- Giske kunne dempet saken

Telenor-styreleder Harald Norvik sier han mener Trond Giske kunne gått ut og dempet ryktene rundt TV 2-salget tidlig denne uken.

TOK ORDET: - Saken kunne vært dempet av Giske selv. Det har han ikke gjort, sier styreleder Harald Norvik i Telenor.
Publisert:

Det var en meget offensiv styreleder Harald Norvik som fredag møtte pressen. Etter å ha forholdt seg taus gjennom hele uken mener han saken har gått for langt i media.

Han forklarte at han gjennom en rekke møter med Giske de siste dagene har bedt næringsministeren selv til å legge ballen død ved å legge fakta på bordet.

- Saken kunne vært dempet av Giske selv. Det har han ikke gjort. Jeg ville benytte anledningen her til å fortelle hva som har skjedd, forklarer Norvik til E24.

- Hva er det du reagerer sterkest på i denne saken?

- Det jeg reagerer på er at jeg blir utsatt for klare beskjeder og veldig sterke synspunkter på at styret i Telenor skal ta en annen beslutning enn det styret har tenkt å beslutte, sier Norvik.

- Dette går på prinsipper for hvordan staten skal opptre som eier, sier Norvik til E24.

Hva sa Giske?

- Jeg opplevde at han sa at han ikke har instruksjonsrett. Han sa:« Jeg mener dette veldig sterkt, men jeg kan ikke instruere dere».

- Det andre Giske sa var : «Vi kan ikke gjøre endringer i styret». Implisitt at det var aktuelt å gjøre det. Det vår sånn jeg opplevde det, sier Norvik.

Presset på i omfattende møtevirksomhet
Styrelederen i delvis statseide Telenor forklarte i dag at han i forbindelse med A-pressens salg av TV 2 til danske Egmont har vært en omfattende virksomhet mellom Telenor-ledelsen og næringsministeren.

Næringsminister Trond Giske har vært tydelig på at han er sterkt imot et salg. Næringsdepartementet eier 54 prosent av Telenor, som igjen eier 44 prosent av A-pressen, som solgte sin TV 2-post.

- Jeg har hatt mange samtaler med Giske. Han ringte meg midt i desember fordi han hadde hørt at det var forhandlinger om å selge TV2 ut av landet. Dette ønsket ikke Giske, hvilket jeg var klar over fra før, forklarer Norvik.

23.desember i fjor ble statsråd Giske fortalt om planene om salget og at de var nært forestående. Møtet førte til ytterligere fem samtaler i romjulen mellom Giske og Norvik.

Nok et møte ble avholdt i januar mellom Giske og Norvik. Samme tema. I dette møtet skal Giske ha kommet med beskjedene som Norvik ville ha protokollert.

- Han understreket at han ikke hadde instruksjonsrett. Det noterte jeg. Dette er noe man normalt ikke må understreke, forklarer Norvik.

- Jeg ba om å få saken protokollert at han kom til å gjøre endringer i styret. Da sa han at det ikke var slik ment, forteller Telenors styreleder til E24.

Skapte stor usikkerhet
Etter dette skal usikkerheten ha vært så stor at det i et møte mellom LO-leder Roar Flåthen og Norvik ble konstatert at det var usikkerhet om Giskes uttalelser var et statsrådsynspunkt eller et regjeringssynspunkt.

Dette skal ha utløst en SMS fra Norvik til statsministerens kontor 6. januar på om det var synspunkter vedrørende salg av TV2.

SMS-svaret fra Stoltenberg var slik: «Regjeringen har intet syn på denne saken. Det er styrenes ansvar. Det er også Giskes syn».

Dette skjedde dagen før det var innkalt til styremøte i Telenor om salget av TV 2.

Like før styremøtet i Telenor 7. januar klokken 15.00 mottok imidlertid Norvik to SMS-er fra en embedsmann i Næringsdepartementet, klokken 14.22 og 14.23.

Ifølge Norvik var den ene om at Regjeringens underutvalg ville behandle salget av TV2. Den andre SMS-en fortalte at Regjeringen ville bruke tid på å behandle saken.

- Hvordan tolket du to SMS-ene fra Næringsdepartementet?

- Som et veldig sterkt press på styret.

- Oppfatter du SMS-ene som en bløff?

- Det kan ikke jeg kommentere. Men det var en beskjed om at vi ikke skulle ta den avgjørelsen, sier Norvik til E24.

Har avvist påstandene

Denne uken har forvirringen vært total om næringsminister Trond Giske i forbindelse med utflaggingen av TV-kanalen skal antydet at styreleder Harald Norvik i Telenor ville miste jobben.

Flere kilder sa til VG fredag at det er en samtale mellom nærings- og handelsminister Trond Giske og Telenor-styreleder Harald Norvik som er den viktigste årsaken til at det smalt.
Giske selv har kalt ryktene kategorisk usanne.

Fredag holdt Telenor en pressekonferanse slik at Norvik kunne fortelle sin side av saken.

- Det inntrykket som er skapt iløpet av uken er at Telenor driver en kampanje mot Giske. Det er galt og ikke i vår interesse, sier Norvik.

Han fortalte på pressekonferansen at han opplevde slik at Giske truet med konsekvenser dersom TV 2 ble solgt til danske Egmont.

- Prinsippsak

Norvik sier han mener Telenor i utgangspunktet har «et greit samarbeid» med Næringsdepartementet og Trond Giske.

- Dette dreier seg om en enkeltsak som vi mener er behandlet å en måte som ikke er korrekt.

- Jeg synes det har vært en plagsom sak, og så tidlig at dette kunne bli en tung sak fordi han hadde så sterke meninger om dette, og det forstår jeg også hvorfor han hadde.

Publisert:
Gå til e24.no