2003 oppnevnt av Moss tingrett for å gjennomgå Hans Norums 1994-ligning. Han konkluderte med at ligningen var gal, og at Norum var urettmessig skjønnslignet. Klock mener det er svært viktig å gå helt tilbake til 1994, fordi Hans Norum allerede har betalt inn 1 million kroner i tilleggsskatt, og store deler av dette beløpet er urettmessig tilleggsskatt for årene 1994-1997.
Bjørn R. Klock har åpnet sin private lommebok. Han har lagt et betydelig beløp på bordet som Norum kan disponere, dersom han ikke ser noen annen utvei enn å gå til sak for å få gjort opp med skatteetaten for behandlingen fra 1994 og de første årene etterpå. Skatteetaten må betale tilbake, mener Klock.
- Jeg bidrar med penger i sympati med Hans Norum. Han har fått en grotesk behandling av skatteetaten, sier revisoren i Moss.

Les flere nyheter på E24

Søk i E24s skattelister her

mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Stanger mot Skatt Øst

  2. Ingen nåde fra Skatt Øst

  3. Skjønnslignet til trygd og uførhet

  4. Annonsørinnhold

  5. Kan bli skjønnslignet: 30.000 med eget firma risikerer for mye skatt

  6. Ingen politikere ville hjelpe til