Lettere å orientere seg i prisjungelen

Banker, advokater, eiendomsmeglere og tannleger er blant dem som pålegges økt krav til prisopplysning.

REDD FOR SMITTEEFFEKT: Daglig leder Elisabeth Realfsen i Finansportalen er glad for de nye forskriftene fra Finansdepartementet. – Det er ikke mange banker som ikke oppgir prisene sine, men vi har vært redde for en smitteeffekt når noen holdt seg unna, sier hun.
Publisert:

Fra 2013 skal det bli lettere for forbrukerne å orientere seg om prisene på en rekke tjenester.

En ny prisforskrift trer i kraft, og den setter strengere krav til en rekke bransjer om å gi tydelig informasjon om hva det koster på bruke tjenestene deres.

Blant annet blir alle virksomheter som har hjemmeside på internett pålagt å opplyse priser der.

Banker blir pålagt å oppgi sine priser til Finansportalen, og tannleger skal registrere priser på en ny tannhelseportal. Denne siste er foreløpig ikke satt i drift.

Bedre bankoversikt

Finansportalen har samlet prisopplysninger fra banker og forsikringsselskaper på frivillig basis siden den ble startet i 2008. Nå får alle banker en plikt til å legge inn sine priser der.

Tidligere i høst fastsatte Finansdepartementet en forskrift som pålegger forsikringsselskaper det samme.

LES OGSÅ: Omstridt lovendring fra årsskiftet

– Vi har hatt et veldig godt samarbeid med finansnæringen siden vi startet. Men det er noen få som har holdt seg unna, og vi ser at enkelte ikke rapporterer prisene på alle produktene sine. Derfor er vi glade for at disse forskriftene endelig er blitt en realitet, sier Elisabeth Realfsen, daglig leder for Finansportalen.

– Det er ikke mange banker som ikke oppgir prisene sine, men vi har vært redde for en smitteeffekt når noen holdt seg unna. Dette vil styrke arbeidet vårt.

Realfsen antar at alle banker og forsikringsselskaper er kjent med den plikten de får til å levere prisopplysninger. Likevel vil det ta noe tid over nyttår før alle er på plass.

Tannleger

Tannhelsetjenester får økte krav til prisopplysning gjennom plikten til å registrere seg i tannhelseportalen når den kommer. Priser skal også legges ut hjemmesiden, hvis tannlegen har det.

Forskriften fastsetter også at tannlegen skal «uoppfordret gi forbrukeren et skriftlig tilbud med totalprisen før behandlingen starter» hvis totalprisen overstiger 5.000 kroner.

LES OGSÅ: Store overskudd på dårlige tenner

– Tannhelseportalen er vedtatt av Stortinget for flere år siden. Det er Forbrukerrådet som har fått oppgaven med å lage den, og den skal etter planen settes i drift på nyåret, sier informasjonssjef Morten Harry Rolstad i Den norske tannlegeforening.

Forskriften som gjelder fra nyttår erstatter seks ulike prisopplysningsforskrifter. Begravelsesbyråer er den bransjen som behandles mest detaljert i forskriften. Her kreves det detaljert prisopplysning for hver enkelt tjeneste som byrået utfører.

Skriftlige oppslag

Alle næringsdrivende som utfører tjenester – serveringssteder, hoteller, bilverksteder, advokater, eiendomsmeklere osv. – skal ha prisene sine lett tilgjengelig. Hvis de har hjemmeside på internett skal prisene framgå der. Ellers skal de ha lett synlig prisoppslag der tjenesten vanligvis bestilles. Serveringssteder skal ha prisoppslag utenfor inngangen.

Forbrukeren skal kunne få skriftlig pristilbud før avtale om en tjeneste inngås, og den næringsdrivende skal gi forbrukeren spesifisert regning når jobben er gjort.

Forbrukerombudet skal se til at prisforskriftene følges, blant annet at prisene legges ut på hjemmesidene til dem som har det.

– Dette er et krav som vi vil følge opp. Det er noe vi kommer til å arbeide en god del med i årene framover, sier fagdirektør Jo Gjedrem hos Forbrukerombudet.

Publisert: